Doner til kampen!

STØT KAMPEN: Du kan donere penge til den nationalsocialistiske kamp for vort folks overlevelse og til kampen for et frit Norden.

– Støt os med en bankoverførsel til: 9570 12714017

Pengene går 100% til kampen i Danmark.

 

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Den Nordiske Modstandsbevægelses medieplatform, Nordfront, til indkøb af computere, kameraer, videokameraer, printere, mikrofoner, sendeudstyr, uddelingsmateriale samt til afholdelse af arrangementer.

Støt Den Nordiske Modstandsbevægelse; den eneste sande modstand mod det folkefjendtlige systems degradering, manipulation, fordummelse og endelige skub af folket ned i afgrundens dyb.

Den Nordiske Modstandsbevægelse aktionerer mod masseindvandringen som det hvide folkemords værktøj, og Nordfront rapporterer.

Den Nordiske Modstandsbevægelse kæmper mod fordærvet som præsenteres for vore børn og unge som den nye norm, og Nordfront rapporterer.

Den Nordiske Modstandsbevægelse stiller op i gaderne og oplyser folket om den internationale, jødiske indflydelse i politik, bankforretning, underholdning og undervisning med formålet at slavebinde alle ikke-jøder og udslette enhver etnisk homogen stat, og Nordfront rapporterer.

Den Nordiske Modstandsbevægelse udkæmper vort folks sidste kamp, hvor udfaldet enten er folkets totale udslettelse eller sejr; folkets overlevelse og en sikker, lys og storslået fremtid.

Søg om medlemskab af Den Nordiske Modstandsbevægelse, eller støt kampen økonomisk, så Nordfront fremover kan blive endnu bedre til at rapportere om Modstandsbevægelsens loyale aktivisters frihedskamp for folkets ret til at eksistere i vores lande, med vores kultur og med vores historie som stolt inspirationskilde for vores fremtid.