Over halvdelen af 65 vandboringer indeholder fluor-stoffer


INDLAND: I 65 vandboringer landet over er der fundet svært nedbrydelige fluorstoffer. Over halvdelen af dem overskrider den anbefalede grænseværdi.
1


// //