Aktivister fra Rede 1 og 3 mødte lørdag formiddag til propaganda uddeling og hygge i Fredericia

Modstandsbevægelsen: Aktivister har uddelt flyveblade og opsat klistermærker i Fredericia lørdag formiddag. Derefter tog de på en cafe, hvor der blev drukket noget kaffe, og aktivisterne fik knyttet endnu stærkere bånd til hinanden.

Nationalsocialisme er folkefællesskab! Vi har gentaget og understreget disse ord mange gange. Begrebet folkefællesskab er en af hjørnestenene i vores overordnede verdenssyn, sammen med racelæren, det jødiske spørgsmål og overbevisningen om den biologiske nødvendighed for at respektere naturens love. Men mens de øvrige tre hjørnesten er orienteret på vores kamp for overlevelse, er folkefællesskabet noget, der karakteriserer vores måde at leve og handle på.

Folkefællesskabet er det der gør det til et fantastisk livsvalg at være nationalsocialist, og det er netop dette folkefællesskab, som vi gennem disse sociale arrangementer ønsker, at få opbygget i vores organisation!

Det er først og fremmest folkefællesskabstanken, der får nationalsocialisme til at påvirke vores tanker og handlinger i hverdagen. Erkendelsen af, at vi er en del af et større fællesskab, giver mere en større mening og tilfredshed i vores liv end blot individuel behovsopfyldelse og selvrealisering. I vores tilfælde er det blodet og racen, men også historien, kulturen og folkekarakter, der danner grundlaget for dette fællesskab. Bevidstheden om, at vi har en arv fra vores forfædre at forvalte, og en fremtid for vores efterkommere at lægge grundlaget for, har en stærk indflydelse på, hvordan vi vælger at leve, og hvilke beslutninger vi træffer. Erkendelsen af, at når dele af vort folk lider, da vil hele folket lide, får os til at blive medfølende, altruistiske og generøse, hvilket igen betyder, at vores største bestræbelse bliver, at hele folkefællesskabet skal få fremgang og klare sig godt, ikke kun os selv.

Alt dette er let at udtrykke i tale og på skrift. Vores kritikere mener måske, at det er en utopi, en teoretisk drøm, at sandt folkefællesskab er noget, der kun kunne realiseres i en fremtidig drømmeverden. Er det virkelig muligt at opnå folkefællesskab i praksis midt i en splittet, egoistisk og fjendtlig omverden?

Ja, jeg vil hævde, at det ikke kun er muligt, men også absolut nødvendigt, at vi nationalsocialister allerede nu løbende skaber det folkefællesskab, som vi ønsker skal råde i hele samfundet i fremtiden. Dette folkefællesskab er stadig langt fra virkeligheden i dag, men vi er begyndt at kunne se dets opståen i vores organisation.

Hvis vores folkefællesskab er mere end ord og ægte, vil det være en indgangsport for mennesker, der er blevet trætte af overfladiskheden og selviskheden i dagens samfund. Derfor bør vi tænke over, hvordan vi handler, at vi lever som vi lærer, at vi taler godt om hinanden, og at vi husker vores folkekammerater, der har det vanskeligere end os selv. Dette er, hvad folkefællesskab betyder i praksis, og folkefællesskab er nationalsocialisme!

Vores styrke er vores solidaritet, vores gå på mod og vores fanatisme!


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Godt skrevet. Og Godt arbejdet, Inspirere til arbejde.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //