Aktion ved Dansk-Somalisk Kulturforening i Fredericia

Aktivister fra Rede 1 har fredag aften gennemført en propagandaaktion ved Dansk-Somalisk Kulturforening i Fredericia.

Vores races overlevelse og frihed er det vigtigste mål for Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske bestræbelser. Mod dette mål findes mange trusler, hvoraf den mest alarmerende og presserende, er masseindvandringen af fremmede racer til de nordiske lande.

Den såkaldte multikulturalisme og masseindvandringen er i realiteten en befolkningsudskiftning og et folkemord på det nordiske folk.

Historisk har det nordiske folk været separeret fra sammenblanding med fremmede racer og har derfor bevaret en unik arvemasse, kultur og fornemmelse for samfund og fællesskab. Unikke egenskaber der adskiller sig fra andre racer, ses ikke alene i den nordiske races fysiske fremtoning, men også på et langt dybere plan. Det drejer sig for eksempel om evnen til at samarbejde, opfindsomhed, ordenssans, pligtfølelse og altruisme, der er resultatet af tusinder af års adskillelse fra andre racer.

Masseindvandringen medfører øgede kriminalitetsrater og forårsager kulturelle sammenstød, men det er trivielle problemer i sammenligning med truslen om ophøret af vort folks eksistens. Vores immigrationspolitik handler ikke om had og undertrykkelse, men om overlevelse, og om hvad der er bedst for vort folk. En udryddelse af den nordiske race kan ikke laves om.

Fjendtlige kræfter har bevidst gennem årtier sanktioneret immigrationen til de nordiske lande, uden omtanke for det nordiske folks kulturelle og racemæssige overlevelse. At de nordiske lande skulle gøres multikulturelle og blindt acceptere masseindvandringen er beslutninger taget uden støtte fra folket, og var et resultat af et omfattende lobbyarbejde, der blev maskeret som folkelig debat i de jødisk-ejede medier.

Masseindvandringen er et enormt demografisk problem og vi vil om kort tid være en minoritet i vores eget land. Hvis man kun begrænser indvandringen, mener vi, at det blot vil udskyde problemet.

Dette uddrag af Den Nordiske Modstandsbevægelses punkt 1 af det politiske manifest Vores Vej, blev klistret op i indgangspartiet hos Dansk-Somalisk Kulturforening i Fredericia.


Bekæmp udryddelsen af vort folk. Tag del i kampen!


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • F Nielsen says:

  Total historieløse, men dumhed kan kureres med viden.

  Danmarks Historie = indvandre historie

  7. december 2015
  00:44

   
  Vi er sku alle indvandre.

  Vi er i en underlig konflikt fordi det er lykkes DF at spinde en melodi om at humanisterne (mest de radikale) har ødelagt Danmark fordi vi står bag den globalisering. Der sker i hele verden med flygtningestrømme og mennesker der flytter land efter jobbet, det har så i følge DFer gjort humanister til landsforrædere. De forstår så ikke sev hvordan de ødelægger landet, da de lever i P lysets skær, da det lange lys ikke får strøm nok. Alfa omega Danmark har altid været et indvandringsland. Det kræver bare man har fulgt med i skolen i historietimerne at vide det. Danskernes indvandrer historie.
  Først omkring 1650 – 300 år efter den Sorte Død hærgede landet – nåede Danmark inklusive Skåne og Blekinge igen op på ca. 800.000 indbyggere 8).Ved tabet af de to landsdele ved Roskilde-freden i 1658 faldt indbyggertallet til omkring 600.000 (Norge og hertugdømmerne er ikke medtaget i befolkningstallene). Indførelse af kirkebøger ved kongelig forordning i 1646 bevirker, at man fra anden halvdel af 1600-årene har et sikrere grundlag for at fastsætte befolkningens størrelse end tidligere, hvor demografer og historikere i fællesskab på grundlag af en række faktorer og forhold har regnet sig frem til befolkningstallet.
  Lange perioder af 1600-årene var svære for den danske befolkning, ikke kun på grund af svenskekrigene, hvor befolkningen var udsat for fremmede troppers plyndringer og tabet af alt dansk land øst for Øresund, men også på grund af ekstremt hårde vintre og fra omkring 1620 og århundredet ud økonomiske nedgangstider. Resultatet var et uundgåeligt fald i befolkningstallet, som først begyndte at stige igen efter Skånske krig 1675-79.
  Først i 1720 nåede befolkningstallet op på ca. 700.000 9). I tallet gemmer sig, at efter Sveriges annektering af Skåne og Blekinge i 1658 udvandrede gradvist hen ved 35.000 fra de svensk besatte områder til primært København og Sjælland. Man forstår godt, at disse stakkels danskere, som forlod deres hjemstavn, ikke ønskede at leve under svensk militærdiktatur under Karl X Gustav og hans efterfølger Karl XI.
  Omkring år 1700 var omtrent 25% af Københavns befolkning danske flygtninge og udvandrere fra først og fremmest Skåne. Folketallet steg (inklusive flygtningene fra Skåne, Halland og Blekinge) fra 600.000 i 1670 til 718.000 i 1735, hvilket i det pågældende tidsrum er en årlig nettotilvækst på 0,28% 10).
  https://danmark.wordpress.com/2006/06/13/dansk-indvandrings-historie/

  • Jacob Vullum Andersen says:

   Det var da en underlig kommentar. Selvfølgelig har folk altid flyttet rundt, og over landegrænser. Der er intet risikabelt ved at dele sit land med en svensker eller nordmand. Hvis du har fulgt Nordfront ved du, at det handler ikke om landet, men racen. Nordboere og Europæere kan let leve skulder ved skulder da vi deler mange af de samme værdier, traditioner, og vi besidder de samme åndelige egenskaber. En somalier derimod deler vi meget lidt med. Vi deler ikke historie. Vi deler ikke kultur. Ikke værdier. Ikke traditioner eller niveau af intelligens eller andre åndelige egenskaber. At der gennem tiden har været utallige flytninger af folk af samme race betyder intet, for det har været vort folk. En somalier kan måske juridisk blive dansker under dette folkefjendtlige styre, men han bliver aldrig en af vore, en af folket – for han tilhører et andet folkeslag. Derfor skal han og de andre racefremmede ikke være her. Fordi lige så meget som de tilhører et folk, tilhører vi et folk: Det Europide Nordiske. Og vi bør værne om de få hvide mennesker der stadig eksisterer på verdensplan. Vores modstand overfor racefremmed indvandring handler ikke om, at vi ikke kan lide dem. Det handler om at vi bedre kan lide vore egne, og vil beskytte vort folk. Et multikulturelt raceblandet samfund giver raceblandede ægteskaber og raceblandede børn. Disse børn er hverken det ene eller det andet i forhold til hverken deres fader ellers moders race. De er mennesker af opblandet/udvandet race og vil senere i livet producere flere raceblandede historieløse mennesker, hvilke over tid vil blive majoriteten i de hvide lande. Det er hverken mangfoldighed, diversitet eller omtanke for en udryddelsestruet naturtype (den europide race).
   Så ja. Vi er alle indvandrere, men hvad er din pointe?


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.