Romerne stormer den jødiske højborg Masada


DAGENS DATO 16. APRIL: På denne dag i år 73 e.v.t. indtog romerske tropper den sidste jødiske højborg Masada i kølvandet på den jødisk-romerske krig. Ifølge den jødiske historiker Josephus (37 – ca. 100), som selv deltog i krigen, begik de jødiske forsvarere kollektivt selvmord.
0


// //