Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v blev vedtaget


COVID-19: Lovforslaget går ud på at tilvejebringe en generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at blive oplyst om testens resultat. Efterleves påbuddet ikke af den ansatte kan de møde “ansættelsesretlige sanktioner”.
4


// //