Nyt studie viser, at skilsmisser går ud over børns indlæring

BØRNS TRIVSEL: Børn klarer sig dårligere i de nationale test, efter deres forældre går fra hinanden. Det gælder både i forhold til jævnaldrende og deres egne tidligere præstationer. Det viser nyt studie.

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at klarer sig dårligere, efter deres forældre går fra hinanden. Den negative effekt kan allerede måles en uge efter forældrene er flyttet fra hinanden og effekten bliver større over tid. Et andet tidligere studie beskriver, at det særligt er pga. at børnene får mindre læringsudbytte af tiden uden for skolen, efter deres forældre er gået fra hinanden. Denne effekt tyder også på at være vedvarende over tid.

Dette studie er ekstremt relevant, da det i Danmark er det omkring 30 pct. af børn, hvis forældre ikke er sammen, når barnet bliver 17 år.

Figuren viser andelen af børn, hvis forældre ikke var sammen i 2010, 2015 og 2020, hen over børns alder. Alder 0 år dækker både børn, hvis forældre gik fra hinanden lige efter fødslen, forældre, der gik fra hinanden før fødslen, og forældre, der aldrig var sammen. Figuren og figurteksten er fra ROCKWOOLs studie. Deres kilde er Danmark Statistiks Statistikbank.

I studiet har de blandt andet taget højde for, at »børn, hvis forældre går fra hinanden, vil i gennemsnit være anderledes på en lang række karakteristika i forhold til børn, hvis forældre forbliver sammen«, ved at sammenligne med børn vis forældre går fra hinanden mens barnet er ældre.

Efter at omregnet børnenes score i de nationale tests til 7-trinsskalaen, finder forskerne ud af, om der er en statistisk signifikant forskel på udviklingen for de to grupper. De finder inden forskel mellem 6 og 2 år før forældrenes parforhold ophører, hvilket også er forventeligt, men de finder en effekt allerede ugen efter forældrenes parforhold ophører og helt frem til 4 år efter, hvor de stopper med at måle. Effekten er på en størrelse mellem 0,05 karakterpoint og 0,3 karakterpoint i tidsperioden efter forældrenes parforhold ophørte.

Efter forældrenes parforholdsophør ses en negativ udvikling i børnenes testscore sammenlignet med en kontrolgruppe, hvor forældrene først går fra hinanden på et senere tidspunkt. Før forældrene går fra hinanden, er der ingen statistisk signifikant forskel på udviklingen for de to grupper. De lodrette linjer i figuren angiver et mål for den statistiske usikkerhed. Figuren og figurteksten er taget fra Studiet af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

SE OGSÅ:
Dagens video: Den moderne familie – har børnene det virkeligt fint?


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //