Eksisterede der gaskamre i tyske koncentrationslejre?

«HOLOCAUST» Nordfront publicerer her en oversat artikel af John Wear som drøfter “beviserne” for, at der fandtes gaskamre til massehenrettelse i Tyskland under Anden Verdenskrig.

“Gaskammer” i Auschwitz.

En pårørende til en fremtrædende Holocaust-revisionist sagde for nylig, at argumentet som Holocaust-tilhængere,frygter mest, er «det fysiske, kemiske, topografiske, arkitektoniske og dokumentariske bevis for gaskammerets umulighed”. Hun skriver: “Og tro mig, det eneste de frygter er, at folk skulle vide, at der ikke var nogen gaskamre, og at jøder har løjet om netop dette punkt.»

Denne artikel diskuterer nogle af beviserne, der dokumenterer, at der ikke var nogen gaskamre i nogen af de tyske lejre under Anden Verdenskrig.

Videnskabelig dokumentation som afviser gaskamre

I enhver drabssag har anklagemyndigheden bevisbyrden for at bevise dødsårsagen. Videnskabelig evidens er den mest overbevisende dokumentation for at bevise dødsårsagen, fordi fysisk bevis og videnskabelig analyse deraf kan verificeres på en objektiv måde. Utroligt nok, i de største og mest citerede sager om krigsforbrydelser gennem tidene, fremlagde anklagemyndigheden ved Den Internationale Militærdomstol ingen obduktion- eller ekspertrapporter om eksistensen og driften af de påståede gaskamre. Selv i Auschwitz-retssagen i Frankfurt i midten af 1960’erne, og Majdanek-retssagen i Düsseldorf i slutningen af 1970’erne, tænkte forsvaret aldrig på at anmode om en rapport om de påståede mordvåben, hvoraf flere beviser stadig findes i dag. I alle disse retssager har anklagemyndigheden næsten udelukkende været afhængig af vidneforklaringer fra øjenvidner for at dømme de tiltalte for drab. [1]

Dr. Robert Faurisson fra Frankrig begyndte at stille spørgsmålstegn ved den officielle Holocaust-fortælling, og om hvorvidt der var gaskamre i tyske lejre under Anden Verdenskrig. Faurisson opdagede, at henrettelser ved hjælp af hydrogencyanidgas først blev udført i De Forenede Stater i 1924. Så sent som i 1988 var der stadig store vanskeligheder ved konstruktionen af amerikanske henrettelsesgaskamre, herunder lækage-problemet. Da det var så svært at henrette én person ad gangen i amerikanske gaskamre, var Dr. Faurisson overbevist om, at henrettelsen af hundreder af tusinder af mennesker i tyske gaskamre ikke var muligt. Faurisson anbefalede, at en videnskabelig undersøgelse blev udført af en amerikansk gaskammerekspert for at bevise dens konklusion. [2]

En videnskabelig undersøgelse blev endelig udført i 1988 af de gaskamre, der angiveligt blev brugt i de tyske koncentrationslejre. Den canadiske regering havde anklaget Ernst Zündel for den strafbare handling at have spredt falske nyheder (historie, i dette tilfælde) om «holocaust». Som en del af sit forsvar i denne retssag gav Zündel den amerikanske gaskammerekspert Fred Leuchter opgaven at foretage en videnskabelig undersøgelse af de påståede gaskamre i Auschwitz, Birkenau og Majdanek. Den resulterende «Leuchter-rapport» er den første videnskabelige undersøgelse af de påståede tyske gaskamre. [3]

Leuchter, der før denne opgave både troede, at der fandtes gaskamre, og på det tyske folkemord på europæiske jøder, var den førende ekspert i De Forenede Stater på konstruktion og anvendelse af henrettelsesudstyr. Leuchter havde designet og fremstillet henrettelsesudstyr af alle typer forud for denne opgave, inklusive elektrochoksystemer, dødbringende injektionsudstyr, galger og gaskammerudstyr. Han havde arbejdet for de fleste amerikanske stater, der benyttede sig af dødsstraf. [4]

Som et resultat af sin på-stedet-undersøgelse  af de påståede tyske gaskamre skriver Fred Leuchter [5]:

Efter at have gennemgået alt materialet og inspiceret alle stederne i Auschwitz, Birkenau og Majdanek, finder forfatteren, at beviserne er overvældende. Der var ingen henrettelsesgaskamre på nogen af disse steder. Det er denne forfatters bedste tekniske opfattelse, at de påståede gaskamre på de inspicerede steder ikke kunne have været anvendt, eller i dag kunne anvendes eller seriøst anses at fungere som henrettelsesgaskamre. 

Ud over at rapportere om, at de påståede gaskamre i Auschwitz, Birkenau og Majdanek strukturelt var uegnede til gasning af ofre ved bevidsthed, undersøgte Leuchter de kemiske egenskaber ved Zyklon B-skadedyrsmidlet. Leuchter fandt, at Zyklon B er en meget giftig forbindelse, der, når den udsættes for luft, udsender dødbringende hydrogencyanidgas. Den frigivne hydrogencyanidgas klæber til overflader og reagerer kemisk med jernholdige materialer, og danner ferrocyanidforbindelser, der har en markant blå farve kaldet “Preussisk Blå”. Da murmaterialer normalt indeholder en vis mængde rust (jernoxid, normalt mellem 1% og 4%), ville gentagen eksponering af hydrogencyanidgas have medført preussisk blå farve på væggene i de påståede gaskamre. [6]

Leuchter tog retsmedicinske prøver fra murværket i de påståede gaskamre på de besøgte steder og en kontrolprøve fra aflusningsanlægget i Birkenau. Prøverne blev analyseret af et uafhængigt laboratorium i USA. Laboratoriet fandt ingen signifikante spor af ferrocyanidforbindelser i prøverne taget fra de påståede gaskamre, men prøverne fra væggene i desinfektionsrummet havde høje koncentrationer af ferrocyanidforbindelser. Leuchter konkluderede, at dette resultat ville være umuligt, hvis de påståede gaskamre gentagne gange var blevet udsat for hydrogencyanidgas.

Leuchter bemærkede også, at aflusningskamrene var lufttætte, godt fremstillet og designet til sikker brug af Zyklon B. Til sammenligning var de påståede gaskamre ikke lufttætte, de var dårligt konstrueret og ville have været farlige for operatørerne. Hvorfor skulle gaskamre, der er designet til at dræbe lus, konstrueres og bygges korrekt, mens gaskamre designet og brugt til at dræbe millioner af mennesker, være konstrueret forkert og være farlige for operatørerne? Leuchter konkluderer [7]:

Efter en grundig undersøgelse af de påståede henrettelsesanlæg i Polen og deres tilknyttede krematorier, er den eneste konklusion der kan drages af en rationel, ansvarlig person, absurditeten i forestillingen om, at nogen af disse faciliteter nogensinde var i stand til eller anvendt som, henrettelsesgaskamre.

Germar Rudolf, en universitetsuddannet kemiker, udvidede Leuchters arbejde ved at producere «Rudolf-rapporten» i foråret 1992. «Rudolf-rapporten», der er blevet opdateret og revideret flere gange, fremhævede de tekniske og kemiske aspekter af de påståede gasningsforetagende i Auschwitz og Birkenau. I sine undersøgelser på stedet bemærkede Rudolf, at alle aflusningssanlægene i Auschwitz, Birkenau og Majdanek har én ting til fælles: deres vægge er gennemsyret af preussisk blåt. Ikke kun de indre overflader, men også de ydre vægge (gennemtrængt) og mørtlen mellem murstenene i aflusningskamrene har preussisk blå farve. Intet af denne art kan observeres i eller omkring nogen af de påståede gaskamre i Auschwitz og Birkenau.

Rudolf tog også prøver fra de påståede gaskamre og aflusningsanlæg i Auschwitz og Birkenau. Ligesom Leuchters prøver viser de påståede drabskamre kun ubetydelige spor af ferrocyanidrester i samme størrelsesorden som i enhver anden bygning. Imidlertid viste prøverne fra aflusningskamrene alle meget høje ferrocyanidrester. Rudolf fastslog, at hvis massehenrettelsesgasninger med hydrocyanidsyre havde fundet sted i de påståede gaskamre, ville kamrene i de påståede gaskamre have lignende ferrocyanidrester som i aflusningskamrene. Derfor konkluderede Rudolf, at massegasning med Zyklon B ikke kunne have fundet sted i de påståede gaskamre i Auschwitz og Birkenau. [8]

I marts 1992 skabte en fremtrædende østrigsk ingeniør ved navn Walter Lüftl overskrifter, da en rapport han havde skrevet viste, at historierne om masseudryddelse af jøder i gaskamre i Auschwitz og Mauthausen er umulige af tekniske grunde, og fordi de strider mod ufravigelige naturlove. På tidspunktet for hans rapport var han en domstolsanerkendt ekspertingeniør, der ledede et stort ingeniørfirma i Wien.

Lüftl hævdede, at selv om hydrocyanidindholdet i Zyklon B kan være fuldstændigt og hurtigt dræbende for mennesker, udelukker håndteringen af Zyklon B enhver omfattende anvendelse til massedrab af mennesker. Under ventilationen efter en gasning ville Zyklon B stadig beholde ca. 92% af indholdet af hydrocyanidsyre og ville således fortsætte med at udsende hydrocyanidsyregas. Lüftl spurgte: Hvordan kunne gaskammeroperatørerne slippe af med det resterende Zyklon B blandt døde lig uden lange ventilationsperioder og uden at forårsage massedød uden for gaskamrene? Lüftl konkluderede, at baseret på operationelle og tidsmæssige hensyn ville kvasiindustrielt drab ved hjælp af Zyklon B være umuligt. [9]

Lüftl sagde også i sin rapport, at massemord med dieseludstødningsgasser er en ren umulighed på grund af tiden. Lüftl oplyste, at selv i dag kan dette let bevises eksperimentelt med nogle modige testpersoner. Derfor konkluderede Lüftl, at historierne om gaskamre med dieselmotorer og gasvogne på steder som Treblinka kun kan være misinformation. I sin rapport udtaler Lüftl [10]:

Naturlovene gælder både for nazister og antifascister. Ingen kan dræbes med dieseludstødningsgas på den måde, der er beskrevet [i Holocaust-litteraturen]. 

Friedrich Paul Berg, en amerikansk ingeniør, var enig med Lüftl i, at dieselgaskamre ikke er et effektivt middel til massemord. Berg erklærede, at for at en dieselordning havde været marginalt effektiv til massemord, ville det have krævet et usædvanligt velinformeret team af eksperter for at kende til og gøre alt, hvad der var nødvendigt. Berg nævnte, at selv om nogen i nogen tid havde prøvet at dræbe med dieseludstødning, ville det efter nogle forsøg være blevet klart, at der var behov for noget bedre. Berg konkluderede, at beviset for dieselgasser i de tyske koncentrationslejre ikke opfyldte de mest basale normer som troværdige beviser for at overbevise forstandige mennesker. [11]

Andre forskere har konkluderet, at der måske ikke har været gaskamre i de tyske koncentrationslejre. F.eks. vidnede Dr. William B. Lindsey, en forskningskemiker ansat i 33 år i DuPont Corporation, i Ernst Zündel-retssagen i 1985, at han betragtede massedrabsgasninger i lejrene for at være teknisk umulige. Baseret på hans undersøgelse af de påståede gaskamre i Auschwitz, Birkenau og Majdanek, udtalte Dr. Lindsey [12]:

Jeg er kommet til den konklusion, at ingen blev forsætligt eller målrettet blev dræbt med Zyklon B på denne måde. Jeg betragter det som helt umuligt. 

Der er gjort flere forsøg fra forsvarere af Holocaust-historien at modbevise revisionistiske, videnskabelige studier af de påståede gaskamre. F.eks. skrev Jean-Claude Pressac, en fransk farmaceut, en bog udgivet af Beate Klarsfeld Foundation med titlen «Auschwitz: Techniques and Operation of the Gas Chambers». Pressacs bog forstærker faktisk det revisionistiske syn på Holocaust-historien. Både eksplicit og implicit diskrediterer Pressac utallige Holocaust-påstande og vidnesbyrd. Pressac skriver [13]:

Denne undersøgelse viser allerede den traditionelle [Holocaust-] histories komplette konkurs…, en historie, der for det meste er baseret på vidner, sammensat ud fra øjeblikkets behov, beskåret til at passe en vilkårlig sandhed og pyntet med nogle tyske dokumenter af ulig værdi og uden nogen forbindelse med hinanden. 

Pressacs bog, trykt på 564 store sider, indeholder hundredvis af reproduktioner af god kvalitet af originale tyske arkitektoniske planer og diagrammer, fotografier taget både under og efter krigen og mange dokumenter med oversættelser. Bemærkelsesværdigt er det, at i hele bogen undlader Pressac at nævne noget om teknikkerne og driften af de tyske gaskamre. Titlen på hans bog er helt falsk. Revisionister siger, at da der aldrig har været nogen gaskamre i de tyske koncentrationslejre, skrev Pressac ikke om teknikkerne og driften af gaskamrene, fordi der ikke var noget at skrive om. [14]

Krakow Institute of Forensic Research offentliggjorde også resultater i 1994, der forsøgte at modbevise «Leuchter-rapporten». Holdet fra dette retsmedicinske institut hævder ikke at have forstået, hvordan det var muligt for preussisk blåt at have dannet sig i vægge som et resultat af, at have været udsat for hydrogencyanidgas. Forskerne udelukkede derfor preussisk blåt og lignende jerncyanidforbindelser fra deres analyser, hvilket resulterede i meget lavere cyanidspor i aflusningskamrene. Deres analyse gjorde det næsten umuligt at skelne mellem rum der var massivt udsat for hydrogencyanid, og dem der ikke var: Alle ønskede at se cyanidrester svarende til nul. Krakow-forskerne konkluderede fra deres analyse, at da gaskamre og aflusningsstederne havde den samme (ubetydelige) koncentration af cyanidrester, kan mennesker faktisk være dræbt i de påståede gaskamre.

Germar Rudolf gav Krakow-forskere ubestridelig bevis for, at preussisk blåt dannes i vægge, der gentagne gange udsættes for hydrogencyanid, med henvisning til et sagsdokument i ekspertlitteraturen. [15] Forfatterne af Krakow-rapporten nægtede at ændre deres rapport eller indrømme, at de begik en fejl. Rudolf skriver [16]:

Det eneste “videnskabelige” forsøg på at modbevise Frederick A. Leuchters mest betagende tese viser sig at være en af de største videnskabelige tilfælde af svindel i det 20. århundrede. Hvor desperate skal de være – dem, der prøver at forsvare den etablerede version af Holocaust, det vil sige den påståede systematiske udryddelse af jøder i gaskamre, at de skal ty til så åbenlyst uærlige metoder? 

Yderlige dokumentation som modbeviser gaskamre

I 1979 offentliggjorde den amerikanske regering luftfotos af Auschwitz- og Birkenau-lejrene taget på flere tilfældige dage i 1944 i løbet af toppen af den påståede udryddelsesperiode. Disse fotografier er så bemærkelsesværdige i deres klarhed, at køretøjer og endda mennesker kan ses på dem. Mange af disse fotos blev taget midt på morgenen på typiske arbejdsdage. Ingen af disse billeder viser store grave eller bunker med lig, rygende kremeringsskorstene, masser af jøder der venter på døden uden for de påståede gaskamre eller bjerg af koks, som ville have været nødvendigt som brændstof til krematoriet. Alle dette ville have været synligt, hvis Auschwitz og Birkenau havde været de udryddelsescentre, som de siges at have været.

I sin bog «Auschwitz: The End of a Legend» skriver Carlo Mattogno om allierede luftfotos taget i Birkenau den 31. maj 1944 [17]:

Det påpeges også, at de luftfotos, der blev taget af det allierede militær den 31. maj 1944 på dette vigtige tidspunkt for den estimerede udryddelse, på dagen med 15.000 deporterede og efter 14 dage med store ankomster, 184.000 deporteret, i gennemsnit 13.000 pr. dag, og med et udryddelsesantal (i ifølge Pressacs hypotese) på mindst 110.000 gasset ihjel, der i gennemsnit ville have været 7.800 pr. dag, hver eneste dag i 14 på hinanden følgende dage, men fotografierne viser ikke det mindste bevis for denne påståede enorme udryddelse: ingen spor af røg, ingen spor efter grave, krematorium eller noget andet brændende, ingen tegn på opgravet jord fra grave, ingen spor af træværk opbevaret til brug i grave, ingen tegn på køretøjer eller nogen anden form for aktivitet i de afgørende zoner i Krematorium V eller på jorden ved Bunker 2 eller i krematorierne II og III. Disse fotografier udgør ubestrideligt bevis for, at historien om udryddelsen af ​​de ungarske jøder er historisk ubegrundede. 

Tyske rekognosceringsflys fotografier taget i 1944 af Treblinka-lejren rejste også alvorlig tvivl om den bredt accepterede historie om, at Treblinka var et masseudryddelsescenter. Disse fotografier blev opdaget i 1989 i National Archives i Washington, D.C., og bekræfter andre beviser, der tyder på, at Treblinka faktisk var en transitlejr. Fotografierne indikerede, at Treblinka var en ekstremt lille lejr. Lejrens gravområde synes for lille til at indeholde hundredtusindvis af lig, der angiveligt er begravet der. Treblinka var ikke særlig godt beskyttet eller isoleret. Luftfotoerne viser, at jord, hvor lokale landmænd plantede og dyrkede afgrøder var lige uden for lejrområdet og blev dyrket helt op til kanten af lejren. [18]

John C. Ball, en geolog med erfaring i tolkning af luftfotos, har gennemgået luftfotoerne taget af Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibir, Majdanek og Babi Yar. Ball konkluderer [19]:

Indtil i dag er der ingen luftfotobevis der støtter det påståede massemord på jøder på noget som helst sted i Europa besat af tyskerne under Anden Verdenskrig. Luftfotoanalyse afviser endvidere påstanden om, at “nazisterne” konstant havde til hensigt at holde hændelser i de påståede udryddelseslejre hemmelige. I mange tilfælde giver luftfotoerne tydelige beviser på, at nogle af de begivenheder, som vidner bekræftede, såsom udryddelse af ungarske jøder eller massehenrettelser i Babi Yar, faktisk ikke fandt sted. 

En detaljeret retsmedicinsk undersøgelse i Treblinka-lejren ved hjælp af sofistikeret elektronisk jordradar har heller ikke fundet noget bevis for massegrave. Et australsk hold ledet af Richard Krege, en kvalificeret elektronikingeniør, foretog en undersøgelse på stedet hvor Treblinka-lejren lå. Kreges team brugte en GPR-enhed (Ground Penetration Radar) på 80.000 jordpunkter, der returnerer vertikale tværsnitsprofiler til en computerskærm. GPR-enheder bruges rutinemæssigt over hele verden af geologer, arkæologer og politi. GPR registrerer enhver større forstyrrelse i jorden ned til en normal effektiv dybde på fire eller fem meter.

I seks dage i oktober 1999 undersøgte holdet omhyggeligt hele Treblinka-området, især den påståede “massegrav”-sektion, og udførte undersøgelser af de omkringliggende områder. Kreges team udførte også visuel jordinspektion og brugte et bor til at tage mange jordprøver. De fandt ingen uregelmæssigheder i jorden, der understøtter påstanden om begravelsen af hundreder af tusinder af lig, eller bevis for, at jorden nogensinde var blevet påvirket. Derudover fandt holdet ingen bevis for individuelle grave, knoglerester, menneskelig aske eller træaske. Richard Krege konkluderede fra sin undersøgelse af stedet, at Treblinka aldrig var en udryddelseslejr. [20]

Opsigtsvækkende bevis blev også afsløret i 1989, da sovjetterne frigav nogle af Auschwitz-dødsregistrene, som faldt i sovjetiske hænder i januar 1945, da den røde hær erobrede Auschwitz. Dødsattesterne i disse bind var officielle tyske dokumenter udstedt af Auschwitz-lejrlæger, når en indsat døde. Hver dødsattest inkluderer afdødes fulde navn, beskæftigelse og religion, fødselsdato og -sted, bopæl før Auschwitz, forældrenes navne, tidspunkt for død, dødsårsag og underskrivelse af en lejrlæge. Dødsregistrene registrerede dødsfaldene for omkring 69.000 Auschwitz-indsatte, hvoraf omkring 30.000 var jødiske. De fleste dødsfald var forsaget af sygdom, selvom nogle dødsattester registrerede henrettelser ved skydning eller hængning. Ingen af dødsattesterne registrerede død ved gasning. [21]

Auschwitzs dødsregistre rejser spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterede gaskamre. Hvorfor skulle de tyske myndigheder registrere henrettelser ved skydning eller hængning og ikke registrere nogen ved dødsgas? Og hvorfor undertrykte sovjetterne frigivelsen af disse bind i 44 år? Auschwitz-dødsregistrene er fuldstændig uforenelige med det faktum, at Auschwitz var et center for masseudryddelse ved hjælp af gaskamre. [22]

Et andet vigtigt bevis, der argumenterer for eksistensen af gaskamre er, at briterne brød den ultrahemmelige Enigma-kode, der blev brugt af tyskerne til at kode radiotransmissioner. I løbet af 1942 og 1943 opsnappede britisk efterretning dagligt kodede beskeder fra Auschwitz, Buchenwald, Dachau og syv andre lejre. Hver dag registrerede tyskerne antallet af dødsfald og dødsårsager i hver lejr. Transmissionerne fra Auschwitz nævnte sygdom som den primære dødsårsag, men rapporterede også om dødsfald, der kan tilskrives skydning og hængning. Der var ingen henvisning til gasning som dødsårsag i nogen af de kodede meddelelser. [23]

Antallet af dødsfald i de afkodede meddelelser fra Auschwitz korrelerer stort set med antallet af dødsfald, der er registreret i Auschwitzs dødsregister. Da tyskerne afrapporterede ved hjælp af en angiveligt uforståelig kode, hvorfor skulle de rapportere dødsfald som følge af skydning og hængning, men ikke fra gasning? Tyskerne ville ikke have nogen grund til at skjule dødsfald ved gasning i deres kodede meddelelser, hvis sådanne dødsfald faktisk var sket.

David Cole, en jødisk amerikaner, har også produceret en meget afslørende video baseret på hans besøg i Auschwitz i september 1992. Iført en kippah og ved at være en “retfærdig” jøde, der ønsker at besvare dem, der sætter spørgsmålstegn ved Holocaust-historien, betalte Cole ekstra for sin personlige engelsksprogede tourguide. Videoen viser mange svagheder i det påståede gaskammer i Auschwitz: 1) åbenlyse mærker på lofter og gulve, og hvor vægge tilsyneladende var blevet revet ned; 2) lige så tydelige huller i gulvet, hvor badefaciliteterne havde været; 3) en tynd trædør med en stor glasrude; 4) en døråbning uden en dør og ingen beslag til den dør, der fører til krematorieovnene; 5) et stort mandehulsdæksel midt i gaskammeret; og 6) ingen Zyklon B-farvning i væggene. Enhver fornuftig person kan se, at det påståede gaskammer vist i videoen ikke kunne have fungeret som et henrettelsesgaskammer.

Som svar på David Coles spørgsmål siger hans tourguide gentagne gange, at gaskammeret i Auschwitz var i sin oprindelige stand. Coles tourguide kunne ikke besvare alle Coles spørgsmål og hentede en kvinde, der blev introduceret som guide for Auschwitz State Museum. Som svar på Coles spørgsmål siger Auschwitz-guiden, at hullerne i taget i det påståede gaskammer i Auschwitz blev gendannet efter krigen. I modsætning til hvad Coles tourguide har erklæret, anerkender Auschwitz-guiden, at det påståede gaskammer i Auschwitz ikke var i sin oprindelige stand.

David Cole interviewede derefter Dr. Franciszek Piper, arkivleder og seniorkurator for Auschwitz State Museum. Dr. Piper forklarede i det videobåndede interview, at gaskammeret, der blev vist for turister i Auschwitz, svarer til det, der eksisterede i 1941–1942, men ikke alle detaljer er ens, sådan at der for eksempel ikke er nogen gastætte døre. Med andre ord er gaskammeret ikke i sin oprindelige stand, men snarere en efterkrigstidsrekonstruktion. Coles video dokumenterer, at museets ansatte bedrager turister ved at forsikre om, at gaskammeret i Auschwitz er i sin oprindelige stand, selvom museets ansatte ved bedre. Efterkrigstidsrekonstruktionen, som de viser turister i Auschwitz, er værdiløs som bevis for noget. Der er heller ikke ét enkelt krigsdokument eller -foto der bekræfter, hvordan det påståede Auschwitz-gaskammer så ud. [24]

Forsvarere af Holocaust-historien har undertiden givet indrømmelser til revisionistiske lærde. I bogen «Auschwitz: 1270 to Present» af Robert Jan van Pelt og Deborah Dwork indrømmer de to jødiske forfattere, at gaskammeret, der vises til turister i hovedlejren Auschwitz, stort set er en genopbygning efter krigen, bygget af den polske regering. Forfatterne hævder dog stadig, at der var gaskamre i Birkenau. [25]

Der har også været en tendens til at reducere betydningen af gaskamre i Holocaust-historien. I sin bog «Why Did the Heavens Not Darken?: The ‘Final Solution’ in History» skrev Princeton University-professor Arno J. Mayer [26]:

Fra 1942 til 1945, sandsynligvis i Auschwitz, men sandsynligvis generelt, døde flere jøder af ‘naturlige’ årsager end af ‘unaturlige’. 

I samme bog indrømmer Dr. Mayer, at “kilder til undersøgelse af gaskamrene er sjældne og upålidelige”. [27]

I sin bog fra 2009 «Worse Than War: Genocide, Eliminationism and the Ongoing Assault on Humanity» skriver Daniel Jonah Goldhagen [28]:

Tyskernes udryddelse af jøderne er berygtet netop pga. gaskamrene og de såkaldte samlebåndsdrab. Men uanset den potentielle rædsel og betydning af sådanne dødsfabrikker, var disse installationer ikke afgørende for massemord. Dette er så indlysende, at det er forbløffende, at gaskamrene er blevet omdannet til rædslens centrale aspekt, til den langvarige forsømmelse og udelukkelse af så meget andet (især gerningsmændene og ofrene), som om gaskamrene og teknologien i sig selv forårsagede drabene i stedet for at være tilfældige værktøjer for folk, der ville dræbe. Moderne teknologi var unødvendig, og tyskerne vidste dette. De dræbte deres ofre overvejende uden gasning … 

Siden gaskamrenes eksistens i de tyske koncentrationslejre er videnskabeligt modbevist, er det forståeligt, at Goldhagen og Mayer ønsker at minimere betydningen af gaskamre i den store fortælling om det påståede folkemord på europæisk jødedom.

Konklusion

Dr. Robert Faurisson var sandsynligvis den første person, der påpegede, at enhver undersøgelse af de påståede tyske henrettelsesgaskamre, der bruger Zyklon B, skulle starte med en undersøgelse af de amerikanske henrettelsesgaskamre. Faurisson begyndte sin forskning i 1977 ved at indhente oplysninger fra seks amerikanske fængsler: San Quentin, Californien; Jefferson City, Missouri; Santa Fe, New Mexico; Raleigh, North Carolina; Baltimore, Maryland; Firenze, Arizona. I de næste par år henviste Faurissons i mange offentliggjorte artikler altid til de amerikanske gaskamre. Faurisson besøgte også gaskammeret i Baltimore, Maryland i september 1979 og fik otte fotografier af kammeret og yderligere dokumentation. [29]

Ernst Zündel implementerede Faurissons ideer i sin straffesag i Toronto i 1988 for at foretage en kriminalteknisk undersøgelse af Auschwitz, Birkenau og Majdanek. Leuchter konkluderer i «Leuchter-rapporten», at der ikke var nogen gaskamre på nogen af ​​disse steder. Yderligere rapporter, artikler, vidnesbyrd og videoer fra Walter Lüftl, Germar Rudolf, Friedrich Paul Berg, Dr. William B. Lindsey, Carlo Mattogno, John C. Ball, Richard Krege og David Cole har endelig vist, at ingen forsætlige, systematiske og forudplanlagte drab fandt sted i nogle tyske lejre under Anden Verdenskrig.

/ John Wear
Oprindeligt offentliggjort på Ubekvem historie under titlen «Did German Homicidal Gas Chambers Exist?».

Kilder:

[1] Rudolf, Germar, «Some Technical and Chemical Considerations about the ‘Gas Chambers’ of Auschwitz and Birkenau,» i Gauss, Ernst (red.), Dissecting the Holocaust: The Growing Critique of Truth and Memory, Capshaw, Ala.: Theses and Dissertations Press, 2000, side 337.

[2] Leuchter, Fred A., Faurisson, Robert, Rudolf, Germar, The Leuchter Reports: Critical Edition, 5. utgave, Uckfield, UK: Castle Hill Publishers, 2017, sidene 13–14.

[3] Ibid., sidene 9–10

[4] Leuchter, Fred A., Faurisson, Robert, Rudolf, Germar, The Leuchter Reports: Critical Edition, 5. utgave, Uckfield, UK: Castle Hill Publishers, 2017, sidene 13–14.

[5] Leuchter, Fred A., Faurisson, Robert, Rudolf, Germar, The Leuchter Reports: Critical Edition, 5. utgave, Uckfield, UK: Castle Hill Publishers, 2017, side 56.

[6] Rudolf, Germar, «A Brief History of Forensic Examinations of Auschwitz,» The Journal of Historical Review, Vol. 20, Nr. 2, mars/april 2001, side 7.

[7] Leuchter, Fred A., «The Leuchter Report: The How and the Why,» The Journal of Historical Review, Vol. 9, Nr. 2, sommer 1989, side 139.

[8] Rudolf, Germar, «Some Technical and Chemical Considerations about the ‘Gas Chambers’ of Auschwitz and Birkenau,» i Gauss, Ernst (red.), Dissecting the Holocaust: The Growing Critique of Truth and Memory, Capshaw, Ala.: Theses and Dissertations Press, 2000, sidene 363–371.

[9] Lüftl, Walter, «The Lüftl Report,» The Journal of Historical Review, Vol. 12, Nr. 4, vinter 1992–1993, sidene 395-401.

[10] Ibid, sidene 403–406, 419.

[11] Berg, Friedrich Paul, «The Diesel Gas Chamber: Ideal for Torture—Absurd for Murder,» i Gauss, Ernst (red.), Dissecting the Holocaust: The Growing Critique of Truth and Memory, Capshaw, Ala.: Theses and Dissertations Press, 2000, sidene 454–456.

[12] The Globe and Mail, Toronto, feb. 12, 1986, side M3.

[13] Pressac, Jean-Claude, Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers, New York: Beate Klarsfeld Foundation, 1989, side 264.

[14] Faurisson, Robert, «Auschwitz: Technique & Operation of the Gas Chambers—Part I», The Journal of Historical Review, Vol. 11, Nr. 1, vår 1991, side 29.

[15] Rudolf, Germar, «A Brief History of Forensic Examinations of Auschwitz,» The Journal of Historical Review, Vol. 20, Nr. 2, mars/april 2001, side 9.

[16] Rudolf, Germar, «Some Technical and Chemical Considerations about the ‘Gas Chambers’ of Auschwitz and Birkenau,» i Gauss, Ernst (red.), Dissecting the Holocaust: The Growing Critique of Truth and Memory, Capshaw, Ala.: Theses and Dissertations Press, 2000, side 369.

[17] Mattogno, Carlo, Auschwitz: The End of a Legend, Newport Beach, Cal.: The Institute for Historical Review, 1994, side 32.

[18] Weber, Mark and Allen, Andrew, «Treblinka,» The Journal of Historical Review, Vol. 12, Nr. 2, sommer 1992, side 134.

[19] Ball, John Clive, «Air Photo Evidence,» i Gauss, Ernst (red.), Dissecting the Holocaust: The Growing Critique of Truth and Memory, Capshaw, Ala.: Theses and Dissertations Press, 2000, side 284.

[20] The Journal of Historical Review, Vol. 19, Nr. 3, mai/juni 2000, side 20.

[21] Weber, Mark, «Pages from the Auschwitz Death Registry Volumes,» The Journal of Historical Review, Vol. 12, Nr. 3, høst 1992, sidene 265–267.

[22] Duke, David, Jewish Supremacism: My Awakening to the Jewish Question, 2. utgave, Mandeville, La.: Free Speech Press, 2007, side 288.

[23] Hinsley, Frank H., British Intelligence in the Second World War: Its Influence on Strategy and Operations, New York: Cambridge University Press, 1984, Vol. 2, Vedlegg 5, «The German Police Cyphers,» side 673.

[24] David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director, Auschwitz State Museum. Newport Beach, Cal.: Institute for Historical Review, 1992.

[25] Van Pelt, Robert Jan and Dwork, Deborah, Auschwitz: 1270 to Present, New York and London: W.W. Norton & Company, 1996, sidene 363–364.

[26] Mayer, Arno J., Why Did the Heavens Not Darken?: The ‘Final Solution’ in History, New York: Pantheon Books, 1988, side 365.

[27] Ibid., side 362.

[28] Goldhagen, Daniel Jonah, Worse Than War: Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity, New York: Public Affairs, 2009, side 123.

[29] Leuchter, Fred A., Faurisson, Robert, Rudolf, Germar, The Leuchter Reports: Critical Edition: 5th edition, Uckfield, UK: Castle Hill Publishers, 2017, side 15.

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • XLviking says:

    Den største løgn er altid den som der skal lovgivning til for at beskytte.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //