Det neurovidelskabelige grundlag for »liberal«

VIDENSKAB: Personlighedstræk, ideologisk synspunkt, mental sundhed, opfattelse og vurdering af omgivelserne og moralsk udøvelse kan spores tilbage til neurobiologien, det er med andre ord hård videnskab.

Den mediale orbitofrontale cortex og den posterior frontale cortex danner frontallapperne og ligger side om side i hjernen og er tæt forbundet. Hos førstnævnte udvikles psykiske lidelser, såsom depression, og her udvikles lavt selvværd og dårligt selvbillede (især udbredt blandt kvinder), hvilket igen fører til selvmordstanker, selvdestruktiv adfærd og for kvinder intet ønske om eget afkom. Paradoksalt nok er det tilsyneladende også her, evnen til at vurdere skønhed ligger. Den bagerste frontale cortex regulerer derimod blandt andet styrken på ​​etnocentrismen (indgruppens forsvar) og graden af ​​religiøsitet. Flere videnskabelige undersøgelser (bl.a. her, her, her og her) viser nu, at disse to hjerneområder, frontallapperne, interagerer med hinanden og interagerer i en sådan grad, at det ikke rigtig giver mening at tale om to separate enheder.

Vi ved allerede, at psykiske lidelser er væsentligt mere udbredte blandt venstreradikale, og at evnen til blandet andet at værdsætte klassisk arkitektur, eller skønhed generelt, er neurobiologisk betinget. Hvad undersøgelserne viser er, at alle disse faktorer er direkte korrelerede med hinanden: styrken af ​​etnocentrisme svarer overens med styrken af ​​religiøsitet, svarer overens med evnen til at genkende og opleve skønhed, svarer omvendt overens med styrken af ​​psykiske lidelser, svarer overens med selvbillede. For eksempel: hvis du har en svær depression, vil du have et dårligt selvbillede, du vil have nedsat omsorg for din egen gruppe, du vil have reduceret trang til religiøsitet, du vil have ringe evne til at genkende og opleve skønhed, du vil have dårligere helbred generelt og kortere livscyklus.

Årsagen til dette er evolutionær. Ved naturlig selektion har naturen begunstiget dem, der var etnocentriske, tilbøjelige til religiøsitet og evnen til at se skønhed og omgive sig med den. Disse havde flere afkom, levede længere og beskyttede og forsvarede medlemmer af deres indgruppe. De havde et lysere syn på livet, søgte værdier ud over det verdslige og havde et perspektiv, der strakte sig længere og ud over deres egen person og levetid. Livet var komplet og havde en mening. Lav etnocentrisme, intet ønske om eget afkom og svag religiøsitet er derimod resultatet af en mental og fysisk mutation, det er genetisk betinget gennem celledeling der er gået meget galt (som når der opstår kræft i en organisme). Sidstnævnte kategori vil samtidig være meget fokuseret på sig selv og sin person og dermed have en tendens til at projicere deres individuelle elendighed til og på deres omgivelser.

Omgiv dig derfor med skønhed, hav omsorg for dit folk, erkend, at der er noget større end dig selv og lad det guddommelige få en plads i dit liv. Din eksistens, dine omgivelser og din arv vil blive formet og bestemt af dette. Dette også i en erkendelse af, at dine fjenders holdninger og handlinger er et resultat af evolutionær og genetisk degeneration, de hader sig selv og projicerer dette på resten af ​​verden. De er grimme indeni, lige så ofte som udenpå, føler sig truet af skønhed og stræber i deres narcissistiske natur også efter det grimme for os andre. Det er dem, naturen selv har afvist og forkastet, det er dem, der udgør anomalien, det fjendtlige mod liv og mennesker.

 

Kilder:
Onlinelibrary
Hesso
researchgate.net
http://web4.uwindsor.ca/
Youtube


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //