Skattestyrelsen i Sverige chikanerer aktivister fra Den Nordiske Modstandsbevægelse

MENINGSUNDERTRYKKELSE: Nu kaster Skattestyrelsen i Sverige sig ind i kampen mod Nordens eneste sande oppositionsbevægelse ved at kræve skyhøje restskatter for påståede indkomster.

Skattestyrelsen i Sverige går to forskellige veje i deres chikane; dels har de valgt at straffe personer som lever spartansk, og dels har de straffet dem som er offervillige for organisationen og deres kammerater.

I de førstnævntes tilfælde handler det om mennesker, som kæmper med at overleve trods lav indkomst, eksempelvis ved at formå at forsørge hele familien på bare én løn, for at slippe for at skulle sende børnene i børnehave, og i stedet kunne give dem den tryghed de behøver i deres første leveår. Ifølge Skattestyrelsen er dette umuligt, og derfor er det “bevist”, at man må have en sort indkomst, som altså må beskattes. Som privatperson er man nærmest magtesløs i disse tilfælde, hvor der hersker omvendt bevisførelse – Skattestyrelsen behøver altså ikke bevise, at du har haft en sort indkomst, men det er op til dig at bevise, at du ikke har haft det.

En af sagerne i den anden kategori er blevet noteret af den folkefjendtlige og Soros-støttede efterretningstjeneste EXPO. Det drejer sig om en person, der blandt andet har valgt at benytte sin private bankkonto til forskellige formål relateret til Den Nordiske Modstandsbevægelse, som eksempelvis til modtagelse af medlemsafgifter fra medlemmer. Dette skyldes, at foreningen ikke tillades at åbne bankkonti med den fortolkelige og vage henvisning til, at foreningen bryder mod de forskellige bankers etiske regler.

Forskellige medlemmer har indsat penge på aktivistens konto, som denne siden har hævet som kontanter og anvendt til indkøb til Modstandsbevægelsen. Skattestyrelsen mener, at disse penge blev sat ind som løn til aktivisten af forskellige medlemmer, og at pengene er hævet og kontanterne er brugt til privat forbrug, og at de derfor skal beskattes, hvilket altså er helt og aldeles forkert.

Endvidere har aktivisten arrangeret en indsamling til en fælles bustur. Her godkender Skattestyrelsen udgiften til leje af bussen, men ikke til benzin og andre udgifter i forbindelse med turen.

Den største post, på 40.000 kroner, kom fra Fangehjælpen, efter en indsamling blev afholdt på Nordfront, for at kunne hjælpe dem, som blev dømt til fængsling efter at have forsvaret sig selv i forbindelse med konfrontationerne i Kärrtorp. Dette mener Skattestyrelsen også er en lønudbetaling med  den begrundelse, at den pågældende aktivist ikke har nogen dokumentation som beviser hans medlemskab af foreningen bag Fangehjælpen, og fordi han allerede havde betalt retssagens omkostninger med  opsparede penge, inden han modtog pengene fra Fangehjælpen på hans konto.

I et tredje tilfælde handler det om en aktivist som arrangerede en udlandsrejse til forskellige nationale arrangementer i Europa. Han stod for booking af rejser og hoteller for alle rejsende, som senere satte deres del af rejsens omkostninger ind på hans konto. Selv her mener Skattestyrelsen, at dette er et påskud, og at det i stedet drejer sig om penge, som hans kammerater har betalt ham som løn.

I samtlige tilfælde handler det altså om enormt fejlagtige tolkninger fra Skattestyrelsen, som mest alt kan ses som politiske chikaner, hvor staten benytter sig af Skattestyrelsen som politruk. Udover den almindelige skat på alle disse beløb lægges der yderligere en strafskat på 40% oveni, hvilket resulterer i at den totale restskat bliver et meget højt beløb, som rammer familierne hårdt, med det formål, at skræmme dem og alle andre ud af kampen mod systemet, samt at forsøge at miskreditere Den Nordiske Modstandsbevægelse og dens medlemmer, ved at insinuere, at disse benytter medlemsafgifter til private formål.

Skattestyrelsens beslutning vil blive appelleret.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //