Fertiliteten i Danmark falder, det største fald er for kvinder med ikke-vestlig oprindelse

SAMFUND: En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at fertiliteten faldt fra til 1,7 barn pr. kvinde i 2019 fra 1,73 i 2018. For indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse faldt fertiliteten fra 1,96 i 2018 til 1,80 i 2019. 

Dette er opgjort efter Danmarks Statistiks definitioner på “ikke-vestlig indvandrer”, “efterkommere” og “personer med dansk oprindelse”, og det er vigtigt at vide. Deres definitioner lyder som følgende:

Indvandrer: En indvandrer er født i udlandet. Ingen af forældrene må være både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommer: En efterkommer er født i Danmark. Ingen af forældrene må være både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommer.

Person med dansk oprindelse: En person med dansk oprindelse er en person – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.

Vestlige/Ikke-vestlige lande: Vestlige lande: Alle 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.

Med denne definition er alle 3. generation, 4. generation osv. arabere, afrikanere, asiater osv. anset for at være “af dansk oprindelse”. Det er denne definition DST bruger i alle deres undersøgelse, ligefra kriminalitet til fertilitet.

Det ses tydeligt, at indvandrerkvinder fra ikke-vestlige landes fertilitet falder, hvilket betyder, at der går længere tid inden danskerne er en minoritet i Danmark. Men på grund af den løgnagtige definition af “Person med dansk oprindelse”, så er det svært at sige noget, om danske kvinders fertilitet. “Personer med dansk oprindelse” efter DSTs definition har en fertilitet lavere end 2,1, hvilket betyder, at denne gruppe bliver mindre og mindre.

KILDER:
Definitioner
Fertiliteten
Samlet fertilitet efter herkomst og tid


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //