Vores politiske synspunkter

Den Nordiske Modstandsbevægelses mål og visioner er blevet opsummeret i ni punkter.

Klik på hvert enkelt punkt for at læse hele punktet.

De ni punkter er:

1. Øjeblikkeligt stoppe masseindvandringen. Repatriering af majoriteten af alle, som ikke er etniske nordeuropæere eller nært beslægtede folkeslag, skal indledes så hurtigt som muligt. På en så human måde som muligt, skal de sendes tilbage til deres respektive hjemlande eller nærområder til disse.

2. Med alle tilgængelige midler, på langt sigt, arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden.

3. Sammen med de øvrige nordiske lande skabe en nordisk selvforsørgende stat med fælles forsvar, fælles valuta og centralbank, og fælles overordnede love og regler. Dette indebærer også at man øjeblikkeligt forlader NATO, EØS, EU og andre lignende folkefjendtlige sammenslutninger.

4. Indføre en stærk stat med udpræget folkestyre. Ansvarspositioner skal tildeles efter kompetence, og statens mål vil først og fremmest være at sikre folkets overlevelse og arbejde for dets udvikling og velfærd. Ytringsfriheden skal være omfattende.

5. At vore massemedier skal ejes af statsborgere af det nye Norden. Udenlandske og indenlandske medier som optræder folkefjendtligt skal kunne forbydes. Et alt for koncentreret ejerskab skal modarbejdes.

6. Skabe et moderne samfund i harmoni med den naturlige orden. Vores dyrevelfærd skal lægge vægt på etik frem for profit. Naturen og dens ressourcer skal benyttes med fornuft og med omtanke for fremtiden. Allemandsretten skal genindføres.

7. Indføre et nationalt socialistisk samfund, som fordeler ressourcerne på en sådan måde, at man tager hånd om hele folket, såvel stærke som svage, og det gøres muligt for alle at opnå deres fulde potentiale. Et socialt sikkerhedsnet skal give statsborgere rettigheder, men også pligter. Staten skal kontrollere den grundlæggende infrastruktur af almennyttig interesse, da dette kræver
mere ansvar end hvad et privat selskab kan håndtere. Samtidig skal forretningsliv og innovationsånd opmuntres.

8. Indføre almen værnepligt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har aftjent deres værnepligt beholder deres våben og udrustning. Hver statsborger skal kunne bidrage til at forsvare nationen mod ydre, såvel som indre fjender.

9. Indføre en retsstat hvor alle statsborgere er lige for loven. Uddannede jurister skal arbejde i domstolene. En folkedomstol skal
oprettes for at strafforfølge alvorlige tilfælde af folkeforræderi.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Hvordan bliver folkeforræderi defineret?

 • Jeg får altid en en lille tåre når jeg læser de 9 punkter.

  We must secure the existence of our people and a future for White Children.

  For et forenet Norden. Hill sejer

 • Benny Hansen says:

  Det er denne vej vi skal, hvis vi skal redde Norden fra disse migranter og andet pak!

 • Kan ikke skrives bedre,

 • Gravedigger says:

  Det er store ord men sød musik i mine øre. Men hvor starter det
  😉

 • Almost White boy says:

  I’m a goodboy and pay taxes, i’m almost white, can I stay in your Nordic utopia plox? I can make apps for the new order, to keep the white strong alive.

 • Torben Andersen says:

  “4. Ytringsfriheden skal være omfattende.

  5. Udenlandske og indenlandske medier som optræder folkefjendtligt skal kunne forbydes”

  Hvordan defineres folkefjendtlighed? Er det hvis man stiller kritiske spørgsmål til Nordfront eller er uenig med Nordfront?

  Hvordan kan man love ytringsfrihed, men lukke munden på dem man ikke kan lide? Det er ikke ytringsfrihed.

 • Kristian says:

  Der er forskellige grader af ytringsfrihed. Der findes ikke absolut ytringsfrihed i nogen lande. Når vi skriver “omfattende”, så er det hvad vi mener. Hvis man promoverer noget som på et fundamentalt plan folkefjendtligt, hvis man går direkte imod naturlig lov, hvis man vægter fremmede menneskers ve og vel over sit eget folk, så er din tale og tryk giftig for vores børn.
  Vi lover ikke ubegrænset ytringsfrihed.
  Tror faktisk at Simon Lindberg beskrev det meget fint i Vores Vej.
  Vi bestræber os på at give borgere af fremtidens norden, en omfattende grad af frihed i deres liv. Også når det kommer til at udtrykke sig.
  Men det kan ikke være på bekostning af samfundets helbred og stabilitet.
  Sådan er det at lovgivning i bund og grund burde struktureres. At man tillader folk at gøre hvad de vil, så længe det ikke er ødelæggende for samfundsvisionen.

 • I vores nye nordiske stat vil der være mere ytringsfrihed end der er i dag, men naturligvis med undtagelse af trusler fremsat mod privatpersoner eller grupper. Love mod racisme vil blive erstattet af love mod folkefjendtlig propaganda og undergravende virksomhed. Disse indskrænkninger vil dog først og fremmest gælde for institutioner med magt, som for eksempel medierne. Forsamlings-, forenings-, demonstrations- og religionsfrihed vil bestå.

  • Aksel Hansen says:

   Det er islam med sharialov, der er dødelig folkefjendtlig overfor os kristent civiliserede danskere.

   • Det er ikke islam der er vores første fjende. Muslimer er ingen trussel i sig selv. Folk må have den tro de ønsker. Det er de fleste muslimers race som gør dem primitive og aggressive og parat til at følge en eller anden tåbelig hellig skrift. Denne lette påvirkelighed er netop det som gør arabere og afrikanere til belejlige nyttige idioter for vores virkelige fjende; dem som bruger disse biologiske masseødelæggelsesvåben mod det hvide folk. Det er jøderne som står bag den organiserede masseindvandring, og jøderne som bevidst og målrettet fører krig mod vores race, kultur og historie.

 • Anonym says:

  Af ren nysgerrighed, hvad med homoseksuelle?

 • Martin says:

  Vi ser homoseksualitet som noget unaturligt, og derfor ikke noget der skal promoveres i det offentlige rum, og da slet ikke over for børn.

 • Vi er ikke som sådan imod det homoseksuelle individ. Vi ser homoseksualitet som en mental sygdom. Derimod er vi stærke modstandere af homolobbyen og den måde hvorpå homoseksualitet promoveres og præsenteres som noget smart og eksotisk. Vi er imod den måde medierne fremhæver bøsser og lesbiske som modige når de tør stå frem, og vi er imod homoseksualitet i det offentlige rum og de store homoparader. Homoseksualitet er ekstremt samfundsskadende af det biologiske faktum, at homoseksuelle ingen børn producerer. Nogle adopterer måske, og størstedelen af disse adoptivbørn er racefremmede. Fælles for alle børn adopterede af homoseksuelle par er, at de vokser op i en unaturlig sammensat familie og vil udvikle sig til voksne omend endnu længere væk fra det naturlige end deres homoseksuelle “forældre”.

  • Christian says:

   Hvordan vil i kurere denne sygdom?

   • Der er så vidt vides ingen kur mod homoseksualitet. Der er derimod mange meninger om at mentale sygdomme skabes i usunde og pressede miljøer. Når samfundet normaliseres, som det vil blive under et nationalsocialistisk styre, hvor sunde værdier sættes i højsædet og støttes af medier og underholdningsbranchen, og når folket får deres naturlige identitetsfølelse tilbage, så vil mange af disse mentale lidelser forsvinde. Eller rettere; færre mennesker vil komme til at lide af dem.
    De som stadig lider af en psykisk lidelse skal tilbydes en form for behandling, enten medicinsk, hvis det kræves, eller i form af terapi.

 • I ville nå meget længere ud til folket hvis i droppede jeres nynazistiske propaganda. Hvis det kommer til fakta, så arbejdede Hitler sammen med mussierne fordi de i bund og grund havde samme ideologi om “there can be only one”. Så lige nu dyrker i det i mest hader!!

  Få nu focus på de virkelige problemer såsom islamisering og indvandring, samt en mere stueren fremføring i det offentlige forum uden “nazi ting”, og andre usaglige fakta fremføringer såsom at bøsser er syge og skal afbøssefiseres, så vil i med garanti opleve større tilslutning, og komme et skridt nærmere det væbnede oprør mod de fremmede som vi alle ønsker.

  Danmark for danskere!

  • Du bruger ord som ”nazi” og ”nynazistisk” Vi er en nationalsocialistisk organisation med et nationalsocialistisk tankesæt og vi lever efter den nationalsocialistiske verdensanskuelse. At droppe det nationalsocialistiske udtryk i vores propaganda ville være som at vende os bort fra kernen i vores ideologi. Det giver ingen menig. Hvad skulle pointen være? At tiltrække ikke-nationalsocialister, som ikke vil kæmpe og dø for nationalsocialismen?
   Du tager fejl hvis du tror at vi for alt i verden ønsker en større tilslutning til vores sag. Vi ønsker ikke at alle skal tilslutte sig, men at de rigtige tilslutter sig. Og dem tiltrækker man ikke ved at blive populistisk.
   Du tager også fejl, hvis du tror at muslimerne er vores og landets største fjende. De kriminelle indvandrere som hærger vores land er ikke en trussel fordi de er muslimer. De er en trussel fordi de tilhører en helt anden kultur og en fremmed race, som ikke vil eller kan fungere i et samfund som vores. Multikulturalisme har altid blomstret lige før et lands totale forfald. Men muslimerne er ikke vores eller landets største og første fjende. Det er derimod de kræfter som arbejder aktivt for, at multikulturalismen skal slå rod i landet. De som aktivt støtter og finansiere masseindvandringen. Der er dem som gennem hundredevis af år har fostret et utroligt had til den hvide race og gennem alverdens tiltag har forsøgt at udrydde den. Dette er en kamp mod de zionistiske kræfter, som i denne omgang bruger muslimerne og masseindvandringen som et værktøj til at nedbryde og destabilisere vores lande. Hvis man blot bekæmper indvandringen og smider muslimerne ud af landet, og lykkes med det, så vil den virkelige fjende blot finde på nye angrebsmetoder. Ikke før vi befrier Norden for den zionistiske magtelite som er overrepræsenteret i stort set alle banker, medier, globale tænketanke, domstole osv. osv. vil vi kunne opbygge et sundt, harmonisk samfund, hvor børn og kvinder kan færdes trygt på gaderne om aftenen.
   Så vi stræber ikke efter at blive ”stuerene”, som du kalder det. Vi er allerede stuerene og vi kæmper den rette kamp mod den rette fjende. Skulle vi blive en populistisk organisation, endda et populistisk parti, som kun kæmper for de belejligheder som folket tåler at høre, ville vi være et parti som alle andre. Vi er ikke et parti, og vi kæmper blandt andet for en nedlægning af alle de uduelige partier som agerer i et korrupt og inkompetent system. Vi er en revolutionær nationalsocialistisk organisation. Vi ønsker ikke at bygge videre på et sygt system, men at nedrive det gamle, for at skabe et nyt, sundt, helhedsorienteret og folkeligt system, som ledes af etniske nordboere, og som tager hånd om hele folket; det nordiske folk.
   Du kan læse om fremtidens styreform i det Nye Norden i Punkt 4 af Vores Vej, som du finder her på hjemmesiden.

   • Helt enig med dig Jacob. Vi har DF som sært nok har et tilhørsforhold til israel, guderne må vide hvorfor, men en del af deres kandidater kommer fra det jødiske samfund og figurerer i foreninger med adresse på krystalgade. Hold fast og i vil få ægte støtte.

 • Jeg må give Rasmus ret. I når ikke langt uden først at arbejde for afskaffelse af masseindvandring og udføre hjemsendelser. Du skriver om destabilisering af lande – men inden du overhovedet når at få bare en lille smule positiv opmærksomhed fra pressen og befolkningen, så er landet allerede destabiliseret. Det giver inden mening og har ingen reale fremtidsudsigter.

  • At stoppe masseindvandringen og sende størstedelen af de racefremmede hjem er første punkt af Vores Vej. Der skal ikke herske nogen tvivl om at vi vil gennemføre dette punkt som det allerførste når vi kommer til magten.

   • “når vi kommer til magten”
    Hvordan vil i komme til magten? I siger selv i ikke er et politisk parti, og i stiller ikke op i hverken by, region eller folketing.

    Er det ikke lige netop der hvor der er den største mulighed for at komme til magten og kunne ændre samfundet?

    • Vi får pt. umiddelbart ikke noget ud af at deltage i det defekte “demokrati” som et registreret parti som ingen i folketinget vil samarbejde med. I stedet arbejder vi i Danmark på at oplyse folket om al den korruption, manipulation og folkefjendtlighed der hersker i den politiske verden og i medierne. I skrivende stund er vores agenda at vække folket til den realitet, at de bliver trukket rundt i manegen. En folkelig opstand mod de korrupte forbrydere i folketinget kunne være én måde at få ændret systemet. Den parlamentariske vej, som Modstandsbevægelsen i disse dage tager i Sverige, kunne være en anden. Vi ønsker revolution, og arbejder hen mod revolutionen. Hvordan den præcis kommer til at opstå er for tidligt at spekulere i. Men det er sikkert, at vi ikke ønsker at overtage et defekt og korrupt system. Vi vil hellere rive det gamle syge system ned og bygge et nyt op.

 • Hvordan hører direkte demokrati sammen med et senat som ikke er valgt af folket. Jeg forstår ikke hvordan i kan i jeres punkt 4 gå ind for direkte demokrati som i Schweiz men samtidig også have et senat som ikke er valgt af folket men af ledelsen. Hvordan er en ikke folkevalgt ledelse demokratisk?

  • Der vil være direkte demokrati som i Schweiz på det parlamentariske niveau. Hvis statsborgere samler et vist antal underskrifter, har de her ret til at få afholdt en folkeafstemning om både store og små forslag.

   Den anden vej gælder det også, at forslag fra parlamentet sendes til folkeafstemning, hvor folket kan stemme for eller imod.

   For at forhindre at folkeforrædere udøver folkefjendtlig virksomhed gennem stemmeretten, skal senatet godkende alle love og forslag fra parlamentet for at sikre nationens nationalsocialistiske retning. Senatet skal derfor bestå af dedikerede nationalsocialister, som på bedste nationalsocialistiske måde kan se hvad der er bedst for både folk og stat. Det nationalsocialistiske senat vil være den ledende kerne af den nationalsocialistiske orden (NSO). På den måde afgiver folket en lille smule medbestemmelse på det overparlamentariske niveau til fordel for et velfungerende og sundt samfund og en stærk og beskyttende stat.

   På den måde er senatet organet som afgør om love vedtaget i parlamentet og folkets lovforslag overholder nationalsocialistisk praksis. Dermed kan senatet afvise et lovforslag fra folket og parlamentet hvis det strider mod den ideologiske retning.

   På senatsniveau træder det demokratiske i baggrunden for handlekraftig autoritær ledelse, hvilket kan skue mange i ørerne, men som er helt nødvendigt for en sund og blomstrende stat, som trods alt, intet er uden folket. Hele den nationalsocialistiske verdensanskuelse går ud på korpsånd, samarbejde og fremgang i samme retning hele vejen fra arbejderen til lederen.

   Vi vil altså skabe et system med en autoritær ledelse, en nationalsocialistisk lederstat, samtidig med at vi garanterer folkets frihed og stemmeret.

 • Kevin Jensen says:

  Hvad er forskellen på ny -nazister og jeres ideologi?

 • Jeg er stolt nordfront støtter på 15 der syntes det er smukt at vi hvide selv tager hånd om de zionistiske elite folk:)

 • Var i ikke mod jøder som er Guds folk. Så ville jeg kæmpe med jer straks

  • Jacob Vullum Andersen says:

   Hvad er fidusen i at kæmpe, hvis ikke mod fjenden over dem alle?

  • Jøder er ikke guds udvalgte folk. Det er en løgn de selv tror på. Hvis du tror jøder er guds udvalgte folk, så gider vi ikke kæmpe med dig. Vi har intet at kæmpe sammen om.

  • Kristian Niss says:

   Som organisation er Den Nordisk Modstandsbevægelse for religionsfrihed, så længe man ikke bedriver samfundsundergravende virksomhed.

   Nogle jøder er religiøse, andre er ikke. Vi står imod begge grupper og siger “Nej, ud!”

   Personligt tror jeg ikke at Jødernes vulkandemon er den kristne gud, og hvis du er kristen kan jeg ikke forstå hvorfor at du ikke hader en gruppe af mennesker som dræbte Jesus. De hader ham.

   Ikke for at lyde som en dum boomer, men læs hvordan de beskriver hans skæbne i Talmud’en.
   Babylon’sk Talmud, Gittin 57a.
   Der står, blandt mange andre klamme ting, at Jesus efter at være myrdet af Jøderne, er i helvede. Og at hans straf er at “koge i ekskrement”. Dette er hvad de tror på.

   Hvis du er kristen har du pligt til at bekæmpe jøderne.

 • Nicklas says:

  Jeg synes at det er med et tungt hjerte at følge den udvikling vores land og vores nabolande er blevet udsat for igennem årtier. Der er dog mange som er begyndt at få øjnene op for hvad der sker i vores elskede lande, men desværre er de fleste stadig i en form for koma. Som det er lige nu kan vi kun håbe på at Pernille Vermund og Rasmus Paludan kommer ind i folketinget, for at vække vores landmænd og kvinder.

  Jeg vil påtage mig den frihed at komme med lidt fakta:

  De protestantiske kirker

  Martin Luther (1483-1546) var den første protestantiske reformator, men tæt efter ham kom også andre, nemlig Huldrych Zwingli (1484-1531) og Jean Calvin (1509-1964). Alle tre virkede som reformatorer i første halvdel af 1500-tallet.

  Den protestantiske kirke er en fællesbetegnelse for den evangelisk-lutherske kirke, den reformerte kirke og den anglikanske kirke. Den evangelisk-lutherske kirke bygger direkte på Luthers tanker og lære. Til denne hører Den danske Folkekirke samt kirkerne i Skandinavien og Nord-Tyskland.
  – Taget direkte fra religion.dk

  I nogle af de ovenstående kommentarer, bliver der snakket om jøder, muslimer og kristne. Hvor mange mennesker verden over er ikke blevet slået ihjel i guds navn?
  Sådan som jeg ser tingene så har vi som danskere taget nogle grund værdier fra kristendommen og bygget et samfund om dette og udviklet en kultur som værende vores primære. Hvor andre har deres religion som værende den primære frem for kultur.

  Folk vi er i krig! en kold krig, en krig baseret på normer og værdier. Og hvis folket ikke vågner i tide så er den tabt. Hvilken krig er der tale om ja det er ikke den i høre om i diverse medier, ihvertfald ikke på den måde den bliver omtalt på. Medierne siden 9/11 har druknet den vestlige verden i ordene terrorisme og terror, men i virkeligheden handler den om den muslimske overtagelse af verdenen. Og muslimerne er i gang med at gøre et meget bedre arbejde end Pinky og så Brain, men de var også kun mus.
  Ragnarok er tættere på end vi går og tror.

  Dette er et interview med Rasmus Paludan og Bill Warner, som omhandler forståelsen af den muslimske mentalitet. Den er hvis jeg skulle sige det grundlæggende for at beskrive hvilken krig vi er i og står overfor.
  https://www.youtube.com/watch?v=H16oVZS53XY
  Bill Warner interviewed on political islam by Rasmus Paludan

  Hvis du skal vinde en krig, kræver det at du kender din modstander.

  • Jacob Vullum Andersen says:

   Nu er Den Nordiske Modstandsbevægelse jo ikke en counter jihad-bevægelse. Islam og muslimer er ikke vores primære fjende. Det er uønskeligt at muslimer lever og bor i Danmark, men fordi de fleste muslimer er af anden race end hvid. Modstandsbevægelsen er ikke en modstandsbevægelse imod religion. Modstandsbevægelsen er heller ikke for religion. Religion spiller en meget lille rolle for os. Vores fokus er på race. Om en muslimsk araber eller nordafrikaner konverterer til kristendommen og lærer at lave frikadeller vil han stadig være af anden race og truer dermed stadig biologien. Det hele er biologisk i sin natur. En afrikaner som konverterer til kristendommen og integrerer sig efter alle forskrifter er noget af det farligste, fordi han da besidder en større mulighed for at møde en dansk pige som han kan få børn med. Dermed besudler han vores race og skaber afkom som hverken er sort eller hvid, og som ikke besidder egenskaber, kundskaber eller genetik i stand til at skabe Europæisk Nordisk kultur – og biologisk kan afkommet kan kun skabe flere fremmede.
   De fremmede er dog ikke vore primære fjende. Vores primære fjende er de globalistiske kræfter som aktivt arbejder for at få de fremmede til vore lande.

   • Personligt mener jeg at Islam skal forbydes og elimineres på alle fronte, samme gælder de kræfter der står bag. Det er det første skridt i den rigtige retning. Dog kan man aldrig forhindre og stoppe folk i at få børn sammen med andre racer, det er et umuligt opgør, imod kærlighed, der aldrig ender godt. Så der skal I selvfølgelig have lidt mere styr på jeres filosofi. 100% hvid race er umuligt, i er sikkert allerede selv lidt blandede, hvis I roder i jeres fortid. 80-90% måske muligt og resten må accepteres. Men ingen Islam.

  • KorpenFlyger says:

   Racefremmede og deribland muslimer er bioilogiske våben mod alle hvide nationer, lanseret af jøder. Seneste episode af Nordic Frontier førtæller lidt mer omkring hvordan dette hænger sammen: https://www.spreaker.com/user/nordiskradio/nordic-frontier-110-polish-israel?utm_medium=widget&utm_source=user%3A9256352&utm_term=episode_title

 • DAVS.
  Er med hele vejen,men mangler og knække den sidste nød! Hvem er kompetente mennesker,der ska lede norden. Tænker på hvilket kriterier der vil gøre sig gældende?
  Mvh
  Proppistol
  Frederikshavn

  • Jacob Vullum Andersen says:

   Uddrag af Vores Vej, punkt 4:

   “Helt konkret vil vores styreform fungere sådan, at Den Nordiske Modstandsbevægelses ledelse, efter magtovertagelsen, udpeger et Nordisk senat bestående af kompetente mennesker, håndplukket ud fra deres positioner inden for den civile administration, fra selskaber, videnskabelige institutioner og fra nordiske militære styrker. Senatorerne skal altså bestå af mennesker, som gennem deres liv har udmærket sig gennem deres tjeneste i samfundet for folkets vel. Der vil under ingen omstændigheder sidde karrierepolitikere med partiloyalitet som i dag.”

   Nærmere kommer vi det ikke her i et kommentarspor.

 • Tak for svar,tror jeg med,klar på opbakning.
  Nuts til aber.

 • sieg Heil

 • Hvad med folk der ikke er af nordeuropæisk afstamning og som bidrager til landet? F.eks. læger af indisk afstamning, ingeniører fra Ghana osv?

  • Jacob Vullum Andersen says:

   Det kan være lige meget om racefremmede i Danmark gavner økonomien. Som nationalsocialist kommer bevarelsen af folket, racen, før økonomi. Der skal ikke være racefremmede i befolkningen, da en raceblandet befolkning vil producere raceblandede ægteskaber og racebladede børn, hvilket direkte truer vort folk.

 • Hvad er jeres holdning til “blandingsbørn”? Halv hvid/halv you name it. Født og opvokset i DK med danske værdier. Hvor passer de ind i jeres samfund?

 • Ønsker ikke at tage stilling til jeres projekt generelt da jeg ikke på nuværende tidspunkt ikke har sat mig mere ind i tingene end som så på nuværende tidspunkt. Dog er der noget som undre mig i jeres ideologi som udgangspunkt og jeg synes derfor det kunne være interessant at høre jeres svar på følgende. Så vidt jeg forstår så er i fundamentalt imod raceblanding ….. nuvel. Indenfor forskellige pattedyr har det været kendt i mange år, at man sikre de stærkeste individer ved at undgå en alt for restriktiv parrings plan . Eller sagt med andre ord er chancen for at avle (hvis vi nu holder os til hund og kat i forførte omgang.) at man søger for t få gener ind udefra engang imellem?
  Jeg kan ikke lade være med at koble en lille sammenhæng til ovenstående viden om ikke også det samme kunne gøre sig gældende indenfor menneskeracen når det kommer til alt?
  Jeg er ikke skråsikker på denne sammenligning, men synes det virker overvejende samsynligt at hvis et folk folk udelukkende forplanter sig med sit eget så vil man over tid se flere fysisk og psykisk handicappede nyfødte grundet indavl. æ👀

  • Asbjørn Nielsen says:

   Vores populationsstørrelse er så stor at indavl ikke vil være et problem, hvis vi bare har lidt bevægelse inde i landet og undgår incest.Du kan eventuelt se på Island for et konkret eksempel på en meget lille population på kun 320.000, selv her er problemerne meget små, og kan løses med simpel sund fornuft.
   Vi ønsker at forene de nordiske lande, hvilket vil give os en befolkning på mere end 20 millioner. Indavl vil ikke være et problem.

   Men hvorfor er vi imod raceblanding? Man holder en hunderace ren, for at bevare den enkelte races egenskaber.Præcist det samme princip gør sig gældende for mennesker. Vi ønsker at holde det Nordiske folk rent, for at bevare vores unikke fysiske, mentale, kulturelle og spirituelle egenskaber. Vi ønsker meget simpelt at vores folk, som de eksistere i dag, også vil forsætte med at eksistere i fremtiden.

 • Til alle der vil tage ansvar for derens egen lærging, og før de kommer og skriver om ting de ikke har sat sig ind i.
  https://www.goyimtv.tv/home
  https://worldtruthvideos.org/
  God kamp o/

 • Vil Nordfront forbyde islam i Norden?

  • Redaktionen says:

   Der vil være religionsfrihed i den Ny Norden, så længe religionspraksis ikke skader land og folk.

 • Hvordan har I det med, at menneskeheden er opstået i Afrika?

  • Asbjørn Nielsen says:

   Helt fint. De forskellige menneskeracer har den samme forfader der levede i afrika, hvis du går langt nok tilbage. Det samme kan dog siges med mennesker og bananer eller alle dyr der lever på land, eller mennesker og svampe, så jeg ved ikke helt, hvad din pointe er.

   Man hører nogle gange racebenægtere sige “vi er alle afrikanere!”, da menneskeracerne har en fælles forfader, som levede i afrika, som en form for dumsmart kommentar for at retfærdiggøre deres racebenægtelse. Man kunne lige så vel påstå, at vi alle er canadiere, da vi alle har en fælles forfader, som begyndte at leve på land ved canadas kyst. Se eventuelt denne video: https://www.youtube.com/watch?v=VkXh7g3_1dg

 • @Kristian – øverst
  Hvis der er forskellige grader af ytringsfrihed, er ytringsfriheden sat ud af spillet.
  En handling er ikke en ytring og omvendt.

  En anden betragtning er, at Gary Allen i bogen Ingen tør kalde det en sammensværgelse har sammenlignet kommunisternes og nationalsocialisternes programpunkter. De var begge sat sammen af ti formål. Kun på et enkelt punkt var der en meningsforskel.
  Og at, James Corbett nyligen har lavet en film, hvor han har sammenlignet Vladimir Putin med Justin Trudeaux.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //