Afslør historiens største løgn

LÆSERINDLÆG: Christian Hamilton skriver om kræfterne som styrer verden i dag og skriver vores historie.

At historie altid skrives af vinderen er en gammel sandhed, omend ulækkert efter min mening. Historien skrives således aldrig neutralt, men udarbejdes altid af vinderen efter hans moralske synspunkt. De seneste århundreders historie har været arrangeret som sædvanligt, med en enkelt undtagelse har vinderen altid været den samme.

I vores moderne nationalsocialistiske bevægelse spørger vi os selv, hvordan vi kan vende den tendens, der fører til vores selvdestruktion. Vores selvdestruktion er udslettelse af vort oprindelige folk, vores nation og kultur. Vi har faktisk en kultur, en meget gammel kultur, der har sit udspring i alt fra oldnordisk hedenskab til nutidig kristendom. Vi skal bevare og vedligeholde denne kultur, fordi den er en af ​​ingredienserne i vores identitet som et folk og en nation. At vende udviklingen betyder at udsætte os selv for pres af ufattelig intensitet. Det starter med modstand fra de politisk korrekte, de nyttige idioter. Det fortsætter med pres fra magteliten i vores etablerede politiske partier, som alle er købt af reel magt. Den virkelige magt udnytter alle tilgængelige medier til at ensrette os og udgør også en pseudo-juridisk enhed, der kan dømme, forfølge og straffe os »dissidenter«, dvs. os, som har gennemskuet den historiske løgn. Magten bruger forskellige håndlangere til dette snavsede arbejde, en af ​​de mere almindelige er, at avisen Expo [svensk version af Redox. red. anm.] har udpeget et offer og sender sin hejdukker fra AFA for en straffeaktion. Det fungerer meget som i det tidlige sovjetregimes dage, da tjekkerne sendte deres tjekkere ud for at likvidere dissidenter.

Ikke-ensrettede individer og nationalister udgør den største trussel mod den virkelige magts planer. Den virkelige magts yderste plan er at gennemdrive en global nation ledet af en global regering, der hersker over os alle i alt. Alt betyder, at vi ikke længere selv bestemmer over noget, ikke engang vores tanker, på den måde er vi allerede i dag nået langt gennem den politisk korrekte adfærd.

Vi ved, at de »etablerede« politiske partier i dag er en lille del af den virkelige magt. Jeg vender snart tilbage til hvad og hvem der er den virkelige magt. Det første og vigtigste, vi skal gøre som nationalsocialister, er at informere vort oprindelige folk om, hvorfor vi har det, som vi har i dag. Den utrygge tilværelse, uanset om vi er unge eller gamle. Den voksende kriminalitet, det manglende sammenhold og den fjendtlige holdning til hinanden.

Hvorfor tager befolkningen i den vestlige verden på i vægt og har problemer med fedme og overvægt? Hvorfor forsvinder gode opfindelser som SAABs dampmaskine og Stirling-motoren til kommercielt brug, ja eksemplerne er mange. Det hele afhænger af den virkelige magts enorme grådighed, en morbid despotisk grådighed. Det gælder for dem om at guide folk til at købe det, de fremstiller, og ikke efterspørge andet. At få folk til at blive afhængige af en bestemt type mad, og det at blande sukker i er et trick, som fastfood-producenter anvender. Det er vigtigt at sælge så mange olieprodukter som muligt, og derfor tager det så lang tid at komme med mere brændstofeffektive motorer. Med dårligere sundhed i befolkningen stiger medicinsalget og så videre – i al evighed.

Jeg startede artiklen med, at vinderen altid skrev historien. Vinderen de sidste århundreder er, hvad vi i dag kalder den virkelige magt (bemærk venligst, at jeg siger vinderen og ikke vinderne). Uanset hvem der har vundet en krig, en revolution eller en anden social transformation i de seneste århundreder, har vinderen været den samme. Dette virker fuldstændig vanvittigt at læse, ifølge den »normale« person, der »kender« historien. Jeg mener ikke, at det er tilfældet. Der skete noget i slutningen af ​​det attende århundrede, som fik ødelæggende konsekvenser for verdens folk. Den franske revolution var ikke en spontan folkelig opstand, lige så lidt som Pariserkommunen eller den russiske revolution. Alle de nævnte hændelser indgik i udenomsplacerede personers planlægning. Jeg vil ikke gå i detaljer, men der findes hyldemeter på hyldemeter med bogprotokoller og andre skrifter, hvori den interesserede kan finde fakta.

Det hele handler om det, vi i daglig tale kalder globalisering. En god ven og forfatter har kaldt globaliseringen for »ondskabens rod«. Det kan ikke beskrives enklere og mere sandfærdigt.

Sammenslutninger blev dannet af rige skrupelløse individer i slutningen af ​​det syttende århundrede, som satte sig som mål at opnå verdensherredømme. Der var nogle tilbageslag for disse personer i løbet af det nittende århundrede, men det stoppede ikke den lavine, der startede. Disse rige individer dannede banker, nationale private banker som Federal Reserve, den franske nationalbank og infiltrationen af ​​Bank of England og andre. De dannede verdensomspændende karteller, der regerede i finansverdenen, og de underkuede virksomheder, som de gjorde alt for at øge profitten i. Øget overskud omfattede også at starte en krig hist og her.

For at maksimere profitten skal man udsuge det allersidste af arbejderne ud uden hensyn til den enkelte. For at kunne udnytte arbejdere på denne måde, må de være slaver og ikke have noget håb om befrielse. I virkeligheden eksisterer end ikke håbet, da det er en menneskelig tænkning, der systematisk skal fratages individet.

Den virkelige magt er altså disse fra begyndelsen meget rige skruppelløse mennesker, der gennem årene har formeret sig i antal gennem flere medlemmer i deres sammenslutninger. De fleste af disse sammenslutninger er hemmelige for det store flertal af befolkningen på vores jord. Andre er mere »åbne« som f.eks Bilderbergklubben. For at opnå global magt skal verdens befolkning blandes sammen til en føjelig intetsigende masse, der ikke kan eller ønsker at modstå slaveri. Vejen til dette bundløse slaveri går gennem løgne, terror og systematisk indoktrinering til underdanige undersåtter. Nationer, folk, kulturer og historie bliver ødelagt. Når alt dette er væk, forsvinder den menneskelige identitet, og individet bliver et medgørligt redskab i den virkelige magts tjeneste. Husk at: »Den, der hersker over historien, hersker også over fremtiden, den, der hersker over nuet, bestemmer også over historien«.

Det er netop dette, der er vigtigt for, at den kommende verdensregering kan ensrette hele jordens befolkning på sigt. Derfor er nationalister så farlige for globaliseringen, fordi vi ønsker at bevare vores identitet gennem etnicitet, kultur og historie.

Den marxistiske socialismes fremkomst var blot et eksempel på, hvordan man ønskede at terrorisere befolkningen til total underkastelse, et eksperiment i, hvordan man hurtigst kunne gøre en befolkning til slave og føjeliggøre den. Al snak om, at marxistisk socialisme er arbejderens bedste og befrielsen er en af ​​de bedst bevarede løgne i moderne tid. De unge aner ikke etablissementets strategi omkring pres fra oven eller pres nedefra. De aner ikke, at de spiller i hænderne på dem, de siger, de hader. De radikale tror, ​​de bekæmper de superrige som Rockefeller, Rothschild, Bonnier og andre, og forstår ikke, at det netop er sådanne eliter, der står bag deres egen revolution, som finansierer den og bruger den til deres egen fordel.

Det er ikke lykkedes kommunistiske diktaturer at undertrykke individet på længere sigt trods hidtil uset terror mod befolkningen. På den anden side har den virkelige magt gennem italieneren Gramscis teorier fået et gennembrud i sin plan for verdensherredømme. Gennem infiltration i kultur og medier har regeringen været i stand til at placere sine nyttige idioter, i dette tilfælde meget af 68-venstrefløjen, på strategiske steder i disse områder. Etablissementet har for længst programmeret mange geniale hjerner tilhørende intelligente mennesker gennem sin uendelige propaganda via radio, tv og aviser. Det er lige meget, hvor intelligent og effektivt et menneske er, hans tanker bliver ikke mere troværdige end den information, som hjernen har optaget. Propaganda bruger populære magasiner, film og underholdningsindustrien, den udnytter folks frygt og bekymringer, alt sammen for at programmere velmenende menneskers sind til at tro, at de står for og kæmper for menneskehedens bedste.

Ydermere har den virkelige magt gennem trusler og overtalelse opkøbt ledende politikere, som fortsætter ensretningen af ​​befolkningen. Disse politikere fører en politik ifølge retningslinjer fra den virkelige magt. Lige nu indebærer det at bringe så mange fremmede kulturer ind i Europa, at de oprindelige forsvinder, og befolkningen gennem blanding mister al nedarvet identitet. Man henter så mange mennesker ind, at man holder arbejdsløsheden på et rimeligt højt niveau, hvilket betyder, at lønningerne holdes nede og gør overskuddet større for den sygeligt grådige virkelige magt. Den virkelige magt, der i dag består af nationsløse finansimperier ledet af for eksempel Rothschild, Morgan, Rockefeller, Barring m.fl. Sverige har lokalt sine egne kendte magthavere, der styrer alt i baggrunden. De svenske finansimperier Wallenberg, Bonnier m.fl er på ingen måde isoleret fra resten af ​​verden. Tværtimod er de lige involverede, men måske på et lavere niveau end de store hajer.

Afslutningsvis vil jeg gerne fremhæve, at globaliseringens ultimative mål er at slavebinde verdens befolkning, ensrette den og forvandle den til lydige arbejdere, som kun holdes i live for at øge den herskende elites rigdom og magt. Det er lige meget, om verdensherredømmet opnås gennem marxistisk socialisme eller kapitalisme, det vigtigste er for den virkelige magt, at det sker. Rigdom i sig selv er blot et værktøj, der bruges til at opnå politisk magt og i sidste ende regere verden.

Blandt vores første og vigtigste mål som nationalsocialister er at oplyse og afsløre verdens største løgn for vort folk. Vi må afsløre, hvordan almindelige mennesker og arbejdere er blevet ført på afveje af venstrefløjens nyttige idioter til at tro på den marxistiske socialisme som arbejdernes redskab til at rejse sig fra undertrykkelsen af ​​kapitalismens åg. Vi må afsløre, at denne type socialisme kun er en af ​​måderne til at bringe et folk til total underkastelse og slaveri. Det er et budskab, vi må formidle igen og igen og ikke blive trætte af dette arbejde. Folk har brug for at kende baggrunden for roden til denne ondskab.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //