Vores politiske synspunkter

Den Nordiske Modstandsbevægelses mål og visioner er blevet opsummeret i ni punkter.

Klik på hvert enkelt punkt for at læse hele punktet.

De ni punkter er:

1. Øjeblikkeligt stoppe masseindvandringen. Repatriering af majoriteten af alle, som ikke er etniske nordeuropæere eller nært beslægtede folkeslag, skal indledes så hurtigt som muligt. På en så human måde som muligt, skal de sendes tilbage til deres respektive hjemlande eller nærområder til disse.

2. Med alle tilgængelige midler, på langt sigt, arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden.

3. Sammen med de øvrige nordiske lande skabe en nordisk selvforsørgende stat med fælles forsvar, fælles valuta og centralbank, og fælles overordnede love og regler. Dette indebærer også at man øjeblikkeligt forlader NATO, EØS, EU og andre lignende folkefjendtlige sammenslutninger.

4. Indføre en stærk stat med udpræget folkestyre. Ansvarspositioner skal tildeles efter kompetence, og statens mål vil først og fremmest være at sikre folkets overlevelse og arbejde for dets udvikling og velfærd. Ytringsfriheden skal være omfattende.

5. At vore massemedier skal ejes af statsborgere af det nye Norden. Udenlandske og indenlandske medier som optræder folkefjendtligt skal kunne forbydes. Et alt for koncentreret ejerskab skal modarbejdes.

6. Skabe et moderne samfund i harmoni med den naturlige orden. Vores dyrevelfærd skal lægge vægt på etik frem for profit. Naturen og dens ressourcer skal benyttes med fornuft og med omtanke for fremtiden. Allemandsretten skal genindføres.

7. Indføre et nationalt socialistisk samfund, som fordeler ressourcerne på en sådan måde, at man tager hånd om hele folket, såvel stærke som svage, og det gøres muligt for alle at opnå deres fulde potentiale. Et socialt sikkerhedsnet skal give statsborgere rettigheder, men også pligter. Staten skal kontrollere den grundlæggende infrastruktur af almennyttig interesse, da dette kræver
mere ansvar end hvad et privat selskab kan håndtere. Samtidig skal forretningsliv og innovationsånd opmuntres.

8. Indføre almen værnepligt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har aftjent deres værnepligt beholder deres våben og udrustning. Hver statsborger skal kunne bidrage til at forsvare nationen mod ydre, såvel som indre fjender.

9. Indføre en retsstat hvor alle statsborgere er lige for loven. Uddannede jurister skal arbejde i domstolene. En folkedomstol skal
oprettes for at strafforfølge alvorlige tilfælde af folkeforræderi.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Hvordan bliver folkeforræderi defineret?

 • Jeg får altid en en lille tåre når jeg læser de 9 punkter.

  We must secure the existence of our people and a future for White Children.

  For et forenet Norden. Hill sejer

 • Benny Hansen says:

  Det er denne vej vi skal, hvis vi skal redde Norden fra disse migranter og andet pak!

 • Kan ikke skrives bedre,

 • Gravedigger says:

  Det er store ord men sød musik i mine øre. Men hvor starter det
  😉

 • Almost White boy says:

  I’m a goodboy and pay taxes, i’m almost white, can I stay in your Nordic utopia plox? I can make apps for the new order, to keep the white strong alive.

 • Torben Andersen says:

  “4. Ytringsfriheden skal være omfattende.

  5. Udenlandske og indenlandske medier som optræder folkefjendtligt skal kunne forbydes”

  Hvordan defineres folkefjendtlighed? Er det hvis man stiller kritiske spørgsmål til Nordfront eller er uenig med Nordfront?

  Hvordan kan man love ytringsfrihed, men lukke munden på dem man ikke kan lide? Det er ikke ytringsfrihed.

 • Kristian says:

  Der er forskellige grader af ytringsfrihed. Der findes ikke absolut ytringsfrihed i nogen lande. Når vi skriver “omfattende”, så er det hvad vi mener. Hvis man promoverer noget som på et fundamentalt plan folkefjendtligt, hvis man går direkte imod naturlig lov, hvis man vægter fremmede menneskers ve og vel over sit eget folk, så er din tale og tryk giftig for vores børn.
  Vi lover ikke ubegrænset ytringsfrihed.
  Tror faktisk at Simon Lindberg beskrev det meget fint i Vores Vej.
  Vi bestræber os på at give borgere af fremtidens norden, en omfattende grad af frihed i deres liv. Også når det kommer til at udtrykke sig.
  Men det kan ikke være på bekostning af samfundets helbred og stabilitet.
  Sådan er det at lovgivning i bund og grund burde struktureres. At man tillader folk at gøre hvad de vil, så længe det ikke er ødelæggende for samfundsvisionen.

 • I vores nye nordiske stat vil der være mere ytringsfrihed end der er i dag, men naturligvis med undtagelse af trusler fremsat mod privatpersoner eller grupper. Love mod racisme vil blive erstattet af love mod folkefjendtlig propaganda og undergravende virksomhed. Disse indskrænkninger vil dog først og fremmest gælde for institutioner med magt, som for eksempel medierne. Forsamlings-, forenings-, demonstrations- og religionsfrihed vil bestå.

 • Anonym says:

  Af ren nysgerrighed, hvad med homoseksuelle?

 • Martin says:

  Vi ser homoseksualitet som noget unaturligt, og derfor ikke noget der skal promoveres i det offentlige rum, og da slet ikke over for børn.

 • Vi er ikke som sådan imod det homoseksuelle individ. Vi ser homoseksualitet som en mental sygdom. Derimod er vi stærke modstandere af homolobbyen og den måde hvorpå homoseksualitet promoveres og præsenteres som noget smart og eksotisk. Vi er imod den måde medierne fremhæver bøsser og lesbiske som modige når de tør stå frem, og vi er imod homoseksualitet i det offentlige rum og de store homoparader. Homoseksualitet er ekstremt samfundsskadende af det biologiske faktum, at homoseksuelle ingen børn producerer. Nogle adopterer måske, og størstedelen af disse adoptivbørn er racefremmede. Fælles for alle børn adopterede af homoseksuelle par er, at de vokser op i en unaturlig sammensat familie og vil udvikle sig til voksne omend endnu længere væk fra det naturlige end deres homoseksuelle “forældre”.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.