Fertiliteten i Danmark falder, det største fald er for kvinder med ikke-vestlig oprindelse


SAMFUND: En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at fertiliteten faldt fra til 1,7 barn pr. kvinde i 2019 fra 1,73 i 2018. For indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse faldt fertiliteten fra 1,96 i 2018 til 1,80 i 2019.
0


// //