Vores politiske synspunkter

Nordisk modstandsbevægelses mål og visioner er blevet opsummeret til ni punkter. Disse er:

1. Øjeblikkelig stop for masseindvandringen. Repatriering af størstedelen af folk, der ikke er af nordeuropæisk afstamning eller nært beslægtede folkeslag. De skal sendes hjem til deres respektive hjemlande eller regioner i nærheden, på den mest humane måde som muligt.

2. Ved hjælp af alle tilgængelige midler, vil vi på lang sigt generobre magten fra den globale zionistiske elite, der både økonomisk og militært har besat en stor del af vores verden.

3. Sammen med de andre nordiske lande, vil vi skabe en nordisk, selvforsynende stat med fælles militær, fælles møntfod og fælles centralbank, samt fælles love. Medlemskab af den Europæiske Union og andre folkefjendtlige organisationer skal tilbagetrækkes øjeblikkeligt.

4. Indføre en stærk stat med et udpræget folkestyre. Ansvarsposter skal tildeles efter kompetence, og statens mål skal hovedsageligt være at bevare vor nordiske folk og dets velbefindende. Ytringsfriheden skal være omfattende.

5. Nordiske massemedier skal ejes udelukkende af borgere fra det nye norden. Indenrigs og udenrigsmedier, der agerer fjendtligt imod det nordiske folk skal forbydes. Et alt for koncentreret ejerskab skal modarbejdes.

6. Skabe et moderne samfund i harmoni med den naturlige orden. Vores dyrelovgivning skal være fremtrædende med vægt på etik over profit. Naturen og dens ressourcer skal bruges kløgtigt med tanke på fremtiden. Allemandsretten skal indføres.

7. Etablere et nationalt og socialistisk samfund, hvor ressourcerne fordeles så det tager hånd om hele folket, både stærke og svage, hvor alle har muligheden for at nå deres fulde potentiale. Et socialt sikkerhedsnet skal oprettes, der betror vores befolkning med både rettigheder og pligter. Staten må kontrollere al fundamental infrastruktur, der tjener folkets interesser, da det kræver et større ansvar end hvad et firma ville være i stand til at klare. Iværksætteri og innovation vil stadig tilskyndes.

8. Bevare værnepligt, samt forøge og udvide alle grene af Forsvaret. Alle, der har aftjent værnepligten skal beholde deres våben og udrustning. Hver eneste borger skal kunne deltage i forsvaret af nationen imod fjender, indenrigs såvel som udenrigs.

9. Skabe en retsstat, hvor alle borgere er lige for loven. Uddannede jurister skal dømme for domstolene. En folkedomstol skal oprettes med det formål at håndtere grove tilfælde af folkeforræderi.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Hvordan bliver folkeforræderi defineret?

  • Jeg får altid en en lille tåre når jeg læser de 9 punkter.

    We must secure the existence of our people and a future for White Children.

    For et forenet Norden. Hill sejer


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.