Albert Speer – Det Tredje Riges arkitekt

DAGENS DATO: Den 19. marts blev Albert Speer, mest kendt for sine bidrag til Det Tredje Riges imponerende arkitektur, født. Speer præsterede også stort i løbet af sin tid som rustningsminister.

Albert Speer blev født i Mannheim den 19. marts 1905. Familien Speer levede under, på det tidspunkt, gode forhold. Faderen var en succesrig arkitekt i sin hjemby, og moderen var datter af en velhavende forretningsmand med aner efter den kejserlige feltmarskal von Pappenheim.

Da det var tid til at vælge retning for sine studier, valgte Albert den samme vej som sin far og bedstefar, arkitektur. Han begyndte at studere ved universitetet i Karlsruhe i 1923. I de næste to år flyttede Albert sine studier til det mere prestigefyldte universitet i München og derefter til det tekniske universitet i Berlin.

I sommeren 1927 dimitterede Albert Speer som arkitekt fra universitetet i Berlin. Han begyndte at arbejde straks efter eksamen, som assistent for sin lærer Heinrich Tessenow. Året efter eksamen blev Albert gift med sin store kærlighed Margarete Weber. Parret fik seks børn.

Albert Speer havde sit første møde med nationalsocialismen i begyndelsen af ​​1930’erne, da han besøgte et partimøde, der blev afholdt i Berlin. På mødet så han Adolf Hitler for første gang og var meget imponeret over Hitlers præstation. Et par måneder efter mødet sluttede Albert Speer sig til det nationalsocialistiske tyske arbejderparti (NSDAP).

Hans første job som arkitekt i partiets tjeneste kom i sommeren 1932, da han var i Berlin for at hjælpe med arbejdet op til rigsdagsvalget. Partikontoret i Berlin skulle renoveres, og Joseph Goebbels blev anbefalet at benytte den unge arkitekt til jobbet.

Efter at NSDAP vandt rigsdagsvalget i 1933, kom partiets og statens opgaver nærmere. Blandt andet måtte Speer renovere propagandadepartementets kontor og udforme arkitekturen til partidagene i 1933. Under den sidste opgave mødte Speer for første gang personligt Adolf Hitler.

Kontakten med Hitler blev intensiveret efter dette første møde, da Speer fik flere og flere opgaver i statens tjeneste. Lederen var imponeret over den unge arkitekts talent, og de udviklede snart et personligt venskab og gensidig respekt.

Albert Speer sammen med Adolf Hitler og Arno Breker ved et besøg i Paris.

I 1934 blev Speer udnævnt til partiets chefarkitekt, og han blev udnævnt til chef for statens byggestyrelse. Speers’ første opgave i den nye stilling var at tegne Zeppelin-feltet – en udvidelse af partiets forsamlingsområde i Nürnberg. Zeppelin-feltet blev vist for offentligheden for første gang i Leni Riefenstahls film Viljens Triumf.

Zeppelin-feltet.

Oversigtsbillede af Zeppelin-feltet.

Albert Speer deltog også i arkitekturen omkring de olympiske lege i Berlin. Albert Speer vandt en guldmedalje for sine tegninger til verdensudstillingen i Paris i 1937. Samme år blev Speer udnævnt til hovedstadens bygningsinspektør, en position svarende til statssekretær med direkte kontakt til lederen selv.

I 1937 fik Speer til opgave fuldstændigt at omtegne rigets hovedstad. Projektet er siden blevet kaldt »Welthauptstadt Germania« eller bare »Germania« (udtrykket kommer fra Speers’ egen biografi). Projektet blev startet det følgende år og varede indtil krigens afslutning.

Albert Speer og Adolf Hitler ved modellen af »Germania.«

»Germania«

»Germania«

I 1938 fik Speer i opgaven at tegne det nye Rigskansleri. Efter krigsudbruddet i september 1939 blev Speers’ arbejdsopgaver ændret, og meget af hans arbejde kom til at have at gøre med den tyske krigsindustri. I februar 1942 blev Speer tillige udnævnt til rustningsminister, da hans forgænger Fritz Todt døde i et flystyrt.

Det nye Rigskansleri.

På trods af de allieredes øgede terrorbombninger af landet sørgede Albert Speer, i sine år som rustningsminister, for at produktionen af krigsmateriel blev kraftigt øget indtil de sidste måneder af krigen. Tysklands højeste produktion af kampvogne var i 1944, hvor næsten 19.000 kampvogne blev produceret sammenlignet med godt 11.000 året før.

Albert Speer på besøg hos en kampvognfabrik.

Speer’ usædvanlige organiseringsevner gjorde de allieredes bombninger af industriområder mere eller mindre nyttesløse.

Albert Speer på et besøg ved krigsindustrien.

I de sidste måneder af krigen saboterede Albert Speer de ordrer, der fandtes, for at ødelægge vigtige krigsindustrier og ammunition, så de ikke ville falde i fjendernes hænder. Han indrømmede, at han nægtede at følge ordrer fra lederen, da de to mødtes for sidste gang i april 1945. I Adolf Hitlers politiske testamente var Albert Speer’ navn fjernet på grund af dette afslag på ordren.

Albert Speer blev pågrebet af britiske tropper den 24. maj 1945 og stillet for retten sammen med andre nationalsocialistiske repræsentanter. Speer blev tiltalt i Nürnberg på fire punkter. Han blev dømt på to punkter og dømt til 20 års fængsel.

Efter løsladelsen i 1966 levede Albert Speer et stille liv. Han optrådte i et stort antal interviews med journalister. I en alder af 76 døde Albert Speer i London, hvor han skulle deltage i et BBC-program om krigsårene.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //