Saxo har fjernet alle Povl Riis-Knudsens bøger fra deres hjemmeside

CENSUR: Saxo, der udgør et delvist monopol på salg af bøger online, fjernede tidligere på ugen alle Povl Riis-Knudsens bøger fra deres hjemmeside, da de vurderer at bøgernes indhold “skader Saxos brand”. 

Povl Riis-Knudsen, den tidligere leder af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, og i nyere tid den fremtrædende nationalistiske forfatter bag bøgerne “Nationalsocialismen – den biologiske verdensanskuelse”, “Nationalistiske betragtninger”, “Evigt Ejes Kun Det Tabte”, “Revolutionære betragtninger” og mange flere, har solgt sine bøger gennem Danmarks største onlineboghandel, Saxo, siden 2018. Tidligere på ugen modtog han dog denne besked fra Saxo.

“vi [Saxo, red.] er gjort bekendt med at dine udgivelser ikke overholder de retningslinjer, der er for bøger udgivet via Saxo Publish.”…

“Udgiverens og Saxos samarbejde på Saxo Publish kan bringes til ophør af hver af parterne med et skriftligt varsel på 30 dage. Varslet om ophør sker pr. e-mail for så vidt angår opsigelse fra udgiverens side til adressen [email protected], og for så vidt angår Saxo Publish til den e-mailadresse, som udgiver senest har angivet i forbindelse med registrering og opdatering af brugerinformationerne.”…

“Saxo forbeholder sig ret til at fjerne indhold eller forlange indhold fjernet, såfremt indholdet er i strid med aftalens bestemmelser, altså hvis indholdet krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret. Hvis Saxo fjerner indhold, vil udgiveren bliver orienteret herom.
Såfremt Saxo er af den opfattelse, at samarbejder med udgiver i øvrigt ikke er acceptabelt, f.eks. fordi indholdet efter Saxos opfattelse måtte skade Saxo Publish brand, ry eller omdømme, er Saxo henvist til at bringe samarbejdet til ophør efter aftalens bestemmelser herom.

Vurderingen er at indholdet i udgivelserne skader Saxos brand.”

Povl Riis-Knudsen har aldrig hørt at nogen skulle have klaget over salget af hans bøger, hverken Saxo selv eller nogen andre, så han mener ikke, at deres forklaring giver mening. Nordfront har forsøgt at komme i kontakt med Saxo, men de har ikke svaret tilbage på nogle af vores henvendelser. Povl Riis-Knudsen derimod fortæller selv således om Saxos forklaring og resten af forløbet:

“Saxo svarer ikke kvalificeret på noget – heller ikke min advokat får noget fyldestgørende svar. De vil bare ikke lægge platform til vort indhold, men dette indhold indbefatter jo bogen “Individ og Samfund” – en afhandling om dansk guldalderlitteratur – uden et gran af politik – så det er svært at bruge et sådant svar til noget. Da bøgerne er taget af platformen med det samme uden at fristen på 30 dage iagttages, er der tale om kontraktbrud.”

Da vi spurgte ham ind til, om Saxos reaktion kunne være pga. klager fra private borgere over, at hans bøger kunne findes på deres platform, svarede han:

“Folk klager jo ikke over, hvad en boghandler sælger, for en ordentlig boghandler sælger jo alt, hvorfor alle også kunne finde noget at klage over. Jeg ville have adskillige klager, hvis det ikke var, fordi jeg mener, at folk skal have adgang til at læse det, de ønsker at læse. Ved at udelukke bøger krænker man ikke blot min ytringsfrihed – for ytringsfriheden er jo uden mening, hvis man ikke har noget sted at ytre sig – man krænker også – og især – befolkningens informationsfrihed.”

Saxo havde kun en gang ageret på en mistænksom måde overfor Riis-Knudsen, men problemet blev løst relativt hurtigt.

“Ved udgivelsen af “Mit russiske liv” var der nogle leveringsproblemer, som efter det oplyste skyldtes tekniske vanskeligheder med indkøringen af en ny trykkemaskine hos deres leverandør i Norderstedt. Det løste sig efter en måneds tid. Bogens indhold gjorde mig lidt mistænksom, men ok. Som sagt, problemet løstes.”

Derfor bad vi ham om at uddybe hans tanker om Saxos forklaringen på, at de fjernede alle hans bøger fra deres platform.

“Deres forklaring er naturligvis noget sludder. Der er her blot tale om politisk censurering – ikke så meget af bøgerne, jf. “Individ og Samfund”, men af mig. Det viser jo naturligvis blot, at jeg har ret, når jeg siger, at der ikke er nogen fredelig vej ud af dette. Forudsætningen for, at folk ikke til sidst griber til voldelige midler, er jo, at de kan komme af med deres frustrationer på anden måde, fx. gennem demonstrationer, koranafbrændinger eller ved at skrive. Censur – af hvilken art det end måtte være – er vejen til terrorisme. Hvis jeg var ung, ville jeg da overveje, om computeren ikke burde skiftes ud med et andet arbejdsredskab. Det er jeg imidlertid for gammel til, så jeg bliver ved at skrive. Vi gennemsøger i øjeblikket markedet, og vi skal nok finde en anden måde at få bøgerne produceret på. Vi får så se, om man også vil lukke distributionsvejene for os – på samme måde, som man stort set har lukket bibliotekerne for os på.”

Samtalen blev afslutningsvist ledt mod den større samfundsudvikling, hvor undertrykkelsen politiske dissidenter, særligt over de sidste 10 år, er taget til både her i Danmark og resten af vesten blandt andet gennem skærpelsen af racismeparagraffen, den altomfattende censur online på SoMe og videoplatforme og for ikke at nævne den konstante trussel om vold fra Antifa, racefremmede og endda fra politiet mod nationalister som demonstrerer. Povl Riis-Knudsen blev derfor spurgt ind til hans syn på denne tendens samt, hvor man mener at det fører hen.

“Danmark var betydelig mere demokratisk i 50’erne, da jeg voksede op. Vi havde et stort udvalg af aviser – og ingen egentlige massemedier. Der var ikke noget fjernsyn og ikke noget internet. Det er disse to faktorer mere end noget andet, der ensretter folk på globalt plan. Corona, klima og Rusland er klare eksempler på områder, hvor der ikke tåles dissens. Det er også “takket være” disse medier, at hele woke-, queer- og krænkelseskulturen har kunnet brede sig som en steppebrand, således at man i dag ikke kan eksistere, hvis man har en afvigende holdning. Det er i dag halvkriminelt at sige, at 2+2=4. Jeg kender mange mennesker, der siger: “Jeg har ikke råd til at have en mening!” Dertil er det såkaldte “demokrati” kommet. Prøv at sige “neger” på din arbejdsplads, og du befinder dig i ledighedskøen dagen efter. Ethvert firma har et værdigrundlag, som er negationen af enhver frihed. Det er man forpligtet til at følge, ligegyldig hvor åndssvagt det er.

Det grundlæggende problem er jo, at folk i almindelighed ikke ønsker nogen egentlig frihed – bortset fra friheden til at opføre sig tåbeligt. Ytringsfrihed, åndsfrihed og politisk frihed betyder intet for de fleste “normale” mennesker. De er totalt ligeglade, så længe de kan få deres varme mad. De ønsker bistandskontorets tryghed mere end noget andet. Afvigende ideer skaber kun forstyrrelse i deres forbrugerverden. Men jeg har nyheder til dem: Forbruget og den varme mad er snart slut! Se til Sverige. Vi er kun ca. 10 år bagefter. Den vestlige verden er på dødskurs. Vore børn og børnebørn har ikke mere noget land, de kan kalde deres. Alt, hvad de seneste 100 generationer har opbygget, er nedbrudt og ødelagt i løbet af de sidste 50 år. Vi lever i den elendigste tid i verdenshistorien. Selv Roms forfaldstid var bedre. Vor tid efterlader intet bevaringsværdigt. Der vil kun være affald efter os. Men så længe der er “Vild med dans”, er folk ligeglade. Spørgsmålet er, om man kan redde et sådant folk – eller om man blot skal lade Darwin tale.”

Til sidst svarede Riis-knudsen på, hvorvidt det i fremtiden vil være muligt, at kunne anskaffe sig hans bøger, og hvor det så vil være.

“Vor grundlov forbyder jo censur, men det er statslig censur. Censuren er i dag blot udliciteret til private monopolforetagender som Saxo. Og om det er forhåndscensur eller eftercensur spiller jo i praksis ingen rolle. Jeg kan offentliggøre alt det, jeg vil, hvis jeg blot kan få det trykt (og det skal jeg nok få i udlandet) og distribueret til interesserede købere. Det sidste kan blive det vanskeligste, og det er det, der gør ytringsfriheden illusorisk. Diktaturer tåler ikke fri diskussion – og hvis nogen skulle være i tvivl, så lever vi i et diktatur, hvor politikerne sammen med pressen bestemmer, hvad vi får lov til at diskutere. Det forrige valg, hvor Rasmus Paludan opstillede, var næsten forudbestemt til at blive et valg om indvandring, men vupti fik politikerne og pressen i forening gjort det til et “klimavalg”.  I forvejen har vælgerne ingen som helst indflydelse på, hvem de kan få lov til at stemme på – og bagefter har de ingen indflydelse på, hvad disse “folkevalgte” gør. Opløsningen af Nye Borgerlige burde have revet masken af systemet for de fleste. Den absolutte ensretning af medierne får naturligvis politikerne til at føle sig helt sikre, så de i fred kan udrydde alle dissidenter, oprette Europas Forenede Stater, åbne alle grænser og overlade al magt til Klaus Schwab. Det må IKKE ske! Det vil udslette civilisationen, som vi kender den.”

På trods af at det fremgår i kontrakten mellem forfatter og Saxo Publish, at der vil være en periode på 30 dage, hvor bøgerne stadig skal kunne bestilles, har Saxo allerede nu valgt at fjerne diverse bøger helt fra deres serverdatabase, så ingen forhandler dermed kan levere længere.

Nordfront følger selvfølgelig sagen.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Jeg håber, at Povl sender hans advokat efter dem, og at han vinder i retten. Vi skal ikke bare acceptere, at de gør sådan mod os.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //