Nordendagene 2019

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Lørdag d. 24 august blev Den Nordiske Modstandsbevægelses årlige udgave af Nordendagene afholdt, et arrangement som blev både velbesøgt og værdsæt.

Dele af arrangørgruppen.

Efter en begivenhedsrig sommer samlede aktivister og medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse sig i Småland, for at afholde årets udgave af Nordendagene. Der var meget forventning i luften, da mængden af gæster voksede i solskinnet uden for forsamlingslokalet lørdag formiddag. Selvom dette års udgave af Nordendagene var en intern begivenhed for medlemmer, og et par udvalgte personer, var tilslutningen lige så god som sidste år, hvor der var gratis adgang for sympatisører og støttemedlemmer.

Programmet indledtes med at Magnus Wardmo, leder af svenske Rede 7, bød alle velkommen og introducerede Den Nordiske Modstandsbevægelses leder Simon Lindberg, som dagens første taler. Lindberg kommenterede i den indledende tale den seneste tids begivenheder og rygtespredning. Endvidere blev det konstateret, at Nordens nationalsocialister stadig står stærkt og samlet under Tyrrunen, nu befriet for negativisme og forræderi.

Derefter fulgte rapporter fra vores nordiske brødrefolk. Tommy Olsen, leder af den norske afdeling af Modstandsbevægelsen, berettede, at Norges operationer er blevet styrket med nyt lederskab, at nye medlemmer tilslutter sig, og at hjemmesiden Frihetskamp er blevet forbedret.

Også Jacob Andersen, redechef i Danmark, bevidnede om enhed og stærkt engagement med mange opmærksomhedsskabende propagandaaktioner i år.

– Frihedsfanen vajer stolt i Danmark!, bekræftede Andersen.

Hilsner fra kammeraterne på Island og i Finland blev også læst op, med rapportering om fortsat stærk kamp og loyalitet.

Fredrik Vejdeland, medlem af Den Nordiske Modstandsbevægelses rigsledelse i Sverige, fortalte i en kort tale om, hvordan nationalsocialister skal arbejde for at opbygge “samfund i samfundet”, hvor kammerater gennem øget selvforsyning kan skabe et udbytte, hvor vi støtter hinanden, i stedet for at fremme grådige fjendtlige interesser. Flere produkter fremstillet af medlemmer blev senere vist til inspiration, og landmændene bød på prøvesmagninger af deres afgrøder.

Efter en styrkende frokost og en spændende femkamp, samlede alle sig i mødelokalet med en påmindelse om Fangehjælpens vigtige aktiviteter for bødefældede eller fængslede kammerater.

Derefter var det tid til Fredrik Vejdelands anden tale på dagen. Han valgte at sammenligne Modstandsbevægelsens politiske aktiviteter med en hær, som ikke kun består af soldater og officerer, men også af en livsnødvendig stab og materiel.

I Modstandsbevægelsen modsvares officererne af chefer, og soldaterne af bevægelsens helte – de selvopofrende aktivister. Men aktivisterne er også afhængige af støtte i form af propaganda- og mediefolk, forfattere, rekrutteringsfolk, mødearrangører og så videre.

Vejdeland påpegede også, at store revolutioner aldrig er blevet gennemført med kun ledere eller soldater, men kun har kunnet imødekommes med en bred folkelig opbakning i form af for eksempel generalstrejker og anden modstand.

Efter en pause var det tid til dagens højdepunkt: Simon Lindbergs aftentale med tilhørende udmærkelser. Temaet for talen var “Min ære hedder troskab”, og Lindberg talte om, at ære, trofasthed, hæder og loyalitet er egenskaber, der udgør ånden i nationalsocialisme.

Med stærk patos talte Lindberg om, at vi som ariere naturligt bærer på hæder, altruisme og fanatisme. Han understregede, at det vigtigste træk ved en nationalsocialist ikke er fysiske egenskaber eller høj uddannelse, men sand offervilje, og han slog fast:

– Selvom jeg ikke er blind overfor optik, skal vores organisation bygge mere på offervilje end på optik. Skønhed gennem handling. Det skaber en eliteorganisation.

Aktivister udnævnes.

Programmet for dagen sluttede med, at Modstandsbevægelsens leder udnævnte nye aktivister i organisationen, samt gav hædersudmærkelser til medlemmer, som især har udmærket sig i offervilje og loyalitet gennem den seneste tid. Endelig blev dette års Nordbo også kåret.

Redechef Jimmy Andersson tildeles en hædersudmærkelse.

Efter afslutningen af programmet fik man mulighed for social interaktion med trubadurmusik udført af Henrik Pihlström. Trætte, men ekstremt inspirerede, udtrykte mange kammerater, at dette absolut havde været de bedste Nordendage i bevægelsens historie.

Nordfront sigter mod at vende tilbage med en rapport om Årets Nordbo i løbet af mandagen. Indtil videre tilbyder vi læseren nogle billeder fra konkurrencen: 

Foto: Nordfront (gælder alle billeder i artiklen).

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Jacob Vullum Andersen says:

    Som førstegangsdeltager til Nordendagene må jeg sige, at arrangementet fuldt ud levede op til mine forventninger hvad angår både den gennemførte form og det interessante indhold. Modstandsbevægelsen glimrer endnu en gang med dens professionalisme indenfor arrangementer og kammeratskab mellem medlemmerne. Jeg ser frem til næste vellykkede Nordendagene.

    Hil sejr!

  • Mega inspirerende, og flot artikel! Jeg håber at kunne deltage næste år.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //