Et forenet Norden

NORDEN: Nordfront bringer her Den Nordiske Modstandsbevægelses syn på et forenet Norden kontra et overstatsligt EU.

Verden bliver mere og mere bundet af globalisternes lænker, og de unikke forskelle mellem lande synes at være aftagende. Kosmopolitter får stadig større magt, og de multinationale virksomheder bliver stadig flere. Verdensomspændende netværk som EU, FN og NATO kræver hele tiden større indflydelse.

Dette leder nordboere til en korsvej. Enten lader vi os skubbe ned i afgrunden, mister vor identitet og blive en farveløs del af den globaliserede verden – eller vi gør hvad vi kan for at stå fast og bevare vores suverænitet og sikre overlevelsen af vort unikke folk, nationer og kulturer. Derigennem vil vi også stå frem som et godt eksempel for andre nationer, som selv ønsker sig fri for at opnå deres fulde potentiale.

Er det den første vej du ønsker at gå, er det blot at lukke øjnene og lade de mørke kræfter gøre resten. Hvis den anden vej føles mere attraktiv, må vi forene os med andre af vort folk, som vælger den samme vej. Danmark alene har ingen chance for at modsætte sig globalisternes jerngreb. Europa er en alt for stor og mangesidig region (med de mange forskellige etniske grupper og dermed mange forskellige kulturer og interesser) til at en forening kan blive gunstig.

Norden har brug for at finde enighed om et folkebevarende regime. Hvis ikke, vil Norden og det nordiske folk til sidst ophøre med at eksistere.

Fordele ved et forenet Norden kontra et Danmark som står alene:

 • Kan være total selvforsynende
 • Spænder over et markant område, hvilket giver gode muligheder for tilvækst i fremtiden.
 • Står med naturlige forsvarsgrænser.
 • Er ressourcestærkt og konkurrencedygtig.

Fordele med en forenet Norden kontra et overstatsligt EU:

 • Etnisk homogent.
 • Kulturelt homogent.
 • Tilpasning behøves kun at ske til andre højtstående stater.
 • Nordiske nationalistiske interesser kan være rettesnor i stedet for globalistiske.

Norden består af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Lighederne i oprindelse, kultur, sprog, temperament og den geografiske beliggenhed er som skabt for en vellykket forening. Man kan sige, at de afvigelser, som skelner landene imellem, som helhed ikke er mere fremmede end for eksempel dem mellem Vestjylland og Hovedstadsområdet. På trods af eventuelle forskellige i dialekt, er dette ikke forskelle som skaber nogen negativ påvirkning. Det samme gælder for de nordiske lande. At forene Norden ville ikke indebære nogen betydelige kollisioner, og selvfølgelig kunne de nationale sprog og oprindelige kulturer stadig eksistere. De nordiske lande har i historien enten været helt forenet, i alliancer med hinanden eller besat af hinanden – det er altså helt naturligt med et forenet Norden, også fra et historisk perspektiv. Selv i dag samarbejder de nordiske lande økonomisk og politisk såvel som militært.

Norden er rig på naturressourcer som skov, frugtbar agerjord, mineralforekomster, fiskevande, gas og olie. Norden ville derfor uden tvivl kunne have egen fuldt udviklede stålindustri, tekstilindustri, bilindustri, elektronikindustri mv. Norden kunne være en god handelspartner med hele verden, og givetvis ville vi også byde gode relationer globalt velkommen. Dette til trods, vil det være godt at vide, at vi kunne stå totalt  selvforsynende, om så resten af ​​verden var fjendtlig over for os.

Når vi taler om fjendtlighed fra omverdenen, er det også nævneværdigt, at selvom vi undertiden har haft interne sammenstød, så har vores ydre grænser været intakte i næsten tusind år, med undtagelse af grænsen mellem Finland og Rusland, som har ændret sig lidt. De nordiske grænser udgør naturlige forsvarslinier. Forsvarslinjer, der skal beskyttes af et kraftigt oprustet nordisk militær – klar til enhver trussel, som kunne komme vor vej.

På denne måde skulle Norden også kunne udgøre en selvstændig frizone mellem øst og vest. Hvor de nordiske lande i dag er totalt USA-venlige, kunne Norden i stedet stå virkeligt neutralt med gode kontakter både til USA og Rusland.

Loven er i dag skrevet ganske ens i de nordiske lande, og en alnordisk forfatning, som garanterer visse generelle rettigheder for folket og forpligtelser for staten, ville være let at blive enige om. I øvrigt kunne visse regionale (i dag nationale) love forblive.

For at det forenede Norden skal nå sin fulde kraft og frihed fra globalisterne, må det herskende banksystem forlades. En Nordisk centralbank skal grundlægges, hvilken har eneret på at skabe nye penge til omløb inden for vor økonomiske system. Norden er garanteret at være et af de rigeste og mest velstående lande i verden og behøver ikke længere låne penge fra udlandet med renteslaveri som følge heraf.

Et forenet Norden ville sikre det nordiske folks selvstændighed og muliggør det nordiske folks racelige og kulturelle overlevelse. Et forenet nordisk forsvar ville også stå stærkt mod fjendtlige kræfter i verden. Et forenet Norden står som det sunde alternativ til globalisering og ensretning!

Læs også:
Ni grunde til hvorfor vi må forlade EU


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • God artikel der illusterer godt hvorfor det er essentielt for overlevelsen af det nordiske folk, at de nordiske lande står sammen.

  Desuden falder vores “nationalistiske” meningsmodstanderes argument om, at Danmark og danskernes eksistens vil forsvinde, skulle vi indgå i en nordisk union. Det danske folk står aller bedst hånd i hånd med deres nordiske blodsfæller, end de gør i et folkefjendtligt EU, en judeo-globalistisk verdensorden eller alene som et forsvarløst bytte overfor alverdens onde kræfter.

  Hvis disse selverklærede “nationalister” hellere vil jamre over tab af folkekirke (fremmed religion), kongehus (som ej heller er dansk) og evt. frikadeller, end de vil gøre det bedste for danskernes racemæssige og åndelige overlevelse, så har de INGEN ret til at kalde sig selv nationalister.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //