En nordisk front

Denne artikel af Klas Lund, behandler de nordiske folks historie og en søgen efter nordisk enhed i fremtiden.

Finske kammerater,

Den Nordiske Modstandsbevægelse er nu organiseret i Finland, Sverige og Norge. Vi stræber også efter at etablere os i de øvrige nordiske lande, ikke mindst i Danmark. I Den Nordiske Modstandsbevægelse kæmper nordiske mænd og kvinder sammen mod den fjende der synes at ødelægge vores lande. Den Nordiske Modstandsbevægelse repræsenterer en forenet front af nordiske krigere, som har forstået, at den nordiske befolknings enighed er det eneste, der kan gøre os stærk og uafhængig.

klaslund

En fælles historie

Det finske og det svenske folk har en lang fælles historie. Vi har kæmpet sammen i mange krige. Den del af Sverige, hvor jeg har mit hjem blev så tidligt som i middelalderen befolket af ​​finner. De ryddede skoven, byggede nye huse og arbejdede i skovbrug og minedrift industrien. Deres efterkommere har i dag svenske navne og taler svensk. Måske er der en masse af dem der ikke aner at deres forfædre engang kom fra Finland. Sådan er det mange steder i Sverige, en betydelig del af befolkningen har finske rødder. Selv mange af Den Nordiske Modstandsbevægelses medlemmer i Sverige har finske rødder. Ligeledes har mange mennesker svenske rødder i Finland. Finnerne og svenskere har siden tidernes morgen en masse til fælles. Vi er brødre.

Ud fra et historisk perspektiv er forholdet mellem svenskerne på den ene side, og danskere og nordmænd på den anden side lidt mere kompliceret. Sverige (og Finland) har ofte været i krig med Danmark og Norge, men det har nu været to hundrede år siden den sidste krig.

Konflikt, uretfærdighed og forræderi gennem historien kan stadig være årsag til at skabe splittelse mellem de nordiske folk. En af disse var det forræderi, at Sverige ikke kom Finland til undsætning under krigen mod Sovjetunionen. En anden var, at Sverige forholdte sig neutralt da Danmark og Norge blev besat af Tyskland. Nogle spørger sikkert sig selv korrekt: Hvis vi ikke hjalp hinanden dengang, hvorfor skulle vi så hjælpe hinanden i dag?

Men minderne om konflikt og forræderi må ikke afholde os fra at kæmpe sammen i dag. Når alt kommer til alt, var det de daværende demokratiske regimers svaghed og splittelse, der gjorde det muligt for russerne at angribe Finland og Tyskland følte sig tvunget til at besætte Danmark og Norge for at sikre den nordiske front. Det var den nordiske splittelse og militære svaghed, der forårsagede den tids ulykke. Havde vi allerede været forenet og bevæbnet, ville situationen sandsynligvis have set meget anderledes ud. Så vi kan se, at vi allerede på det tidspunkt havde alt at vinde ved et forenet Norden, og det er denne forståelse, vi skal have som et ledende princip i vores fortsatte kamp for fremtiden.

Uenighed og splittelse

Uenighed imellem de nordiske lande, samt det demokratiske systems svaghed og mangel på vision har tvunget vores folk til at tilpasse sig stormagterne. Nordens fjender har haft alt at vinde ved at holde Norden splittede for derefter sprede budskabet, at vores lande er for små og for svage til at stå alene, og at vi derfor må være en del af de stærkere ikke-nordiske magter. Ved splittelse og en svag politik har man formåede at få vores folk frivilligt til at opgive deres uafhængighed og blive medlem af EU, bøje sig for sovjetiske krav, søge støtte fra USA og blive vasalstater til NATO.

Det er det eksisterende politiske system, samt vores gennemkorrupte politikere der har ført os hertil, en situation, hvor vores folk bliver opløst og masseindvandring skyller frit ind over grænserne. Denne politik underminerer det nordiske folk, dele af Sverige er allerede ødelagt, og Finland er bare et par skridt bagud. Vi må tage ved lære af fortiden for at sikre fremtiden. Nu er vi nødt til at kæmpe for Nordens overlevelse.
Vi må hævde vores ret, og kæmpe for vore folk og vores kulturelle overlevelse, i en verden der domineres af multikulturelle stormagter i vores omgivelser, EU, Rusland, USA samt den voksende trussel fra Kina.

Hvis vi ønsker at styre vores egen skæbne, må vi stå sammen og kæmpe for at befri os selv og opbygge et forenet og stærkt nordisk stat. Forbliver Norden splittede, vil vi fortsat være slave stater under stormagternes dominans, og langsomt forsvinde. Det eneste intelligente og rationelle, vi kan gøre i en sådan situation når alt kommer til alt, er at stå sammen og fælles koordineret kampen for frihed og overlevelse.

National Socialisme

Nationalisterne i de nordiske lande har ikke for alvor taget idéen om et forenet Skandinavien til sig. Her har nationalismen en personlig forankring i hvert folks historie, og minderne om lov og uret været en hindring, der forhindrede os i at komme til den eneste fornuftige konklusion, og konsekvent handle i overensstemmelse hermed.

Den Nordiske Modstandsbevægelse en nationalsocialistisk organisation. Bevægelsen kan siges at have sine rødder i nationalisme og socialisme. Men at modstandsbevægelsen har sine rødder i nationalisme betyder ikke, at bevægelsen forsvarer de eksisterende nationalstater i Norden. Den nationale tanke som modstandsbevægelsen står for, skal ikke forveksles med den borgerlige nationalisme, ej heller skal socialismen i modstandsbevægelsen forveksles med marxismen.

Det nordiske folks historie er for os ikke en historie om konger og andre adelige slægter, men snarere det arbejdende folks kamp for overlevelse, frihed og udvikling igennem historien. National Socialisme ser nationen og dens ressourcer som en fælles ejendom for befolkningen. En arbejdstager har ingen forpligtelse til at være loyal over for en nation, der udnytter ham eller fordeler nationens ressourcer uretfærdigt. For os har klassekampen i historien primært været oppefra og ned, og ikke omvendt. Det har været de rige, der har draget fordel af de fattige. Folket har organiseret sig og rejst sig op imod denne undertrykkelse med fuld berettigelse. En hyklerisk borgerlig nationalisme, som historisk set har forsvaret de velhavende klassers interesser samt kristendommen, dette har i høj grad bidraget til at arbejderklassen er afledt fra den nationale tanke og derfor afvist af at være loyal over for sit folk og i stedet støtte op omkring marxismen.

Den borgerlige nationalisme læner sig klart op af nationalstats tanken, og nægter at tilpasse sig nye vilkår eller sætte nye mål, den er reaktionær og mangler visioner. Det er absolut den forkerte vej at forsøge at gå tilbage eller bare holde det, vi allerede har. Vi skal i stedet turde at gå fremad. Vi må tage initiativet og begynde at angribe!

Nordisk modstandsbevægelse

At organisere på tværs af landegrænser har sine vanskeligheder. Men hvis vi ikke kan overvinde disse vanskeligheder og have fokus på hvad vi har til fælles, har vores folk ikke en fremtid. Vi må allerede nu så småt starte med at skabe et forenet og stærkt Norden, det som senere skal blive et stort og stærkt Norden.

Men på trods af de vanskeligheder, opvejer fordelene langt af hen ad vejen ulemperne. En af disse fordele er den nødvendige skabelse af en ny vision, troen på, og kampen for et genfødt og forenet Norden. Vi kan tilskynde folk til at se styrken i vores vision og indgyde nyt håb og ny vilje til kamp. Vores kamp for et forenet Norden binder også vores folk tættere sammen i en svær tid, det er lettere at se, hvor meget vi har til fælles. Vi giver hinanden styrke.

Selv i det små ser vi allerede store fordele. Samarbejde over grænsen giver Nordisk modstandsbevægelse adgang til en større pulje af talentfulde kæmpere. Vi kan f. eks. udføre opgaver i specialiserede områder uden for de nationale grænser.

Selv om de nordiske lande har meget til fælles, eksisterer der dog nogle historiske, kulturelle, politiske og økonomiske forskelle. Hvert land har sine særlige kendetegn, derfor går vi ikke helt efter den samme fremgangsmåde, men tilpasse os de betingelser, der findes for hvert land. Men ånden og målet må altid forblive den samme.

Tillad aldrig noget at splitte os ad, vi må holde sammen, uanset hvad der sker. Lad os lære af fejlene fra fortiden. Enighed er styrke, og er vores eneste vej til sejr og frihed. Uden enhed i tanke og handling, kan hverken det finske, svenske, norske elle danske folk have en fremtid.

Den Nordiske Modstandsbevægelse praktiserer det budskab vi står for. Hos os er de nordiske lande allerede forenet og stærkt!


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Et fælles folk, et frit samlet Norden. Lad os sammen kæmpe denne kamp.

 • Smukt skrevet! Kampen fortsætter!

 • Bullyboy88 says:

  For et forenet norden✊
  Hil sejer!

 • Stærk artikel.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //