De allieredes bogbål

DAGENS DATO 13. MAJ: På denne dag i 1946 indledtes hvad som i sandhed er verdenshistoriens største bogbål med millioner af bøger destrueret.

Den 13. maj 1946 udstedte de allierede besættelsesmagter i Tyskland Kontrollratsbefehl Nr. 4. Denne ordre betød, at al litteratur, der blandt andet var i biblioteker og boghandler, skulle trækkes tilbage. Denne ordre blev underskrevet af alle allierede besættelsesstyrker. Litteratur, der skulle ødelægges, var for eksempel »antidemokratisk« eller indeholdt »propaganda rettet mod Forenede Nationer«.

I alt fire lister over »forbudt litteratur« (1946, 1947, 1948 og 1952) blev udstedt i de allierede besættelseszoner. Disse forbudslister betød blandt andet, at alle skolebøger og lærebøger udgivet i den nationalsocialistiske periode, 1933-1945, ville blive »udslettet«.

Resultatet af denne bogbrand var, at mindst 35.743 titler, eller millioner af bøger, blev ødelagt af de allierede.

Af disse forbudte titler finder vi efter en hurtig søgning adskillige skandinaver, herunder Sven Hedin (»Fünfzig Jahre Deutschland«, 1938, og »Amerika im Kampf der Kontinente«, 1944), Elof Eriksson (»Die Juden in Schweden«, 1941) og Fredrik Böök (»Hitlers Tyskland udefra«, 1934). En bog om Sven Hedins rejseberetninger (Hans Eduard Dettmann: »Mit Sven Hedin durch die Wüste Gobi«, 1943) blev også forbudt af de allierede.

For en komplet liste over forbudte bøger, se dette link.

 

De allierede ordrer nedenfor:

Kontrolrådsordre nr. 4
Tilbagetrækning af litteratur af nationalsocialistisk og militær karakter.

13. maj 1946

I lyset af den fare, som den nationalsocialistiske doktrin udgør, og for så hurtigt som muligt at rydde op i de nationalsocialistiske, fascistiske, militaristiske og antidemokratiske ideer, uanset i hvilken form de kom til udtryk i Tyskland, udsender kontrolrådet følgende ordrer:

1: Inden for to måneder efter offentliggørelsen af ​​denne ordre skal alle indehavere af lånebiblioteker, boghandlere, bogforlag og forlag oplyse følgende til de militære chefer eller andre repræsentanter for de allierede myndigheder:

a) Alle bøger, pjecer, magasiner, avissamlinger, album, manuskripter, dokumenter, kort, planer, sang- og nodebøger, film- og fotopræsentationer (lysbilleder) – inklusive dem til børn i alle aldre – indeholdende nationalsocialistisk propaganda, racelære og opfordring til voldshandlinger eller propaganda rettet mod Forenede Nationer.
b) Alt materiale, der bidrager til militær træning og uddannelse eller til opretholdelse og udvikling af et krigspotentiale, herunder lærebøger og undervisningsmateriale ved militære træningsinstitutioner af enhver art, samt alle reglementer, instruktioner, anvisninger, forskrifter, kort, skitser , planer osv. for alle troppeenheder og våben.

2: I samme periode skal alle tidligere statsbiblioteker og bybiblioteker, alle universitetsrektorer og ledere af uddannelses- og gymnasieskoler og alle forskningsinstitutioner, formænd for akademier, videnskabelige eller tekniske samfund og foreninger samt ledere af højere og lavere folkeskoler og ungdomsuddannelser, fra de underordnede biblioteker, fjerne den i stk. 1 nævnte nationalsocialistiske og militære litteratur og aflevere den sammen med de tilhørende kartotekskort fra biblioteksmappen til særligt udpegede steder og aflevere den til repræsentanterne for militærkommandoen eller andre allierede myndigheder.

3: Indehaverne samt borgmesteren og de lokale myndigheder er ansvarlige for at overføre sådanne bøger og sådant materiale, fuldstændigt og inden for tidsrammen.

4: Udførelsen af ​​denne ordre skal overvåges af de militære chefer eller andre repræsentanter for besættelsesmagtens militære myndigheder.

5: Alle publikationer og alt materiale specificeret i denne bekendtgørelse skal stilles til rådighed for zonecheferne med henblik på bortskaffelse og destruktion.

Udfærdiget i Berlin, den 13. maj 1946.

 

(Dokumenterne udstedt på de tre officielle sprog er underskrevet af BH Robertson, Generalløjtnant, L. Koeltz, Hærgeneral, M.I. Dratvin, Generalløjtnant, og Lucius D. Clay, Generalløjtnant)

Den 10. august 1946 blev endnu et punkt tilføjet listen, hvor befalingsmændene i hver zone fik ret til at trække begrænsede eksemplarer tilbage fra listen over bøger, der skulle konfiskeres til brug for studier og forskning. Disse værker skulle »opbevares i særlige faciliteter, hvor de kunne studeres af tyske forskere og andre tyskere med de rette kvalifikationer fra de allierede under »strengt tilsyn af de allierede kontrolmyndigheder«.

 

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Anonym says:

    Hvad er der med jøder og at projektere deres handlinger over på andre? De gør det f.eks også med “hvis du siger du ønsker en stat for kun dit folk, så begår du folkemord” samtidig se Israel.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //