Joseph Goebbels om ”Lügenmaul”

Dagens dato 10. februar: Joseph Goebbels holder en berømt tale om mediernes “løgnemuler”.

På denne dag i 1933, tre uger efter magtovertagelsen holdt Adolf Hitler sin første tale som rigskansler i en pakket Sportpalast i Berlin. Men inden den nye rigskansler trådte op på podiet, talte Joseph Goebbels. Goebbels lovede i sin tale, at det nye Tyskland ville gøre op med en tyskfjendtlig presse og en folkesplittende kommunistbevægelse. Den afsluttende del af talen kan betragtes som historisk interessant, da den undertiden bruges som en slags bekræftelse på, at “Holocaust” skulle have fundet sted.

Goebbels ironiserer indledningsvis, at “den jødiske presse” propagerede, at Goebbels tale ikke skulle høres på tysk radio. Dette eftersom, at pressen anså ham for “for ubetydelig, for lille og for meget af en kompulsiv løgner til at adressere verden“. De virkelige løgnere, forklarer Goebbels senere, er dog den presse, som tilbageholdt information om det marxist-demokratiske styres korruption for folket og forsvarede de tyskfjendtlige politikere, som vanstyrede Tyskland i 14 år.

Goebbels beskriver yderligere, hvordan den tyskfjendtlige presse i årevis arbejdede med løgne som våben, for at forhindre folkets rejsning. Som et eksempel på hvordan de arbejder, taler Goebbels om de af mediernes spredte løgne om, at nationalsocialister der blev myrdet af kommunisterne, rent faktisk var myrdet af deres egne nationalsocialistiske kammerater.

I slutningen taler Goebbels om et Tyskland under forandring, hvor mediernes løgnemuler (“Lügenmaul”) snart vil være en ting fra fortiden. Efter mange hårde ord siger Goebbels, at han “blot ville sige personligt til fjendepressen og fjendepolitikerene, hvad jeg vil sige på alle tyske radiostationer”. Se talen nedenfor:

I dokumentarer om det Tredje Rige er stykket nedenfor normalt taget ud af kontekst og bruges som et slags bevis for “Holocaust”. Men om Joseph Goebbels virkelig ville “udrydde” jøder, findes der dog intet belæg for. Det nationalsocialistiske Tyskland afstedkom i stedet hvad Goebbels anbefalede gennem en ny lovgivning; et forbud for jøder mod at eje den tyske presse.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //