Masseindvandringen er en sæk giftige skorpioner

MASSEINDVANDRING: Modstandsbevægelsen henvender sig her til de mange fragmenterede grupper af nationalister i Danmark, som af og til glemmer, eller ikke ved, at skønt masseindvandringen skal bekæmpes, er den blot et symptom og ikke folkets primære fjende.

Samfundsnedbrydningen har for alvor taget til i både hastighed og styrke. Tilstanden af folket har ligeledes aldrig været værre end hvad den er i dag. Folket er opdelt i mere end bare klasser, rige og fattige, røde og blå. Det er opdelt i dem som overhovedet ikke bekymrer sig om samfundsudviklingen og dem som bekymrer sig.

Af gruppen af de som bekymrer sig er opdelingen ligeledes enorm. Visse bekymrer sig, men handler ikke. Andre bekymrer sig, men handler kun ved at snakke om handlingen og indtage positionen som skrivebordskrigere, som deler opslag og sure opstød på sociale medier. Gældende for de fleste nationalister i gruppen af dem som bekymrer sig er, at de har rettet deres foragt mod den forkerte primærfjende.

Skønt løgnepressen ihærdigt forsøger at skjule etnicitet på gerningsmænd i et stigende antal af sager om vold, voldtægt, skyderier og syreangreb, er det gået op for mange, at gerningsmanden oftest ikke er en nordbo. De af folket som erfarer, at den store stigning af meget voldsom kriminalitet bliver begået af racefremmede konkluderer, måske logisk, men ikke desto mindre forkert, at muslimerne er vort folks største og primære fjende.

Forestil dig dog, at døren til din bolig en aften bliver sparket ind, og ind i din stue bliver smidt en sæk med giftige skorpioner. Disse skorpioner repræsenterer de racefremmede indvandrere, og naturligvis vil man bekæmpe skorpionerne, men de er ikke forbryderen. Personen som sparkede døren ind og kastede skorpionerne ind til dig, er forbryderen. Og hvis han endelig vil have dig til livs, finder han på andre mere kreative måder at udrydde dig, så snart du har befriet dig for skorpionerne i den første sæk. Den racefremmede invasion er en sæk skorpioner, som vi må befri os fra og bekæmpe, uden at lade den virkelige forbryder forsvinde fra vort sind i panisk bekæmpelse af hans påførte plage.

Mange nationalister har stirret sig blinde på “muslimerne”. Dog er det ikke muslimerne, som har gjort det muligt for horder af racefremmede at indtage Danmark. Det er ikke muslimerne som arbejder for at nedlægge grænser, promoverer multikultur eller arbejder fuld tid på at importere racefremmede til Europa. De virkelige forbrydere hedder ikke Ali eller Hassan, de har navne med en mere jødisk klang.

Dette opdages hurtigt ved en kort faktasøgning på nettet og her følger nogle eksempler på, og ledetråde til, hvem den virkelige fjende er.

Tag for eksempel de mange ikke statslige organisationer, de såkaldte NGO’s, som hjælper såkaldte “flygtninge” til Europa. En hurtig søgning på Google bringer siden Support Refugees op på skærmen, der som en del af dens navn også hedder “A Jewish Respons to The Refugees Crisis”. Denne organisation beskriver sig selv som “en kvik-kasse for enhver som ønsker at involvere sig i støttearbejdet med flygtninge og asylsøgere”. Organisationen skriver endvidere på sin hjemmeside, at Support Refugees er skabt af The Jewish Council for Racial Equality og West London Synagogue of British Jews.

Forsiden på Support Refugees – A Jewish Response To the Refugees Crisis. (Klik for at forstørre)

På denne folkefjendtlige organisations hjemmeside kan man blandt andet læse:

Europas sydlige grænser står centralt i den europæiske flygtningekrise, hvor der ofte modtages tusindvis af flygtninge hver uge. Som sådan vil enhver hjælp, som tilbydes, blive meget værdsat.

Endvidere skriver organisationen, at hvis én organisation ikke i øjeblikket har brug for flere frivillige, da skal man kontakte en anden, da der er mange om at organisere den racefremmede invasion af Europa, og som konsekvens den demografiske ødelæggelse af det europæiske folk.

Denne organisation, som varmt modtager “flygtninge” og asylsøgere fra Nordafrika og Mellemøsten, har mange magtfulde støtter i det jødiske samfund. På hjemmesiden kan man læse følgende:

Denne hjemmeside er produceret i regi af Jewish Communal Taskforce for Refugees, hvis medlemmer er:

Board of Deputies
Jewish Council for Racial Equality (JCORE)
Jewish Leadership Council
Liberal Jewish Synagogue Drop-In
Mitzvah Day
Rene Cassin
West London Synagogue
Union of Jewish Students
World Jewish Relief

Den er støttet på tværs af samfundet, herunder følgende organisationer:

Board of Deputies
Liberal Judaism
Masorti Judaism
Movement for Reform Judaism
Office of the Chief Rabbi
United Synagogue

Dette er nogle af de mest magtfulde jødiske organisationer i England, som alle støtter invasionen af racefremmede til Europa. At indse, at jøderne er yderst ivrige for at oversvømme alle vestlige lande med racefremmede kræver blot, at man åbner sine øjne til det faktum.

At hjælpe racefremmede til Europa er en hjertesag for jøderne og på den hidtidige toppen af migrantkrisen kunne man læse om jødernes såkaldte “forpligtelse” til at hjælpe i avisen The Jerusalem Post, hvor jødiske hjælpeorganisationer fra hele verden interviewes om deres rolle i at hjælpe “flygtninge”. Som eksempelvis den jødiske civile katastrofeorganisation IsraAid, som på samme tidspunkt sendte et hold til Europa med fødevarer og udstyr, for at hjælpe syriske flygtninge og lette deres vej ind i Europa, hvor på samme tid vi så en strøm af “flygtninge” marchere op ad de danske motorveje.

Disse udsendte fra IsraAid rejste altså hele vejen til Europa for at hjælpe syriske flygtninge på flugt fra krig i Mellemøsten, mens der var ét land som ikke tog én syrisk flygtning, nemlig Israel. Jøderne hjælper gerne flygtninge og migranter, så længe ingen “ulovlige migranter og terrorister”, som Israels premierminister Benjamin Netanyahu formulerer det, kommer til Israel.

Israel skal altså forblive en jødisk etnostat uden nødvendigheden af, at udvikle sig til et multikulturelt samfund. Ifølge to ledende jødiske intellektuelle Joshua Schreier og Mira Sucharov, vil Israel miste sin “jødiske karakter”, hvis Israel tager imod flygtninge. I følge dem mener flertallet af israelere, selv israelere på venstrefløjen, at en majoritet af jøder i Israel sikrer en grad af sikkerhed og lov og orden.  En sikkerhed og en lov og orden, som vi i Europa åbenbart ikke behøver. Jøderne spiller altså med ét sæt af regler på udebane og et andet på hjemmebane. Man kan spørge sig selv om hvorfor jøderne protesterer så højlydt over, at Donald Trump vil bygge en mur mod Mexico eller at magtfulde jøder er fortalere for åbne europæiske grænser, når de selv lever bag en mur.

Det enkelte svar er, at drivkraften i mange jøder er realiteten af drømmen om verdensjødedommen; antagelsen at jøderne er Guds udvalgte folk og derfor må dominere verden. Derfor må alle som ikke er jøder, de såkaldte Goyim, tvinges til underkastelse, hvilket jøderne har været hidtil succesfulde med i kraft af deres kontrol over verdens penge og underholdningsindustri og det forbryderiske renteslaveri. Jødisk verdensdominans og total kontrol er dog lettere uden den hvide mand, og siden 1925 har der eksisteret en skrevet plan for udryddelsen af den hvide race i Europa.

LÆS OGSÅ ARTIKLEN “EUROPAS FORENEDE STATER”

I sin bog Praktischer Idealismus fra 1925 beskriver greve Richard Coudenhove Kalergi, som også regnes som en af ​​EU’s tre åndelige fædre, befolkningen i det fremtidige “Europas Forenede Stater”, som en rodløs masse, raceblandet med sorte og asiater. Den “Eurasisk-Negroide race”, som han kaldte den, vil ifølge ham minde om de gamle egyptere og blive styret af et jødisk aristokrati.

Jøderne vil tage de ledende stillinger, for den gode forsyning i jøderne har givet Europa et nyt, åndeligt højt ædelt race.

Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, at Kalergis idéer om en raceblandet underklasse, der styres af en jødisk herskerklasse, blev finansieret af bankmanden Max Warburg og finansmanden Bernard Baruch på vegne af bankmanden Louis de Rothschild. Samtlige med jødisk baggrund og ekstremt indflydelse.

Det hvide folkemord er en jødisk drøm, som såvel dengang som i dag støttes økonomisk af rige magtfulde jøder, som eksempelvis George Soros, som samarbejder med MasterCard for at accelerere befolkningsudskiftningen i Vesten. Jøden George Soros har nemlig indgået partnerskab med kreditkortgiganten MasterCard, som i lang tid har udviklet projektet MasterCard Foundation. De har sammen skabt en fælles platform kaldt Humanity Ventures.

Gennem sin Open Society Foundations har Soros finansieret forskellige politiske projekter, men i en fælles pressemeddelelse skrev MasterCard og Soros, at “Humanity Ventures er bestemt til at tjene penge til at stimulere investeringer fra andre finansiere”. Det udtrykkelige mål er at forbedre “flygtningenes” liv med uddannelse, sundhedspleje og økonomisk udvikling.

“Flygtninge tvinges ofte til et liv i desperation i deres værtslande, fordi de ikke har adgang til de statslige tjenester som tilbyder økonomisk støtte”, skrev Soros og MasterCard i deres pressemeddelelse, og ignorerede fuldstændig det faktum, at skatteyderne i værtslandene betaler enorme summer, for at “flygtningene” kan tilbydes boliger, penge, mad og sundhedspleje i et sådan omfang, at de resterende institutioner og dele af landenes økonomi bringes i knæ.

Den jødiske såkaldte filantrop George Soros finder stadig nye veje for at drive folkemordet på hvide europæere fremad.

Sækken med skorpioner som nu ligger på vores stuegulv er måske nok en fjende, men ikke forbryderen som førte dette biologiske våben til os. Multikulturalismen er et biologisk masseødelæggelsesvåben sendt på kollisionskurs med vort samfund. Et våben som agerer selvstændigt og naturligt, men som i bund og grund er afsendt af jøder med aspirationer om verdensherredømme og ultimativt hvidt folkemord.

Flygtningestrømmen til Europa og Norden er i dag historisk lav, men det ændrer ikke på, at de mange racefremmede “nye danskere” er her, og de formerer sig og får bevilliget familiesammenføring. Når man ser ud på den destabiliserede verden under globalisternes kontrol, kan man også forestille sig en snarlig ny eksplosion af flygtninge fra eksempelvis Libyen eller Iran.

De mange racefremmede i Danmark og Norden er altså i høj grad et problem skabt af globalistiske kræfter, som arbejder hen mod opfyldelsen af Kalergiplanen, og tilhører man gruppen af personer som bekymrer sig over samfundsudviklingen og folkets skæbne, kan man ikke se til forræderne i vores liberale demokrati for en løsning på problemet, og man kan ikke blot låse blikket fast på “de skide muslimer”. Man behøver også at skabe sig en bevidsthed om, hvem der arbejder for at bringe dem hertil.

Det er en kamp som bliver ført mod vort folk på alle fronter, og ligesom masseindvandringen bliver båret på vej af magtfulde jøder, dikteres folkestemningen overfor de fremmede i vore lande også af magtfulde jøder. Vi må ikke kritisere eller forskelsbehandle de fremmede, og på posterne i mange af de organisationer, som stræber efter at kriminalisere indvandringskritik og “racisme”, sidder ligeledes jøder. Som eksempelvis i Antiracistisk Center i vort broderland Norge. Ledet af blandt andet jøden Ervin Kohn lancerede denne folkeforræderiske organisation i 2018 en hjemmeside, som skal modarbejde “racisme og fordomme”. Siden er målrettet alt fra børnehavebørn til studerende, hvilke organisationen ønsker at indoktrinere til at omfavne multikultur og masseindvandring. Gennem hjemmesiden forsøger man at gøre alt fra indvandringskritik, naturlige fordomme, nationalisme og ikke mindst nationalsocialisme synonymt med terrorangreb.

Jøden Ervin Kohn og folkeforræderen Rune Berglund Steen, henholdsvis formand og næstformand i Antiracistisk Center i Norge.

Vi lade os udrydde. Vi blive multikulturelle. I hvert fald hvis man lytter til Barbara Spectre, en jødisk akademiker og filosofiprofessor og grundlægger af instituttet for jødiske studier i Sverige, Paideia. Hun siger ligeud, at Europa ikke kan overleve uden multikulturalisme, og at jøderne vil stå centralt i Europas transformation.

Vi nordboere står midt i en jødisk udryddelsesmanøvre, og vi er splittede som aldrig før. Mens gruppen af de som bekymrer sig, men ikke handler, eller handler på baggrund af manglende viden og med den forkerte fjende lagt for had, er der en tredje gruppe, som ligeledes bekymrer sig. En gruppe af bekymrede, som ligesom de fleste andre i denne gruppe ikke ser ud over sækken med skorpioner, men endnu værre, forsøger at flygte fra sit land og folk. En enighed er begyndt at spire i visse kujoner, at enhver chance for overlevelse vil være, at stikke halen mellem benene og flygte til udlandet, hvor der endnu ikke er så mange muslimer. En enighed som opstår med argumentet, at man kan skade en fremmedvenlig regering ved at stikke af, for derved ikke at betale skattekroner til regeringen.

Som jeg lagde ud med at skrive, er tilstanden af folket dårligere end nogensinde. Hvad vi er vidne til, er ikke et uset stort spild af skattekroner eller en frivillig eller tvungen overdragelse af land. Det er et angreb på alt hvad vi er; vores historie, vores kultur, vores åndelige bånd til hinanden, vores race – vort folk. Årtiers psykologiske angreb, fra samme forbryder, som smed sækken med skorpioner ind ad døren, har omsider tilsyneladende fået nedbrudt samtlige ædle nordiske dyder hos disse danske kvinder og mænd, som nu vælger livet som kujon, ved at rejse ud af landet og dermed forråde sit folk. Man kan kun gisne om hvor længe disse udvandrende familier kan bibeholde deres danskhed i et land, hvor de under alle omstændigheder, lige fra begyndelsen, er en minoritet, og hvor længe der går, før forbryderens skorpioner føres dertil.

Folket må stå sammen, og vi må organisere og forene os, fremfor at kæmpe en enorm skæbnekamp som fragmenterede autonome grupper. Jeg vil ikke bruge ét sekund mere af min tid på at henvende mig til kujonerne, men til alle i andre, som bekymrer jer og kan se, at vi befinder os på en nedadgående kurve, som fører til total forfald og udslettelse, vil jeg sige; Kampen behøver jer. Sejren kræver, at vi alle står sammen og viser styrke og fællesskab, fælles retning og stiller det kompromisløse krav, at vort folk har ret til at eksistere!

Vi har brug for helte i denne kamp. Heltemod indebærer utrætteligt, at hengive sig til en stor idé – at lade sig fortære i flammen af et mægtigt ideal. Det indebærer, at lade det store ideal forme ens liv og sjæl, og det indebærer, at blive berørt, besat og føle sig kaldt til en opgave større end livet.

Denne store idé er nationalsocialismen og kaldet større end livet, er sit folks fremtidige eksistens på denne grønne jord. Kan du se, at noget er galt i Danmark, må du være stærk, ikke svag. De svage taler om handling, mens de gemmer sig bag skrivebordet. De stærke er de, som trodser den mulige stigmatisering, fyringen fra arbejdspladsen, og vennerne som begynder at se skævt til dem, fordi de tager del i kampen. Men hvad er arbejde, penge og popularitet alligevel værd, når du om 10 år har mistet arbejdet til billigere racefremmed arbejdskraft – eller om 100 år når alt hvad du og din slægt var, eller nogensinde kunne blive, er forsvundet og glemt?

Vær stærk for din broder og søster, din hvide slægt, dit folk. Sammen har vi alle muligheder for at være storslåede, men kun sammen. Kun sammen og organiserede og forenede med resten af Norden kan vi bryde forbryderens jerntag i Norden og Europa og drive både skorpioner og anden fremmed magt ud af Danmark.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil stå som den centrale aktør i en fremtidig revolution, hvor drivkraften vil være folket, folkets ønske om selvstændighed uden suverænitetsafgivelse til fremmede magter, uden slavebinding til forbryderrenter, uden fremmedes indblanding i dansk politik; en revolution, som befrier os fra de fremmede, som sikrer vores eksistens og som løfter os til vores fulde potentiale. Kun Den Nordiske Modstandsbevægelse har for øje, via organisationens 9 punkter i Vores Vej, for alvor at bringe Danmark og Norden ud af det frie fald mod afgrundens bund og genopbygge både folket og nationen.

Så rejs jer og tag ansvar for jeres egne liv og vær med til at sikre fremtiden for vort folk. Tag del i kampen og fællesskabet og ansøg om medlemskab i Den Nordiske Modstandsbevægelse i dag!

Læs også:
Nationalsocialismen -Vor ledestjerne
Nationalsocialismen – Den biologiske verdensanskuelse


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Jørgen says:

  Det nordiske folks ret til at eksistere står og falder på dets vilje og evne til at kæmpe for sig selv. Til folkefjenderne og folkeforræderne er der kun en ting at sige: ind i ovnen, ud af skorstenen.

 • Martin D R2 says:

  Folkefælleskab for et frit og forenet Norden. Hil sejr

 • Viktor says:

  Utroligt smukt skrevet.
  Hil Sejr!

 • vi er nødt til at gøre en indsats for at forsvare vort land,og det er ikke selvtægt,men patriotisme,for denne flok hættemæge er som scammere.scorpioner og terroister,og et ord er at”if you can´t beat them,then defeat them,”og sammen står vi stærkere

 • Gal noget vås, man ville selvfølgelig både stege skorpionerne i salt og spise dem og sparke manden af h til, stop nu med al det had til Israel og falske jøder.

  Vi skulle aldrig havde været en del af alt det psykose huleboer snak, vi skulle havde forblivet lokalt forevigt.

  Og så respektere dem på tværs. Man kan ikke bare sådan integrere folk og vi kendte ikke ekstremt meget til deres gylde alligevel. Land skal bygges således pagansk hvis det stod til mig.

  Vi skulle havde bygget vider på Karlmar Unionen, men det blev jo så ikke til ås meget mere, istedet valgte vi vores nærmeste søskne at fucke med nogle årtier eller hundrede og førhen random folk langs kystne – vikingr kender vi. Vi kunne havde brugt på at spekulere plan til at udrydde begge ørken-arter og overtage europa selv. Men suk at vores søskende fylgte mere på den negative side der.

  • minecraft entusiast says:

   “stop nu med alt den had til Israel og falske jøder”

   Jeg tror, at du er gået forkert. Her er hvad du ledte efter, goyim;
   http://www.stramkurs.dk

   • Jacob Vullum Andersen says:

    Haha

   • Det ville overraske mig, da Rasmus tager afstand fra feminismen og -ismer generelt og i det hele taget taler danskernes sag, ift. bevarelse af den danske kultur, og at danskerne skal få nogle børn selv, istedet for at importere dem. Han kan umuligt IKKE have været nede i kaninhullet ift hvor ondskaben kommer fra.

    • Asbjørn Nielsen says:

     Jeg tror ikke han ønskede at udfordre deres magt, hvilket betyder at han aldrig vil kunne løse vores problemer. Det er dog godt, at indvandring er kommet på den politiske dagsorden, især at det bliver italesat at hjemsendelser af store mængder mennesker er en nødvendighed. Vi er dog nød til at løse årsagen til dette problem og ikke bare symptomet.

     • Jeg tænker på om det overhovedet er jordisk muligt at udfordre dem, via den vej Rasmus går (folketinget) (uanset om han er for eller imod). Jeg kan stadig blive overrasket over hvor totalt umuligt det er, at italesætte og belyse det egentlige problem bag masseindvandringen. Jeg kan godt tale lidt med min nærmeste familie om det, men til alle andre er det absolut ‘no go’. Og på nettet (fb f.eks.) bliver man shadow bannet. Det er edderryleme et betændt emne, hold da op! Der er nogle der har spillet deres kort godt, ift at hjernevaske befolkningerne! Den almene borger kan slet ikke se det! Man har nærmest ‘en skrue løs’ uanset om man måtte henvise til rimelige artikler på nettet, der understøtter ens påstande.

   • Jonathan Bjørk says:

    Goyim er flertal – det hedder Goy i ental genious

 • Men rigtig, dog alligevel.

 • Henrik Larsen says:

  Det er ISLAM og den latterlige religion der oversvømmer vores land. Der er få jøder og de er ikke noget problem. Det er den horde af muslimer der vælter ind over Europa i disse år. De formere sig som rotter og spreder deres pædofile religion her.
  Vi må have islamisk trossamfund ud af Danmark! Og på den måde spare vi mange milliarder om året. Huske på at den klump af menneskeligt affald koster statskassen over 33 milliarder om året!

 • Hvad præcis for jøderne ud af at invitere muslimer og afrikanere til norden? Alle racer vi har problemer med, hader selv jøder. Så hvorfor ønsker jøderne at ødelægge de eneste samfund som i dag beskytter jøderne?

  • Asbjørn Nielsen says:

   Jøderne er et fremmede folk, og det er noget som de forstår meget godt. Alt andet værende lige så vil et multikulturelt samfund være bedre for jøder end et monokulturelt samfund, for i et multikulturelt samfund stikker de ikke ud. De har altså meget nemmere ved at være anderledes, hvis alle andre også er anderledes. Derfor ønsker de indvandring til Europa, for at vi ikke bliver trætte af deres opførelse og smider dem ud, som vi har gjort mange gange før. Du kan høre, hvad de selv siger her: https://www.bitchute.com/video/v9fx94cOyBGp/

 • Jørgen jensen says:

  Det koster dk mindst 50 milliarder på at muslimer skal nasse her i dk pr. År , jøderne koster en brøkdel og ager ikke voldsparate og sælger ikke stoffer , 100 muslimer er 90 samfundsødelæggende det vil Danmark desværre ind se om få år er for sent og muslingeren former sig og dk bliver overtaget derefter bliver det muslingerne der har magten ikke jøderne eller danskerne , muslimerne er det største problem , vi skal have flere af Rasmus paludan hvis dk skal blive det gamle Danmark hvor man kan være tryg i alle afkroge af konge riget

 • Erika Striker says:

  Mænd der sutter røv på den stamme der hader vores folk mere end pesten selv er nogle fucking små nosseløse svagpissere. Stram dog op beta boy

 • Erika Striker says:

  Kig dog på hvem der lukker dem ind forhelvede. Hvordan kan du sutte så meget røv på folk der bogstavelig talt prøver at udrydde dit folk.? Folk som dig giver mig kvalme!!! Fucking shabbos asshat

 • Heidi Jensen says:

  Rigtig fint skrevet Asbjørn! Bitchuten er forsvundet – har du måske en titel jeg kan søge på?

 • Heidi Jensen says:

  Tusind tak for svar!!! Ved ikke hvorfor jeg først ser det nu… <3


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //