39 pct. af voldtægtsdømte i 2020 var ikke-vestlige indvandrere og størstedelen af alle sexdømte slipper for fængsel viser ny undersøgelse

KRIMINALITET: Den korte avis har foretaget en gennemgang af samtlige sexdomme i 2020, der viser, at kun lidt over en ud af fire får en ubetinget dom, og 40 ud af 103 voldtægtsdømte er af ikke-vestlig oprindelse.

Langt de fleste mennesker går vel rundt med den opfattelse, at en sexforbrydelse automatisk medfører en ubetinget fængselsdom.

Men nu viser det sig, efter at Den Korte Avis har foretaget en gennemgang af samtlige sexdomme i 2020, at sådan hænger virkeligheden ikke sammen,

I 2020 blev i alt 1.020 personer dømt for en sexrelateret straffelovsovertrædelse, heriblandt voldtægt, utugt, blufærdighedskrænkelse ved beføling eller ved blotteri, men kun lidt over en fjerde del eller i alt 263 personer blev idømt en ubetinget fængselsstraf. 74 pct. af sexrelaterede straffelovsovertrædelser førte altså ikke til en ubetinget fængselsstraf i 2020.

27 af de personer, der fik en ubetinget dom, fik en såkaldt kombinationsdom, hvor en del af den samlede strafudmåling var ubetinget fængsel, medens den resterende del var betinget af, at forbrydelsen ikke gentager sig.

 

Voldtægtssager i 2020

I 2020 blev i alt 103 personer dømt for voldtægt.

Blandt dem 61 personer af dansk oprindelse, 40 af ikke-vestlig oprindelse og to af vestlig oprindelse. Mindst 39 pct. af de voldtægtsdømte i 2020 er dermed racefremmede, men det kan være mere, da 3. generationsindvandrere tæller som personer af dansk oprindelse ifølge myndighederne.

Det viser sig, at den gennemsnitlige straflængde for voldtægt i domme afsagt i 2020 lå på 34,7 måneder, hvilket svarer lidt under tre år.

Men straflængderne varierer meget. Fra mellem 31 – 60 dage for den lavest idømte straf til én person og til mellem 8 og 12 år for højeste straf til ligeledes én person.

Flertallet af de dømte, i alt 65 personer, blev dømt inden for en spændvidde på mellem halvandet og fire års fængsel.

I alt 12 personer blev idømt mellem fire og otte års fængsel, mens 11 personer i den modsatte ende af skalaen blev dømt inden for en spændvidde på mellem tre og 15 måneder.

I modsætning til mange andre forbrydelser er sexovergreb og især voldtægt en meget ydmygende og personlig grænseoverskridende kriminalitet for ofrene, som for manges vedkommende bliver påvirket af overgrebet resten af livet.

 

Sexdømte sendes i samfundstjeneste

De fleste eller i alt 390 blev idømt en betinget fængselsstraf, og her er det bemærkelsesværdigt, at for 85 sexdømtes vedkommende var dommen kombineret med krav om samfundstjeneste.

I ét tilfælde slap en voldtægtsdømt med en betinget fængselsstraf plus samfundstjeneste, dvs. at denne voldtægtsdømte ikke skulle sidde i fængsel. De øvrige sexdømte, som slap for en ubetinget fængselsstaf, handlede primært om forskellige former for blufærdighedskrænkelser.

Således blev blandt andet 18 personer, der blev kendt skyldige i blufærdighedskrænkelse ved beføling, idømt til samfundstjeneste.

Dertil kommer 26 personer, der blev sendt i samfundstjeneste som straf for utugt, altså prostitution.

 

Over trehundrede sexdømte slap med bøder

I dansk strafferet er bøder den mildeste sanktion, der kan idømmes en person.

Det nød ikke færre end 319 sexdømte godt af i 2020, hvor de fik en betinget dom kombineret med en bøde. Herunder var der 37 personer, der blev dømt for blufærdighedskrænkelse ved beføling og 222 personer, der blev dømt for anden form for blufærdighedskrænkelser inklusive blotteri.

I denne gruppe fik desuden 60 personer en bøde for utugt.

Derudover blev der i 2020 på området afsagt en række domme i form af ungdomssanktioner med videre samt en enkelt forvaringsdom.

 

KILDE:
Den korte avis


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Asbjørn says:

    Maden er ikke det værd. At vi accepterer blot én eneste voldtaget hvid kvinde er en skændsel. Her taler vi om omkring 40 per år.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //