Vores politiske synspunkter

Den Nordiske Modstandsbevægelses mål og visioner er blevet opsummeret i ni punkter.

Klik på hvert enkelt punkt for at læse hele punktet.

De ni punkter er:

1. Øjeblikkeligt stoppe masseindvandringen. Repatriering af majoriteten af alle, som ikke er etniske nordeuropæere eller nært beslægtede folkeslag, skal indledes så hurtigt som muligt. På en så human måde som muligt, skal de sendes tilbage til deres respektive hjemlande eller nærområder til disse.

2. Med alle tilgængelige midler, på langt sigt, arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden.

3. Sammen med de øvrige nordiske lande skabe en nordisk selvforsørgende stat med fælles forsvar, fælles valuta og centralbank, og fælles overordnede love og regler. Dette indebærer også at man øjeblikkeligt forlader NATO, EØS, EU og andre lignende folkefjendtlige sammenslutninger.

4. Indføre en stærk stat med udpræget folkestyre. Ansvarspositioner skal tildeles efter kompetence, og statens mål vil først og fremmest være at sikre folkets overlevelse og arbejde for dets udvikling og velfærd. Ytringsfriheden skal være omfattende.

5. At vore massemedier skal ejes af statsborgere af det nye Norden. Udenlandske og indenlandske medier som optræder folkefjendtligt skal kunne forbydes. Et alt for koncentreret ejerskab skal modarbejdes.

6. Skabe et moderne samfund i harmoni med den naturlige orden. Vores dyrevelfærd skal lægge vægt på etik frem for profit. Naturen og dens ressourcer skal benyttes med fornuft og med omtanke for fremtiden. Allemandsretten skal genindføres.

7. Indføre et nationalt socialistisk samfund, som fordeler ressourcerne på en sådan måde, at man tager hånd om hele folket, såvel stærke som svage, og det gøres muligt for alle at opnå deres fulde potentiale. Et socialt sikkerhedsnet skal give statsborgere rettigheder, men også pligter. Staten skal kontrollere den grundlæggende infrastruktur af almennyttig interesse, da dette kræver
mere ansvar end hvad et privat selskab kan håndtere. Samtidig skal forretningsliv og innovationsånd opmuntres.

8. Indføre almen værnepligt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har aftjent deres værnepligt beholder deres våben og udrustning. Hver statsborger skal kunne bidrage til at forsvare nationen mod ydre, såvel som indre fjender.

9. Indføre en retsstat hvor alle statsborgere er lige for loven. Uddannede jurister skal arbejde i domstolene. En folkedomstol skal
oprettes for at strafforfølge alvorlige tilfælde af folkeforræderi.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Hvordan bliver folkeforræderi defineret?

 • Jeg får altid en en lille tåre når jeg læser de 9 punkter.

  We must secure the existence of our people and a future for White Children.

  For et forenet Norden. Hill sejer

 • Benny Hansen says:

  Det er denne vej vi skal, hvis vi skal redde Norden fra disse migranter og andet pak!

 • Kan ikke skrives bedre,

 • Gravedigger says:

  Det er store ord men sød musik i mine øre. Men hvor starter det
  😉

 • Almost White boy says:

  I’m a goodboy and pay taxes, i’m almost white, can I stay in your Nordic utopia plox? I can make apps for the new order, to keep the white strong alive.

 • Torben Andersen says:

  “4. Ytringsfriheden skal være omfattende.

  5. Udenlandske og indenlandske medier som optræder folkefjendtligt skal kunne forbydes”

  Hvordan defineres folkefjendtlighed? Er det hvis man stiller kritiske spørgsmål til Nordfront eller er uenig med Nordfront?

  Hvordan kan man love ytringsfrihed, men lukke munden på dem man ikke kan lide? Det er ikke ytringsfrihed.

 • Kristian says:

  Der er forskellige grader af ytringsfrihed. Der findes ikke absolut ytringsfrihed i nogen lande. Når vi skriver “omfattende”, så er det hvad vi mener. Hvis man promoverer noget som på et fundamentalt plan folkefjendtligt, hvis man går direkte imod naturlig lov, hvis man vægter fremmede menneskers ve og vel over sit eget folk, så er din tale og tryk giftig for vores børn.
  Vi lover ikke ubegrænset ytringsfrihed.
  Tror faktisk at Simon Lindberg beskrev det meget fint i Vores Vej.
  Vi bestræber os på at give borgere af fremtidens norden, en omfattende grad af frihed i deres liv. Også når det kommer til at udtrykke sig.
  Men det kan ikke være på bekostning af samfundets helbred og stabilitet.
  Sådan er det at lovgivning i bund og grund burde struktureres. At man tillader folk at gøre hvad de vil, så længe det ikke er ødelæggende for samfundsvisionen.

 • I vores nye nordiske stat vil der være mere ytringsfrihed end der er i dag, men naturligvis med undtagelse af trusler fremsat mod privatpersoner eller grupper. Love mod racisme vil blive erstattet af love mod folkefjendtlig propaganda og undergravende virksomhed. Disse indskrænkninger vil dog først og fremmest gælde for institutioner med magt, som for eksempel medierne. Forsamlings-, forenings-, demonstrations- og religionsfrihed vil bestå.

  • Aksel Hansen says:

   Det er islam med sharialov, der er dødelig folkefjendtlig overfor os kristent civiliserede danskere.

   • Det er ikke islam der er vores første fjende. Muslimer er ingen trussel i sig selv. Folk må have den tro de ønsker. Det er de fleste muslimers race som gør dem primitive og aggressive og parat til at følge en eller anden tåbelig hellig skrift. Denne lette påvirkelighed er netop det som gør arabere og afrikanere til belejlige nyttige idioter for vores virkelige fjende; dem som bruger disse biologiske masseødelæggelsesvåben mod det hvide folk. Det er jøderne som står bag den organiserede masseindvandring, og jøderne som bevidst og målrettet fører krig mod vores race, kultur og historie.

 • Anonym says:

  Af ren nysgerrighed, hvad med homoseksuelle?

 • Martin says:

  Vi ser homoseksualitet som noget unaturligt, og derfor ikke noget der skal promoveres i det offentlige rum, og da slet ikke over for børn.

 • Vi er ikke som sådan imod det homoseksuelle individ. Vi ser homoseksualitet som en mental sygdom. Derimod er vi stærke modstandere af homolobbyen og den måde hvorpå homoseksualitet promoveres og præsenteres som noget smart og eksotisk. Vi er imod den måde medierne fremhæver bøsser og lesbiske som modige når de tør stå frem, og vi er imod homoseksualitet i det offentlige rum og de store homoparader. Homoseksualitet er ekstremt samfundsskadende af det biologiske faktum, at homoseksuelle ingen børn producerer. Nogle adopterer måske, og størstedelen af disse adoptivbørn er racefremmede. Fælles for alle børn adopterede af homoseksuelle par er, at de vokser op i en unaturlig sammensat familie og vil udvikle sig til voksne omend endnu længere væk fra det naturlige end deres homoseksuelle “forældre”.

  • Christian says:

   Hvordan vil i kurere denne sygdom?

   • Der er så vidt vides ingen kur mod homoseksualitet. Der er derimod mange meninger om at mentale sygdomme skabes i usunde og pressede miljøer. Når samfundet normaliseres, som det vil blive under et nationalsocialistisk styre, hvor sunde værdier sættes i højsædet og støttes af medier og underholdningsbranchen, og når folket får deres naturlige identitetsfølelse tilbage, så vil mange af disse mentale lidelser forsvinde. Eller rettere; færre mennesker vil komme til at lide af dem.
    De som stadig lider af en psykisk lidelse skal tilbydes en form for behandling, enten medicinsk, hvis det kræves, eller i form af terapi.

 • I ville nå meget længere ud til folket hvis i droppede jeres nynazistiske propaganda. Hvis det kommer til fakta, så arbejdede Hitler sammen med mussierne fordi de i bund og grund havde samme ideologi om “there can be only one”. Så lige nu dyrker i det i mest hader!!

  Få nu focus på de virkelige problemer såsom islamisering og indvandring, samt en mere stueren fremføring i det offentlige forum uden “nazi ting”, og andre usaglige fakta fremføringer såsom at bøsser er syge og skal afbøssefiseres, så vil i med garanti opleve større tilslutning, og komme et skridt nærmere det væbnede oprør mod de fremmede som vi alle ønsker.

  Danmark for danskere!

  • Du bruger ord som ”nazi” og ”nynazistisk” Vi er en nationalsocialistisk organisation med et nationalsocialistisk tankesæt og vi lever efter den nationalsocialistiske verdensanskuelse. At droppe det nationalsocialistiske udtryk i vores propaganda ville være som at vende os bort fra kernen i vores ideologi. Det giver ingen menig. Hvad skulle pointen være? At tiltrække ikke-nationalsocialister, som ikke vil kæmpe og dø for nationalsocialismen?
   Du tager fejl hvis du tror at vi for alt i verden ønsker en større tilslutning til vores sag. Vi ønsker ikke at alle skal tilslutte sig, men at de rigtige tilslutter sig. Og dem tiltrækker man ikke ved at blive populistisk.
   Du tager også fejl, hvis du tror at muslimerne er vores og landets største fjende. De kriminelle indvandrere som hærger vores land er ikke en trussel fordi de er muslimer. De er en trussel fordi de tilhører en helt anden kultur og en fremmed race, som ikke vil eller kan fungere i et samfund som vores. Multikulturalisme har altid blomstret lige før et lands totale forfald. Men muslimerne er ikke vores eller landets største og første fjende. Det er derimod de kræfter som arbejder aktivt for, at multikulturalismen skal slå rod i landet. De som aktivt støtter og finansiere masseindvandringen. Der er dem som gennem hundredevis af år har fostret et utroligt had til den hvide race og gennem alverdens tiltag har forsøgt at udrydde den. Dette er en kamp mod de zionistiske kræfter, som i denne omgang bruger muslimerne og masseindvandringen som et værktøj til at nedbryde og destabilisere vores lande. Hvis man blot bekæmper indvandringen og smider muslimerne ud af landet, og lykkes med det, så vil den virkelige fjende blot finde på nye angrebsmetoder. Ikke før vi befrier Norden for den zionistiske magtelite som er overrepræsenteret i stort set alle banker, medier, globale tænketanke, domstole osv. osv. vil vi kunne opbygge et sundt, harmonisk samfund, hvor børn og kvinder kan færdes trygt på gaderne om aftenen.
   Så vi stræber ikke efter at blive ”stuerene”, som du kalder det. Vi er allerede stuerene og vi kæmper den rette kamp mod den rette fjende. Skulle vi blive en populistisk organisation, endda et populistisk parti, som kun kæmper for de belejligheder som folket tåler at høre, ville vi være et parti som alle andre. Vi er ikke et parti, og vi kæmper blandt andet for en nedlægning af alle de uduelige partier som agerer i et korrupt og inkompetent system. Vi er en revolutionær nationalsocialistisk organisation. Vi ønsker ikke at bygge videre på et sygt system, men at nedrive det gamle, for at skabe et nyt, sundt, helhedsorienteret og folkeligt system, som ledes af etniske nordboere, og som tager hånd om hele folket; det nordiske folk.
   Du kan læse om fremtidens styreform i det Nye Norden i Punkt 4 af Vores Vej, som du finder her på hjemmesiden.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.