Arbejdsmoral

OPINION: En god arbejdsmoral hjælper den enkelte, gruppen og folket til at opnå fordele i forhold til andre enheder. Marcus Hansson behandler i denne artikel begrebet »arbejdsmoral«.

For flere år siden læste jeg en artikel, hvori forfatteren redegjorde for sin vision om, hvordan en fælles fascistisk arbejdspolitik bør etableres med vægt på arbejdsmoral og loyalitet. Konceptet var baseret på, at alle individer forsøgte at gøre deres allerbedste hele tiden – ikke kun i arbejdstiden. Artiklen handlede hovedsageligt om arbejdsmoral i dag.

Da jeg ikke husker mere end selve grundbegrebet, har jeg selv måttet sætte mig ned og tænke over, hvordan jeg selv ser på disse problemstillinger. Da jeg ikke har arbejdet i andre lande end i Sverige, er det mine egne erfaringer på det svenske arbejdsmarked, der har frembragt denne tekst.

 

At gøre sit bedste hele tiden på arbejdet

Hvad hvis din chef er en idiot, der råber dig i hovedet? Dine kollegaer er måske ikke kun dovne, de er for det meste også inkompetente, samtidig med at lønnen er elendig. Synes jeg så, at du stadig skal gøre dit bedste?

Svaret på det spørgsmål er et rungende ja, så længe du ikke udsætter dig selv for farer, der kan påvirke dit helbred negativt.

Hvis dit mål i livet er at gøre dit bedste hele tiden, vil du naturligvis udvikle dig og ikke kun blive en bedre arbejdstager, du vil lære ting, som du så kan tage med dig resten af ​​livet.

Lad os sige, at du tager småjobs på et autoværksted, samtidig med at du læser til læge. Det du lærer på autoværkstedet, vil du også kunne bruge som læge. Hvis du har været uinteresseret i dit arbejde på autoværkstedet eller bare har spildt tiden, mister du en viden, som kunne have været god at have.

Hvis du adopterer en sådan mentalitet, vil dit liv i stigende grad blive præget af middelmådighed.

 

Arbejdsmoral i dag

Som jeg ser det, har vi i Sverige haft den værste af to ideologiske ideer.
Den marxistiske løgn om, at alle mennesker arbejder nøjagtigt ens og alle dermed fortjener »lige løn for lige arbejde.« Det betyder, at vi ikke har de store lønforskelle, selvom folks arbejdstempo eller viden er forskellig.

Det, der så skulle til var, at arbejderne, i hvert fald i teorien, sørgede for, at ingen var dovne på arbejdet, og at alle ville holde det niveau, der var fastsat. Det er ikke tilfældet i dag.

I stedet vælger mange at anlægge en liberal tankegang for at undgå konflikter med andre, men også i håbet om at skulle gøre mindre selv.
Gør alle andre mindre, så jeg heller ikke skal arbejde så hårdt.

Det ligger også i menneskets natur at stræbe efter at få så meget som muligt for så lidt arbejde som muligt. Dette instinkt er godt i nogle scenarier, men i andre er det værre, dette instinkt (arv) skal påvirkes til et sundt niveau gennem propaganda (miljø).

Liberalismen opmuntrer til denne egenskab, som skaber egoistiske individer, der kan lide at orme eller stikke deres medmennesker i ryggen. Derudover mener den liberale mand, at han ikke bliver belønnet for sit ekstra arbejde på lønsedlen, for den gamle marxistiske socialdemokratiske tankegang med lige løn for lige arbejde eksisterer stadig i alt for høj grad i Sverige.

 

Er liberale frie lønbestemmelser svaret på disse problemer?

Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning, men jeg er alligevel ikke glad for det. Grunden til dette er, at et sådant system betyder, at folk i højere grad individualiseres og varetager egne personlige interesser; loyalitet købes med øget løn og goder.

Når en person arbejder, arbejder personen ikke kun for sig selv, men personens arbejde påvirker samfundet.

Individet er et af mange gear i samfundet. Hvis personen fungerer godt, løfter personen samfundet, producerer virksomheden, så løftes samfundet omkring det endnu mere, og arbejder folket godt, løftes nationen.

Loyalitet over for virksomheden skal derfor efter min mening ses i en større sammenhæng, fordi det er samfundsmæssigt.

Loyaliteten bør også rettes mod dine kollegaer i virksomheden, fordi du som virksomhed konkurrerer med andre virksomheder ligesom naturens organismer konkurrerer mod hinanden i kampen for overlevelse. Hvis virksomheden forsvinder i landsbyen, bliver du ikke kun arbejdsløs, din nabo, som dine børn leger med, kan også blive arbejdsløs.

 

Skal du arbejde dig ihjel for et dårligt firma?

En virksomhed, hvis ledelse kun sørger for sig selv, mens arbejderne behandles dårligt, fortjener at gå til grunde.

Er du tvunget til at arbejde over hele tiden, og det påvirker dit forhold til din familie negativt. Så gå til chefen og påpeg dette!

Hvis virksomheden beslutter sig for ikke at ansætte flere medarbejdere, vil det føre til, at dit forhold til familien bliver påvirket negativt, det kan igen føre til et dårligere helbred for dig og det kan være tid til at se sig om efter et nyt job.

Har du en lavere løn end andre i branchen? Bed om en højere løn og hvis lederne ikke går med til det, så er det måske tid til at søge nyt job på en ny arbejdsplads!

Dette knækpunkt for loyalitet over for virksomheden vil sandsynligvis være forskelligt fra individ til individ. Men hvis jeg ser en leder, der betaler en dårlig løn, men samtidig har lagt alle sine sparepenge i virksomheden for ikke at skulle fyre folk, så ville min loyalitet til lederen og virksomheden ikke blive brudt, men i stedet styrket.

Hvis du ønsker at finde et nyt job, og du har gennemført konceptet om altid at gøre dit bedste, så vil du være en god arbejder, og virksomheder kan lide gode arbejdere. Du kommer til jobsamtalen med en god og ægte indstilling, som gør, at dine chancer for at finde et nyt job vil stige markant.

Hvordan skal du forholde dig til bevidst sløve medarbejdere, som mest hænger ved kaffemaskinen? Påpeg, at de er dovne, og at du gerne vil se forandring.
Hvis der ikke sker noget, så fortæl medarbejderen, at du vil gå til chefen, fordi du er træt af at se folk dovne.

At fremme produktiviteten er ikke forkert, det er noget positivt. Hvis chefen vælger at ignorere dette, og du ikke finder dette acceptabelt, så skift job. Find en virksomhed, der har en højere bestræbelse. Eller omskol dig til et andet erhverv, hvis branchen ikke længere tiltaler dig.

 

Tør at prøve og mærke, om det styrker dig

Jeg opfordrer alle til at lege med konceptet om altid at gøre deres bedste. Sæt en grænse på en til to uger og sammenlign, hvordan din adfærd var før, og hvordan den er efter. Jeg tror, ​​det vil føles usædvanligt ikke at trille tommelfingre ved kaffemaskinen, surfe på arbejdet eller gemme sig på toilettet i en halv til en hel time for at fordrive tiden.

At have en god arbejdsmoral vil også påvirke dit engagement i ting, du vælger at gøre. Det er ligesom fysisk træning. Hvis du adopterer dette koncept, vil arbejdsproduktiviteten stige, og gennem det vil du øge din konkurrenceevne over for andre individer, grupper, virksomheder, regioner, nationer og racer.

I sidste ende handler det om at skabe så gode mennesker som muligt til at konkurrere den nuværende top i vores samfund ud.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //