Hvad laver Den Nordiske Modstandsbevægelse?

Organisationens vigtigste opgave er at sprede propaganda til folket. Da vi som sagt rekrutterer aktivister med en stor kvalitetsbevidsthed, er det primære formål ikke, når vi propaganderer, at de store dele af folket skal tilslutte sig, men snarer, at de skal få et positivt billede af modstandsbevægelsen og nationalsocialismen, så de vil støtte os den dag vi gør krav på magten i norden. Som et led i dette arbejde, stræber vi også efter at kunne erstatte det nuværende samfunds funktioner med alternativer, da de nuværende funktioner svigter folket. Et eksempel på Modstandsbevægelsen indsats på dette område kunne være uddeling af mad til fattige folkefæller, som den nuværende stat ignorerer. Eller gadepatruljeringer i utrygge bydele, hvor politiet ikke længere magter at udføre sit arbejde m.m.

Propaganda spreder vi gennem vores hjemmesider og tilhørende medier og radiokanaler, via løbesedler, klistermærker, plakater, bannere, demonstrationer, torvemøder, foredrag m.m. Derudover arbejder vi konsekvent med at højne kvaliteten af aktivisterne i organisationen, dels ved at styrke alle som mennesker, fysisk, psykisk og vidensmæssigt, og dels ved at sammentømre gruppen og forberede den på alle mulige udfordringer som kan komme i vejen for os i fremtiden. Dette kvalitetsforbedrende arbejde sker gennem fysisk træning, studiecirkler, friluftsaktiviteter og forskellige kurser.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Kærligheden til ens eget folk har ingen grænser. Vi kæmper fordi vi er nødt til at kæmpe.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.