Kommentarsregler

1. Kommentarer må:
a) være saglige (dvs. at man skal holde sig til emnet).
b) være korrekt (opgive faktaoplysninger).
c) være i overensstemmelse med dansk lov.

2. Kommentarer må ikke:
a) være truende, chikanerende eller nedgørende (Straffelovens §266b)
b) udlevere personoplysninger (egne eller andres).
c) være diskriminerende.
d) opfordre til, argumentere for, eller medvirke til vold eller andre ulovlige handlinger.
e) udtrykke voldelige intentioner mod mennesker, organisationer, bygninger eller lign.
f) bruges til at udgive sig for at være en anden person.
g) sætte bidragsyderen eller andre i fare ved offentliggørelse.
h) offentliggøres under et stødende brugernavn.
i) være injurierende.
j) være af pornografisk, obskøn eller slibrig karakter.
k) være for voldsomt/stødende.
l) krænke nogens ophavsret eller varemærke eller på anden måde misbruge andres intellektuelle ejendom.

3. Kommentarer kan heller ikke indeholde links til:
a) stødende materiale (pornografisk, diskriminerende eller voldelig).
b) retsstridig materiale (eksempelvis materiale som opfordrer til ulovlige handlinger, krænker den intellektuelle ejendomsret eller opfordrer til dette, hacker eller beskadiger nettjenester eller beskriver, hvordan man kan udføre en ulovlig handling).

4. Opførsel
Debatørerne skal behandle hinanden med respekt og anerkende hinandens menings- og ytringsfrihed.

5. Reklame og spam
Reklame og spam er uønsket i vor kommentarfelt. Kommentarfeltene kan ikke benyttes til kommercielle formål eller anden profitvirksomhed.

6. Vort ansvar
Vor kommentarfelt er efterhåndsmodererede og opdager vi brud på vore retningslinier vil kommentaren blive fjernet eller redigeret uden videre varsel. Ser du en kommentar som bryder med disse retningslinier kan du kontakte os via:[email protected] og vi vil undersøge forholdet. Uafhængig af om vi får en ekstern klage, eller opdager bruddet selv, afgør vi egenhændig om der foreligger et brud på vore retningslinier. Er det tilfældet, vil vi reagere som vi finder det hensigtsmæssigt. Gentagene forsøg på offentliggørelse af materiale som bryder med retningslinierne kan føre til spærring af din bruger/IP-adresse.

// //