White Flight i Danmark

SAMFUND: Der er i dag områder i Danmark, hvor andelen af racefremmede og efterkommere er over 50 pct. Den store andel af racefremmede i boligområder fører til, at hvide etniske danskere fraflytter og fravælger områderne. 

Der findes allerede hele postnumre i Danmark, hvor racefremmede og deres efterkommere udgør flertallet, blandt andet i 2620 Brøndby Strand, hvor 51 procent af befolkningen i dag består af racefremmede.

I de kommende år vil den udvikling forstærkes. I 2050 vil knap 20 procent af Danmarks befolkning være racefremmede og efterkommer, mod i dag cirka 13 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tendensen til at racefremmede og deres efterkommere bor i afgrænsede områder vil sandsynligvis forstærkes i takt med befolkningsudskiftningen, og vi vil formentlig se en yderligere skævvridning i de kommuner, hvor der i dag bor relativt mange racefremmede og efterkommere, vurderer Hans Oluf Hansen, ekspert i demografi og lektor emeritus ved Københavns Universitet.

»Hvad der vil ske fremover, kan ingen naturligvis vide, men hvis man ser på den resistente befolkning – det vil sige befolkningen med lovligt ophold i Danmark og dennes etniske sammensætning uanset statsborgerskab – så vil gruppen med ikke-dansk baggrund forventeligt komme til at optræde med større vægt fremover i de kommuner, hvor der i forvejen er en stor andel af indvandrere i dag,« siger Hans Oluf Hansen.

 

White flight

Når der er opstået multietniske byområder med et stærkt islæt af etniske minoriteter, får det betydning for , hvordan den indfødte/oprindelige befolkning agerer på boligmarkedet. I litteraturen tales der om “White flight” og “White avoidance” i forhold til byområdet med høj koncentration af racefremmede. I USA er der studier som viser, at hvide beboere flytter væk, når andelen af afroamerikanere bliver høj i et boligområde. Når andelen af beboere i et boligområde med anden racemæssig baggrund end hvid europæisk kommer over en vis tærskelværdi, så sker der altså en selvforstærkende vækst i andelen racefremmede i dette boligområde.

Svenske undersøgelser viser at “White flight” også finder sted i Sverige. Disse undersøgelser konkluderer imidlertid også, at en stærkere effekt er, at svenskere undlader at flytte til områderne (“White avoidance”). En af de væsentligste årsager er, at der ofte er problemer med skolerne i områderne, men det har også betydning, at byområders sociale status bliver lavere i takt med en øget andel racefremmede beboere. Amerikanske studier viser, at der er forskelle på de hvides reaktioner afhængigt af, hvilke etniske grupper der bosætter sig i områderne. Nogle grupper anses for at være mere kulturelt afvigende og problematiske end andre. Der er evidens for, at det især er mørkhudede etniske minoriteter, der fravælges som naboer.

Også i Danmark finder “White flight” og “White avoidance” sted. Som det ses af figuren, fraflytter etniske danskere boligområder, når områdernes andel af racefremmede er på omkring 50 procent. En meget lavere andel af racefremmede i et område er tilstrækkeligt for, at etniske danskere helt vælger at undgå disse områder når de leder efter bolig.

Kilder:
BT
Hans Skifter Andersen – Rumlig koncentration af etniske minoriteter i Danmark 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //