Danske børn læser dårligere end nogensinde

BØRN OG FAMILIE: I den seneste internationale læsetest, PIRLS 2021, testes mere end 60 landes 4.-klasseelevers læseevner, og her scorer de danske elever signifikant lavere end i alle tidligere PIRLS-undersøgelser, Danmark nogensinde har deltaget i.

Genrebillede. Foto: Gustavo Devito, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.

Der er flere elever, der har svært ved at læse, og for de svageste læsere er det endnu sværere end tidligere. Andelen af dygtige læsere er den samme som i tidligere undersøgelser, men næsten 25 procent af de danske 4.-klasseelever kan hverken fortolke, læse mellem linjerne eller læse kildekritisk viser undersøgelsesrapporten, der kan læses på dansk her.

Det tyder på, at det ikke kun er elevernes læsefærdigheder, der er faldet. For i fritiden er det blevet mere usædvanligt, at eleverne frivilligt vælger at læse bøger. Danmark er – sammen med Norge – det land i hele undersøgelsen, som har færrest elever, der rigtig godt kan lide at læse.

De danske elevers læseglæde har taget et dyk siden undersøgelsen fra 2016.

Undersøgelsesrapporten konkluderer også, at læseglæden er tæt forbundet med, hvor godt eleverne klarer sig.

– Her skal vi sætte ind, for vi ved også, at de elever, der ikke kan lide at læse og sjældent gør det i deres fritid, læser dårligst. Vi skal derfor afdække årsagerne til den vigende læseglæde, og så skal vi finde en måde at øge deres motivation for læsning i fritiden siger Simon Skov Fougt, lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, til Ritzau.

Den primære årsag til de danske børns lave læsescore er, at der er kommet flere svage læsere til. Men her kan flere faktorer spille ind. Både ressourcer i hjemmet, det sprog, der tales hjemme og forældres læsevaner påvirker, hvor godt barnet læser. Det viser besvarelserne på et spørgeskema udsendt til både elever og forældre

– Hvis forældrene har bøger liggende fremme og er optaget af dem, så kan det inspirere børnene, som har brug for gode rollemodeller, der fx kan vise dem glæden ved at være opslugt af en bog, fortæller Simon Skov Fougt til Ritzau.

 

Et nordisk perspektiv

Hvis man kigger på rapporten ud fra et nordisk perspektiv, kan det konkluderes at i hvert af de fire nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige og Finland, er der sket signifikante fald i elevernes gennemsnitlige læsescore siden 2016.

Udklip fra rapporten.

Betragter vi udviklingen i læsescore inden for de enkelte lande, jf. ovenstående tabel, fremgår de norske elevers signifikante fald på gennemsnitligt 20 point fra 2016 til 2021 – fra 559 point i 2016 til 539 i 2021. De norske elever går dermed fra at have læst signifikant bedre end de danske elever i 2016 til at ligge på samme niveau i 2021.

De finske elevers gennemsnitlige læsescore er ligeledes faldet signifikant med 17 point fra 566 point i 2016 til 549 point i 2021, og de svenske elever læser i 2021 efter et fald på gennemsnitligt 12 point signifikant dårligere end i 2016 (fra 555 point i 2016 til 544 point i 2021).

De danske 4.-klasseelever er derimod ”kun” faldet signifikant med 8 point (fra 547 point i 2016 til 539 point i 2021).

Danske elever i 4. klasse klarer sig dermed forholdsvis pænt i den nordiske sammenligning. Denne udvikling skyldes dog ikke, at danske elever læser bedre, men at de øvrige nordiske landes fald i gennemsnitsscore er endnu større end det danske.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Anonym says:

  Det ville være spændende at vide, hvorvidt dette skyldes den demografiske udvikling og at der derfor ikke reelt er et problem for danske børn, eller om det er pga. dårligere skoleforhold og mere tid på computer/telefonen derhjemme. Jeg frygter lidt, at danske børn har en del flere problemer end det bare var tilfældet for 10-15 år siden.

 • Dansken says:

  Grunden er meget enkel, der er fyldt med udlændinge i skolerne, de kræver samtidig mere fokus og energi at holde styr på fra en lærer. Oven i det kan man selvfølgelig tilføje ting som TikTok og andre sociale medier, disse medier træner børns hjerner til kun at kunne holde til en hurtig 15 sekunders video, ikke til at holde fokus i længere tid.

  Folk er generelt blevet MEGET dummere, det gælder også voksne.

  Det vigtigeste er at man som forældre er en god rollemodel, hvor man går forrest og på den måde opfordrer sit barn til at følge i sine fodspor. Tror dog de fleste forældre er for hjernevasket eller “dumbed down” til at være en god rollemodel nu om dage.

  God dag til jer på Redaktionen.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //