Modstandsbevægelsen deltog i net-konference om situationen i Syrien

IDEOLOGI: Den Nordiske Modstandsbevægelses leder, Simon Lindberg, deler sine tanker om hans deltagelse i videomødet »State of the conflict in Syria« og Modstandsbevægelsens geopolitiske position.

Lørdag den 20. marts deltog jeg i en livestreamet net-konference om temaet »State of the conflict in Syria« sammen med den britiske nationalist Mark Collett (Patriotic Alternative), franskmanden Daniel Conversano (Les Braves) og Tarek Ahmad fra Syrian Social Nationalist Party (SSNP). Arrangøren af ​​begivenheden var den hollandske tænketank Erkenbrand.

Under konferencen blev der stillet spørgsmål til Tarek Ahmad af Mark Collett om SSNP, krigen i Syrien, Israels involvering, Putin og Trump og den aktuelle situation i landet. Mellem spørgsmålene gav Mark sine egne synspunkter til kende om sagerne og spurgte mig og Daniel om vores, samt om situationen i Storbritannien, Frankrig og Sverige i dag.

Desværre er infrastrukturen i Syrien upålidelig som følge af krigsskader, og som sådan var kvaliteten af ​​Tareks forbindelse lejlighedsvis dårlig. Alligevel blev mange interessante emner fremhævet, med særlig fokus og naturligt på zionisme, globalisme og masseindvandring af syrere og andre til vores tre europæiske lande – en invasion orkestreret via USA’s og Israels konflikter med Syrien.

Syrien er blevet bombet af de samme kræfter, som arbejder for den biologiske udryddelse af det nordiske folk.

Dem, der ikke er særlig fortrolige med Modstandsbevægelsens ideologiske grundlag og vores geopolitiske holdninger, kan finde det underligt eller endog ubehageligt, at vi vælger at samarbejde med en ikke-europæisk organisation på denne måde. Sandheden er dog, at vi ikke har noget imod enkeltpersoner fra fremmede racegrupper udelukkende baseret på deres oprindelse. Det, vi er imod, er fænomenet masseindvandring, da det truer vores egen nation – og vi er imod racefremmede, der er imod os eller angriber vort folk.

Hvad angår racefremmede, der bor i deres oprindelseslande og kæmper for deres frihed, har vi – derimod- den største respekt for dem. Vi deler også en fælles fjende i form af den selvudnævnte elite, der styrer verden i dag.

Det er de samme kræfter, der påtvinger vort folk i de nordiske lande masseindvandring og lobbyvirksomhed for kulturmarxisme, der er ansvarlige for destabiliseringen af Mellemøsten. De opererer globalt og ud over nationale grænser for et mål, der indebærer afskaffelse af disse grænser.

Vi mener, at USA’s verdenspoliti skal holde hænderne væk fra andre lande og i stedet respektere deres valg og selv lade dem løse eventuelle problemer. Fred i Mellemøsten og i verden er ønskelig både for at undgå unødig lidelse for andre folkeslag, og fordi ufred fører til flygtningestrømme til Europa og de nordiske lande.

Samarbejde med ikke-europæiske nationale organisationer er således ikke kun tænkeligt, men ønskeligt – og sandsynligvis endog nødvendigt – for at vi kan befri de nordiske lande og holde vores nye nation suveræn.

Syriske Social-Nationalister demonstrerer.

Vi deler ikke alle de samme holdninger med hinanden, og hverken jeg eller Modstandsbevægelsen støtter alt, hvad der blev sagt af de andre deltagere i net-konferencen – men vi er 100% forenede i ønsket om at bevare vore respektive folk og deres mulighed for at overleve i frie og uafhængige nationalstater.

 

Se videomødet her:


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //