Frikorps Danmark

DAGENS DATO 28. JUNI: Den 28. juni 1941 blev oprettelsen af det danske Frikorps Danmark offentliggjort.

Frikorps Danmark opstillet før afrejse fra Hellerups banegård den 19. juli 1941.

Den 9. april 1940 blev Danmark og Norge ”besat” af Tyskland. Dette skete for at forhindre de allieredes invasion af Danmark, Norge og Sverige og dermed forhindre de allierede i at åbne en ny frontlinje fra Nord. Et år senere startede tyskerne rekrutteringen af skandinaviske frivillige til SS-regiment Nordland under Waffen–SS. Regiment Nordland indgik i SS-Division Wiking og kæmpede på østfronten.
Kort tid efter blev det danske militærkorps Frikorps Danmark oprettet. Det blev annonceret den 28. juni 1941, og blev officielt oprettet dagen efter. Forskellen på regiment Nordland og det danske frikorps var at sidstnævnte var officielt godkendt af den danske regering. Det skete ved, at en forespørgsel kom fra Tyskland om, at Danmark, som var tilsluttet antikominternpagten, skulle stille militærenheder til rådighed ved en konflikt med Sovjetunionen. Dette blev virkelighed med operation Barbarossa den 22. juni. Der var altså ingen krav om at soldaterne i Frikorps Danmark skulle være nationalsocialister, men de skulle bekæmpe bolsjevismen.

Danske Frikorps-frivillige.

Per Sørensen var i løjtnant i den danske hær før han meldte sig til Waffen-SS. Han deltog i kampen i Demjansk og Velikije, hvor han blev såret d. 25. december 1942. Da Frikorps Danmark blev opløst i 1943 kæmpede han videre i 11. SS Pansergrenaderdivision ”Nordland”. Han blev såret 7 gange i løbet af krigen, og faldt under slaget om Berlin den 24. april i 1945.

Mange frivillige meldte sig, og allerede i august samme år bestod enheden af 1000 mand. Forbundets første chef var oberstløjtnant Christian Peter Kryssing, som ikke var nationalsocialist. Deres anden chef, som skulle lede det danske Frikorps i kamp, var major Christian Frederik von Schalburg, som var medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP).

Christian Frederik Von Schalburg, her sammen med sin søn Alex, var leder af det danske nationalsocialistiske arbejderpartis (DNSAP) ungdomsorganisation NSU. Han faldt i kamp den 2. juni 1942 i Demjansk.

Efter Træning i Hamburg og Treskau (Polen) kom ordren om afmarch til Østfronten d. 8. maj 1942. Efter frikorpsets ankomst sluttede de sig til 3. SS-Panzergrenadier-Division ”Totenkopf”. Frikorps Danmark blev sat ind i de meget hårde kampe i Demjansk syd for Novgorod, hvor de kom den omringede SS Totenkopf-division til undsætning. Den 2. juni døde von Schalburg da han trådte på en landmine, og tre dage senere faldt også frikorpsets tredje chef, Hans Albert Von Lettow Vorbeck. Den 2. juli blev SS-Sturmbannführer og DNSAP-medlemmet Knud Borg gjort til ny befalingsmand for korpset. Han regnes for at have været en vældig god taktiker.

Frikorpssoldater på orlov i Danmark. Her marchere 850 frikorpssoldater i København og hyldes af en stor folkemasse.

Korpset blev trukket tilbage fra fronten fra august til oktober samme år og havde i denne periode orlov i Danmark. Den 5. december befandt korpset sig i russiske Nevel og blev sat ind ved forsvarsstillingerne i Velikije Luki. Russerne angreb juleaften og der blev igen udkæmpet hårde kampe.
I marts 1943 blev frikorpset atter trukket tilbage fra fronten og blev sendt til militærområdet Grafenwöhr i Nürnberg. Her blev Frikorps Danmark d. 20. maj 1943 opløst. Soldaterne blev opfordret til at slutte sig til SS-Panzergrenadier Regiment 24 Danmark, hvilket de fleste også gjorde. Regiment 24 Danmark var en del af Nordland-divisionen og fortsatte kampen til 1945.

Omkring 4 000 danske frivillige faldt under anden verdenskrig. Her er en mindesten over de faldne i Kongensbro, Silkeborg kommune.

Til ære for de faldne danske helte som kæmpede side om side med de tyske soldater.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //