Ofringen af Kateryna

Hvid ukrainsk piges fremtid i Danmark ofres i de folkefjendtlige politikers kamp for åbne grænser. Kalergiplanens endelige mål skimtes i situationens baggrund.

For nylig ytrede det radikale folketingsmedlem Andreas Steenberg sig på Facebook. Han var forfærdet over at en 14-årig ukrainsk pige skulle udvises af Danmark. Han ønskede at folk skulle dele hans opslag, så regeringspartierne DF og S kunne ændre lovgivningen så pigen kunne undgå denne skæbne, sammen med de mange andre udlændinge fra langt fjernere kulturer.

Det er umådelig trist at den danske stat udviser racefrænder fra Danmark, navnlig et medlem af et ukrainsk broderfolk, som er af en så nært beslægtet race som os nordboere, mens den lader fremmede komme til landet og lader dem tage ophold og bosættelse.

Race er en aldeles vigtig komponent hos mennesket og naturen straffer, hvis man lader hånt om dette. Dette er netop hvad levebrødspolitikerne på Christiansborg gør. Deres marxistiske verdensbillede berøver dem enhver realitetssans i forhold til den rolle race spiller.
Denne ukrainske pige kunne have været en del af folkefællesskabet i Norden, men den danske stat vælger at hun skal udvises med hendes mor, mens den lader tusindvis og atter tusindvis af racefremmede blive i landet. Det er meget absurd.

I dette tilfælde kan man være forarget sammen med Andreas Steenberg, dog af en anden grund. Man skal huske på, at Andreas Steenberg er en af de nyttige idioter, som er brikker i Kalergiplanen og planens mål at uhomogenisere de europæiske befolkninger og derved svække deres modstandskraft overfor et begyndende totalitært EU-styre. Det gamle romerske princip ”del og hersk” udført i praksis.

Hvis begrebet nyttig idiot ikke ringer nogen genklang for læseren, er en nyttig idiot en person, som ikke ser de bagvedliggende ondskabsfulde hensigter, men blot hjælper fordi han ikke ser sit arbejde som andet end en god gerning. Den gamle talemåde: ”Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner” rammer plet i dette tilfælde.

Kalergi, der med stor sandsynlighed har lagt det idémæssige grundlag, for det vi kalder EU i dag, så for sig den fremtidige europæer, som et konglomerat af forskellige racer. Dette lyder naturligvis som det rene vanvid. Man skal dog huske på at Kalergi selv var et produkt af raceblanding, da hans moder var af japansk afstamning og faderen af tysk-polsk afstamning. Dette har sandsynligvis givet ham et had overfor etnisk rene populationer, da han pga. skæbnens unåde hørte ingensteds til, og yderligere i kraft af det faktum, at han i sine unge år fattede en velvilje overfor den rodløse internationale klike da han giftede sig med den kendte jødiske skuespiller Ida Roland i 1915.

Homogene stater har altid været svære at styre for imperier, og EU-imperiet, og dens støtter i Radikale Venstre, er i gang med etnisk at mangfoldiggøre Danmark. De bruger følelsesladede argumenter for at få de følelsesprægede elementer i befolkningen til at overgive sig. Velmenende borgere lader sig groft manipuleret drive bort fra deres eget folk. Særligt borgerlige kræfter har svigtet deres opgave som samfundets beskyttere, da det eneste marxisterne har skullet gøre for at knække dem, var at henvise til hvad de mente var anstændighed og medmenneskelighed, men som ikke er andet end folkeforræderi. Det synes at være, for den borgerlige stand, en standsmæssig pligt at vort samfund består og kan leveres i ordentlig stand videre til næste generationer, men de har fejlet.

Særligt et parti i Danmark har været bannerfører for den udvikling, det Radikale Venstre, og dette parti har rigtig mange nyttige idioter, både hvad angår promovering af befolkningsudskiftning, men også nedbrydning af den etniske bevidsthed blandt danskere.

Georg Brandes grundlagde kulturradikalismen med sin indledningsforelæsning d. 3. november 1871 på Københavns Universitet. Georg Brandes var jøde, og dette er relevant da den nu pensionerede amerikanske akademiker Kevin B. MacDonald, konkluderede, ud fra en dybtgående analyse af jødisk involvering i intellektuelle og politiske bevægelser i Europa og Amerika, at jøder gør brug af en evolutionær strategi, som går ud på at svække deres værtsbefolkning. Særligt Amerika er ramt hårdt, og USA er også hovedbeskæftigelsesområdet for hans værker i Culture of Critique-serien.

For at trække tråde til begrebet ‘nyttige idioter’, er ikke-jødiske støtter af kulturradikalismen nyttige idioter; dvs. de er brikker i et spil, som for jøder går ud på at svække Nordens befolkningers fællesskabsfølelse og derved den indre styrke og modstandskraft, da jøden instinktivt ved, at traditionelle og homogene samfund er en trussel imod ham.

Der befinder sig i Danmark og i hele Norden et stort antal racefremmede, som igen er et problem der er forårsaget af de nyttige idioter og deres dirigenter, jøden, som har gjort det til sit hofarbejde i Danmark at åbne portene for indstrømningen af racefremmede. Prominente personer tidligere engageret med nøglepositioner i organisationen ”Dansk Flygtningehjælp” tæller bl.a jøderne Isi Foighel, Bent Melchior og Klaus Rothstein blandt flere.

Yderligere er der for nuværende, rent parlamentarisk, Karen Melchior, en jødinde indvalgt i Københavns borgerrepræsentation for det Radikale Venstre, der har det som mærkesag at åbne portene for racefremmede, hvis bare de deler vores værdier, som ikke er andet end liberalisme, hvilket skader Norden, eller hvis blot de har et behov for at komme væk fra deres dårlige hjemlande.

For de folkeforræderiske politikere, som lefler for jøden og bevidst eller ubevidst arbejder for Kalergiplanens endelige mål, er folket en manipulerbar følelsesdrevet masse, som skal bearbejdes gennem målrettede historier i medierne og på de sociale platforme. Det har hidtil ikke været muligt for de beskidte politikere at sprænge bommen og åbne grænserne på vid gab for masseindvandringen, men ved at misbruge en hvid ukrainsk piges situation, kan folkets vilje måske drejes over imod en folkestemning for et åbent land for alle.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Viktor says:

  Politikerne er bare nogle væmmelige parasitter

 • Johnny says:

  Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver stadigvæk overrasket “Georg Brandes var jøde…”

  Hvis man graver dybt nok, så finder man altid et (((ekko))) Suk.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //