Den nye finansielle terrorisme og hvad den afslører om nyliberalismen

KRØNIKE: Russleman skriver her om kommunikationsrevolutionen, som vi har været vidne til de sidste årtier, som har bragt mange fordele med sig, men har også gjort almindelige mennesker mere sårbare i vores, i stigende grad, atomiserede vestlige samfund, og på intet andet tidspunkt er dette mere åbenbart, end når vi observerer en tsunami af finansiel terrorisme mod almindelige mennesker fra nyliberale institutioner.

Kommunister konfiskerer mad, Ukraine, 1932. Foto: History.org.ua.

Hvad mener jeg med finansiel terrorisme? I kølvandet på begivenhederne ved kongresbygningen den 6. januar kunne amerikanerne observere det mest afskyelige forræderi tænkeligt, da en ung kvinde ved navn Helena Duke «doxede»sin egen mor, Therese Duke, pga. smålige uenigheder over politiske synspunkter.

Ud over at være blevet fysisk såret af en sort BLM-demonstrant blev Therese og hendes søster begge fyret fra deres respektive jobs, såvel som ofre for en chikane-kampagne fra rabiate venstreekstremister. Alt dette, så hendes datter kunne få «likes» på Twitter fra fremmede, hun aldrig vil møde.

Historien om Therese Duke er især modbydelig, da hun blev forrådt af sit eget kød og blod, men den er på ingen måde unik. Doxing, en praksis, hvor personlig og identificerende information om enkeltpersoner såsom personnumre, adresser, navne osv. offentliggøres online, har været et elsket værktøj for antifascister og antiracister i den vestlige verden i de senere år. Før den voldelige politiske acceleration, der blev indledt af Donald Trumps præsidentkampagne, var der en uskreven regel på internettet, at man ikke brugte sådanne nedrige metoder. Du kan trygt argumentere for dit politiske synspunkt på sociale medier som Facebook i den tro, at dit privatliv ikke ville blive truet. Imidlertid er denne uskrevne regel nu bare et falmet minde.

Doxing som praksis handler imidlertid om mere end skrøbelige internetegoer. Det er nu en væsentlig del af nyliberalismens vigtigste våben til opretholdelse af kontrol, nemlig finansiel terrorisme. Som et system er nyliberalisme pyramidisk med al magt samlet i en lille plutokratisk elite koncentreret i et par urbane centre. Gennem en svækkelse af staten (hvor lovgivere i stigende grad bliver stikirenddrenge lobbyister, der igen taler på vegne af Storfinansen), udhulingen af ​​robuste arbejdspladser via frihandel og angreb på arbejdernes forhandlingsevne via masseindvandring, kan nyliberalismen betragtes som uindskrænket klassekrig ført af plutokratiet mod befolkningen med det formål fuldstændigt at vende de egalitære økonomiske sejre opnået af arbejderbevægelser i det sidste århundrede. Det ultimative mål er at etablere en permanent underklasse, der kan holdes over middelklassens hoveder som et Damocles-sværd.

Den kendte komiker George Carlin beskrev klasseforholdene i USA Således:

The upper class: keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class: pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there…just to scare the shit out of the middle class.

For at forhindre masserne i at organisere sig kollektivt for at modarbejde dette angreb, stræber som sagt finansielle eliter altid efter at heterogenisere masserne gennem introduktion af racefremmede såvel som kultivering af syntetiske identiteter, primært LGBTQP eller «skæve» individer. Disse mennesker, animeret af myten om deres egen undertrykkelse via indoktrinering i uddannelsesinstitutioner og mediepropaganda, bliver således et lydigt janitsjar-korps for den nyliberale elite i bytte for visse privilegier samt tilladelse til at forfølge deres forskellige afvigende seksuelle begær. Disse udgør i dag rygraden blandt villige doxere i USA. Helena Duke identificerede sig selvfølgelig selv som en lesbisk.

Grundlaget for finansiel terrorisme er usikkerhed knyttet til din livssituation. I Danmark har vi begrænsninger med hensyn til ytringsfrihed sammenlignet med USA, men stærkere arbejdstagerrettigheder pga. arven fra socialdemokratiet. Ved at indse, at de direkte kunne true folks levebrød takket være manglen på arbejdstagerrettigheder i det amerikanske samfund, har den nyliberale elite i USA gjort ytringsfriheden nedfældet i den amerikanske forfatning irrelevant. For amerikanske dissidenter er den mest umiddelbare fare for deres personlige sikkerhed ikke traditionel statsterror (selvom det også ser ud til, at dette nu er en reel fare i betragtning af massearrestationer udført som et resultat af 6. januar), men en langt mere snigende terror fra finansielle kræfter. Hvad andet kan forsætlig økonomisk ruin beskrives som end terrorisme? Metoden er muligvis mere sofistikeret end den anvendt af en jihadist udstyret med en selvmordsbombe, men essensen er den samme og sender en højlydt trussel om din personlige ødelæggelse for at opnå politisk magt.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //