Race – det afgørende spørgsmål:
Forord og bibliografi

RACELÆRE: Nordfront præsenterer her Jürgen Riegers «Race – det afgørende spørgsmål». Bogen vil blive publiceret som en ugentlig føljeton.

Jürgen Riegers «Rasse – Ein Problem auch für uns» blev oprindelig udgivet i 1969 i Tyskland som et debatindlæg i den tyske politik. Bogen dækker alle områder indenfor race, og har fundament i naturlovene og den evige kamp mellem racerne fremfor racematerialisme og IQ-forskelle.

I bogen svarer Jürgen Rieger på spørgsmålene om, hvad racer er, hvorfor der findes forskellige racer og hvordan de kan have opstået. Hvorfor raceblanding opstår og hvorfor det må forhindres, bliver også forklaret på en pædagogisk måde.

«Race – det afgørende spørgsmål» har rigeligt med kildehenvisninger til forskere, men forbliver letlæselig, takket være Riegers analytiske evner og pædagogiske fremstilling.

Bogen blev i 1986 oversat og udgivet på norsk og nu oversætter Nordfront den til dansk.

«Race – det afgørende spørgsmål» vil blive publiceret på Nordfront et eller to kapitler ad gangen, afhængig af kapitlets længde. Kapitel 1 publiceres onsdag d. 21. august.

 

Forfatterens forord

At kendskabet til racerne, deres evner og adfærdsmønstre er så lidt udbredt, hænger sammen med tre omstændigheder:

1. Indflydelsen fra marxismen, som ikke forklarer livets udfoldelse ud fra genetik, men ud fra samfundsmæssige årsager, og den moderne sociologi s overtagelse af denne tese.

2. Reaktionen mod nationalsocialismen, som præsenterede den nordiske race som overlegen, så mange som ikke tilhører denne race, afviser enhver beskæftigelse med racespørgsmålet.

3. De afrikanske staters øgede magt i FN. Disse finder undersøgelser om raceforskelle forkastelige, da deres race formodentlig på en række områder klarer sig dårligere end den hvide race.

Sådanne fordomme på alligevel vige for pligten til udforskning af den videnskabelige sandhed. Det er lidt for letkøbt, at afvise problemet, som det skete i en erklæring fra UNESCO den 18.7.1950: «Racer er mindre en biologisk udfoldelse end en social myte.» Tilspidsningen af racemodsætningerne i USA og England, og i næste omgang måske også i Tyskland, kræver en grundig og saglig undersøgelse af problemet.

Da det britiske folk – i første række arbejderne – sommeren 1968 gjorde oprør mod en farvede indvandring, vakte det international opsigt: «I disse dage i England er sociale strukturer og politiske teorier, som forklarer bestemte gruppers adfærd ud fra sociale og politiske faktorer, brudt sammen. Det faktum, at de mennesker, som ved påske havde gået i den samme protestdemonstration, var i total slagsmål foran det britiske underhus den 1. maj, er et kendetegn på, at racespørgsmålet i en anden grad end de vanlige politiske spørgsmål har ramt livsnerven i det britiske folk. Det faktum, at kommunister og traditionelle linjetro Labour-vælgere over natten gik på barrikaderne for den ærkekonservative Powel, er endnu et uopklaret fænomen.»(1)

Forhåbentlig kan denne bog være behjælpelig for de rådløse sociologer og det folk, som de hidtil har ført på vildspor.

Donald A. Swan fra I.A.A.E.E. (International Association for the Advancement of Ethnology and Eugenics, Box 3495, Grand Central Station, New York, N.Y. 10017, USA) vil jeg her takke for al hans hjælp. Uden denne havde jeg ikke kunnet forfatte dette skrift.

Det glæder mig, at denne lille bog nu også foreligger på norsk. De europæiske folk er alle i samme båd. Erkendelsen om racens betydning bør derfor bryde igennem hos dem alle.

/Jürgen Rieger

«Die Welt», 3.5.1968, s. 2

Kort over racerne i Europa. Klik for at forstørre.

Bibliografi

Blandt den benyttede kildelitteratur vil man ikke finde bøger udgivet i Tyskland mellem 1933 og 1945. Dette betyder ikke, at forfatteren er af den opfattelse, at disse bøger fagligt set ikke er brugbare. En debat om racer er imidlertid fra tidligere højst kontroversiel og følelsesladet, og forfatteren ser ingen grund til, ved at benytte NS-litteratur, at give nogen som helst grobund for beskyldninger om «nynazisme» og lignende irrationelle «argumenter», som fortalerne for ligehedslæren, i mangel på konkret viden, har en stærk tendens til at ty til. Det er videre et faktum, at det meste af den litteratur om racespørgsmålet, som blev udgivet i Hitler-Tyskland, er meget svært tilgængelig og derfor dårligt egnet som kildelitteratur.

Denne bog bygger i væsentlig grad på bøger og skrifter udgivet af «International Association for the Advancement of Ethnology and Eugenics», New York, hvor professorer i antropologi, biologi, zoologi, sociologi, psykologi og genetik fra ti forskellige nationer samarbejder.

Ardrey, Robert: «African Genesis», New York 1961.

Armstrong, Clairette P.: «Psychodiagnosis, Prognosis, School Desegregation and Delinquency», «The Mankind Quarterly», vol. V, nr. 2, Edinburgh 1964, IAAEF-trykk.

Burt, Sir Cyril: «The Inheritance of Mental Ability», «American Psychologist», vol. XIII, nr. 1, 1958, IAAEE-trykk.

Darlington, C.D.: «The Control of Evolution in Man», «Eugenics Review», vol. 20, nr. 3 1958, IAAEEF-trykk.

Darlington, C.D.: «The Facts of Life», London 1953, tysk utgave 1959 «Die Gesetze des Lebens», F.A. Brockhaus, Wiesbaden.

Fischer, Eugen: «Die Rehobother Bastards und das Bastardisierungsproblem beim Menschen», Jena 1913.

Garrett, Henry E.: «A Review: Klineberg’s Chapter on Race and Psychology», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 1 1960, IAAEE-trykk.

Garrett, Henry E.: «The S.P.S.S.L. and Racial Differences», «American Psychologist», vol. XVII, nr. 5 1962, IAAEF-trykk.

Gates, R. Ruggles: «The Emergence of Racial Genetics», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 1 1960, IAAEF-trykk.

Gregor, H. James: «On the Nature of Prejudice», «The Eugenics Review», vol. 52, nr. 4 1961, IAAEE-trykk.

Hall, Raymond E.: «Zoological Subspecies of Man», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 2 1960, IAAEF-trykk.

Hofstätter, Peter R.: «Gruppendynamik», Hamburg 1957.

Josey, Charles C.: «An Inquiry concerning Racial Prejudice», New York 1965, IAAEE-trykk.

Jungk, Robert og Mundt, Hans Josef: «Das umstrittende Experiment: Der Mensch», tysk utgave av Gordon Wolstenholme: «Man and his Future», München 1966.

Kuttner, Robert E.: «Race and Modern Science», New York 1967.

Landmann, Salcia: «Die Juden als Rasse», Olten Freiburg, Br. 1967.

Lundberg, George A.: «Some neglected Aspects of the «Minorities« Problem», «The Mankind Quarterly», vol. III, nr. 4 1963, IAAEE-trykk.

Lundberg, George A, og Dickson, Leonore: «Selective Association of Ethnic Groups in a High School», New York 1965, IAAEF-trykk.

Lundman, Bertil: «The Racial History of Scandinavia», «The Mankind Quarterly», vol. III, nr. 2 1962, IAAEE-trykk.

Porteus, Stanley D.: «Ethnic Group Differences», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 3 1961, ILAAEE-trykk.

Radzinski, John M.: «The American Melting Pot: Its Meaning to us», «The American Journal of Psychiatry», vol. 115, nr. 10 1959, IAAEE-trykk.

Rathenau, Walther: «Zur Kritik der Zeit», Berlin 1917.

Roland, H.M. og Swan, Donald A.: «Race, Psychology and Education: Wilmington N.C.», «The Mankind Quarterly», vol. VI, nr. 1 1965, IAAEE-trykk.

Scheidt, Walter: «Rassenkunde», Reclam Bd. 7076, Berlin 1930.

Shuey, Audrey M.: «The Testing of Negro Intelligence», Lyncburg, Virginia 1966.

Swan, Donald A.: «Genetics and Psychology», «Genus», vol XX, nr, 1 til 4, Roma 1964.

«The Anatomy of a Controversy», del I og II, Edinburgh 1963, del III, Edinburgh 1964, IAAEE-trykk.

Tidligere publiceret:
Forord og bibliografi
Race – det afgørende spørgsmål #1: Hvad er racer?
Race – det afgørende spørgsmål #2: Hvilke racer findes der?
Race – det afgørende spørgsmål #3: Racernes oprindelse
Race – det afgørende spørgsmål #4: Racernes ulighed
Race – det afgørende spørgsmål #5: Hvad er årsagen til raceforskelle?
Race – det afgørende spørgsmål #6: Raceblanding
Race – det afgørende spørgsmål #7: Hvorfor findes der raceblanding?
Race – det afgørende spørgsmål #8: Racekonglomerat
Race – det afgørende spørgsmål #9 Raceværdi


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //