Vil fjerne mindesten – selvom den står på privat grund

IKONOKLASME: Mindesten over faldne danskere i tysk tjeneste under Anden Verdenskrig skal fjernes, mener Silkeborgs viceborgmester. Stenen står på privat grund.

Et mindesmærke for danske soldater faldet i tysk tjeneste under Anden Verdenskrig har den seneste tid vakt opmærksomhed, efter at TV2 ØSTJYLLAND tidligere i august omtalte mindelunden ved Kongensbro.

Det har nu fået viceborgmester i Silkeborg Kommune Johan Brødsgaard (R) på banen. Han vil have fjernet mindesmærket.

– Jeg synes ikke, at vi i vores kommune skal have en mindesten for folk, der kæmpede på tyskernes side. Jeg synes ikke, det er i orden, hverken moralsk eller historisk, siger han til TV MIDTVEST.

 

Privat mindelund

Mindelunden, der blev indviet i 1971 og ærer danskere faldet i tysk tjeneste, indeholder en mindesten med inskriptionen »Minde over de 4000 faldne frivillige fra Danmark 1939-1945«.

Mandag fremlagde Johan Brødsgaard sit ønske for kommunens økonomiudvalg. Til TV2 ØSTJYLLAND forklarer den radikale viceborgmester, at kommunens administration nu har fået til opgave at undersøge mulighederne for at få fjernet stenen.

Der er dog ét problem. Ifølge offentligt tilgængelige ejendomsdata står mindestenen på privat grund. Det bekræfter også en talsmand fra foreningen ’Mindelunden’.

Han ønsker ikke sit navn frem, som det også var tilfældet, da mindelunden blev omtalt tidligere i august, men han stiller sig uforstående over for den kritik, der er rejst den seneste tid.

Over for TV2 ØSTJYLLAND giver talsmanden også udtryk for, at han undrer sig over intet at have hørt fra hverken kommunen eller fra Johan Brødsgaard.

At fjerne stenen tjener intet formål, mener talsmanden, hvilket harmonerer med den udtalelse, Mindelunden gav for nylig.

– Mindelunden er en del af historiens lærdom. Og fortiden bliver ikke slettet, fordi man sletter nogle navne på en sten eller en mindelund, som har eksisteret siden 1971, lød det i en kommentar til TV2 ØSTJYLLAND.

 

Viceborgmester: »Offentligt areal«

Ejeren af matriklen ved Kongensbro er altså ifølge flere kilder foreningen ‘Mindelunden’, så hvordan vil kommunen gennemføre at få fjernet mindestenen, spørger TV2 ØSTJYLLAND Johan Brødsgaard.

– Det er vi lige ved at kigge ind i nu, siger viceborgmesteren med henvisning til administrationens opgave forud for næste møde i økonomiudvalget den 6. september.

– Det er jo et offentligt areal, hævder Johan Brødsgaard.

Altså et areal med offentlig adgang, spørger TV2 ØSTJYLLAND for at forstå, hvad »offentlig« betyder?

– Ja, med offentlig adgang, bekræfter Johan Brødsgaard, der, hvis ikke stenen bliver fjernet, som minimum vil have stedet omdannet til et mindested for dem, der mistede livet til »nazisterne« under Anden Verdenskrig.

Den radikale viceborgmester Johan Brødsgaard vil altså ind at rokke med ejendomsrettens ukrænkelighed, hvilken er beskrevet i Grundloven.

Grundlovens paragraf 73

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har fundet sted, og forslaget på ny er vedtaget af det derefter sammentrædende Folketing.

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

 

Rejser tvivl om ejerskab

Brødsgaard mener i øvrigt, at der er tvivl om ejerskabet, hvilket er en del af administrationens opgave at afklare inden næste møde i økonomiudvalget den 6. september.

Ifølge talsmanden for ‘Mindelunden’ er der dog intet at komme efter i ejerskabet, som juridisk ikke er blevet ændret, siden mindelunden blev anlagt i 1971.

Johan Brødsgaard afviser i øvrigt, at kommunen overvejer at købe arealet, selv om sagen behandles i det centrale økonomiudvalg.

– Det er en sag, der politisk er lidt svær at placere i et fagudvalg, forklarer Johan Brødsgaard.

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt borgmester Helle Gade (S) om en kommentar til sagen, men det har hun afvist med henvisning til, at hun de næste dage er optaget af et budgetseminar.

Kilder:
TV2 ØSTJYLLAND


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Det kunne være fedt, hvis i fortalte politikerne, at de kan holde deres forpestede baller væk fra mindesmærkerne til de danske helte! At vise støtte til foreningen mindelunden vil også være på sin plads.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //