At leve som nationalsocialist

IDEOLOGI: Nationalsocialismen er den oprindelige, naturlige, organiske og videnskabelige måde at anskue verden på. Det er en tilbagevenden til vore før-kristne forfædres måde at tænke på, samt en højere bevidsthed om det vi har opnået gennem racens samlede historiske erfaringer og videnskabelige opdagelser.

Nationalsocialismen er en total verdensanskuelse og forpligter os derved til at omfavne den totalt. Kan vi ikke det, men kun »tænke nationalsocialismen,« og ikke »leve nationalsocialismen,« kommer vi til at forblive splittede »demokratiske« individer. Man kan altså slå fast, at en sand nationalsocialist ikke bare er en person med et sæt stærke meninger; en sand nationalsocialist lever nationalsocialismen.

Det er ikke et spørgsmål om hvem der har »ret« eller ej, men et spørgsmål af stor praktisk betydning: Vi kan ikke håbe på at besejre Zion, hvis vi ikke kan hæve os moralsk over det nuværende system. Dette indebærer, at vi må leve som vi lærer. Nationalsocialismen må herske inde i os, før vi kan håbe på, at den skal sejre omkring os!

Et svagt folk kan ikke befri sig fra sine tyranner, uanset hvor ynkelige de måtte være. Kun gennem at leve nationalsocialismen kan vi genvinde racens oprindelige styrke og overvinde fjenden.

 

KULTUR OG ANTIKULTUR

Den »moderne kultur« er i sig selv ikke en kultur, men en antikultur. Den er det modsatte af den kultur som folket pr. instinkt burde opfatte som den naturlige måde at leve på. Antikulturen indfører udenlandske og unaturlige skikke, som dræber den oprindelige kultur, og dræber ultimativt menneskene, fordi de på lang sigt er afhængig af deres egen kultur for at overleve. Det er ikke nok at forstå, at den moderne antikultur er destruktiv, eftersom vi lever midt i den og frivilligt eller ufrivilligt udgør en del af den. Som nationalsocialist må man tage aktivt afstand fra den moderne antikultur og alt hvad den er og repræsenterer. Rent praktisk kan det være vanskelig at gennemføre dette. Specielt når det gælder måden at tænke på, ens vaner og den kulturelle indflydelse som vi »accepterer« uden at tænke over det. Vores opførsel og måde at tænke på er dybt påvirket af antikulturen – vi er »børn af vor tid.« Man bør i det mindste forsøge at undgå ting som at se TV, Hollywood-film og til en vis grad også at lytte til moderne populærmusik. At se TV, at lade sig underholde af Hollywood, at lytte til populærmusik er kun en vane, og er hos mange mennesker en form for misbrug og kedsomhed. Tænk på, at nationalsocialismen er harmoni; harmoni i mennesket, harmoni i naturen, og til og med i kunst og musik. Disharmoni og perversion er den måde hvorpå Zion spreder sin indflydelse i kulturlivet (opførsel, mode, kunst, musik, film osv.) for at nedbryde livskraften hos vor race.

 

ET ENKLERE OG MERE NATURLIGT LIV

På samme måde som man bør undgå den såkaldte moderne kulturindflydelse, bør man også tage afstand fra produkterne fra det jøde-kapitalistiske system, og forsøge at leve et enklere og mere naturligt liv i samklang med naturen.
Det er på sin plads at boykotte jødiske og storkapitalistiske virksomheders produkter og varemærker. Man bør ikke støtte det jøde-kapitalistiske system gennem unødvendig forbrug af luksusartikler.

Tænk på det faktum, at når du køber sådanne varer, beriger og øger du magten hos dem der arbejder for vor races undergang. Hver gang du handler et dyrt produkt, så betaler du også skat til en statsmagt som anvender disse indtægter til at hjernevaske børnene i skolerne, og som påtvinger vort folk masseindvandring og yderligere antikultur.

I dag betaler folk endog for at bære logoer for kapitalistiske virksomheder, når det i virkeligheden burde være virksomhederne, der betaler folk for at bære deres reklame. At folk springer rundt med kapitalistiske logoer på tøjet, er et direkte resultat af jøde-kapitalismens sejr i 1945. Dette skal du ikke acceptere! Du er en nationalsocialist. Ikke en villig slave i det jødisk-kapitalistiske system. Undgå derfor at bruge mærkevaretøj og bære rundt på deres reklame. Det er ikke en nationalsocialist værdig.

På samme måde bør en nationalsocialist også boykotte madvarer fra virksomheder som støtter multikulturen, og multinationale selskaber, som tjener penge på at producere mad, som indeholder giftstoffer og som fremstilles ved hjælp af skadelige sprøjtemidler. Man bør stræbe efter at spise naturligt. Det burde være underforstået, at man som nationalsocialist ikke skal hjælpe jøde-kapitalisterne med at forgifte sig selv! I bund og grund findes der ingen holdbare undskyldninger for at spise på udenlandskejede pizzeriaer og på amerikanske hamburgerkæder eller købe og drikke f.eks. Coca-Cola.

TOTAL AFSTAND TIL BRUG AF NARKOTIKA

Indimellem hører man nationalister forsvare alkoholmisbrug ved at påstå, at dette »er en del af vor kultur.« Alt som tilhører vor nordiske kultur er dog ikke hellige køer. Kristendommen, for eksempel, er »en del af den nordiske kultur,« men det gør ikke, at vi i Modstandsbevægelsen accepterer den da den har forgiftet vort folks bevidsthed i tusinder år! På samme måde gælder det med det høje forbrug af alkohol. Alkohol er en gift, og det store misbrug blandt vor ungdom er en katastrofe. Alkohol ødelægger gradvis hjernen og svækker og fordummer individet. At unge mennesker, hvis hjerner og personlighed endnu ikke er fuldt udviklet, misbruger alkohol, er et alvorlig problem. At drikke sig fuld hver eneste weekend er helt enkelt ikke acceptabelt for en nationalsocialist. Der findes selvfølgelig stunder hvor det ikke er forkert at drikke alkohol, men med måde. Mådehold må være retningslinjen for en nationalsocialist – eller endnu bedre afholdenhed.

Alkohol er ikke det eneste stof som svækker vor race. Andre stoffer som er ligeså farlige, og tilmed forbudt (eller receptpligtige), findes i dette dekadente system. De narkotiske stoffer. Disse er tidligere blevet anvendt, eller anvendes fortsat, som medicin. Andre narkotiske midler mangler totalt et medicinsk formål og er vældig destruktive. Israelerne kontrollerer f.eks. distributionen af stoffet ecstasy i Europa, og tjener store penge på at ødelægge den ariske ungdom. Alt misbrug af stoffer er skadelige. En nationalsocialist har en nultolerance overfor stoffer og narkotika i alle dets former, både lovlige og ulovlige.

I vores moderne system er en ny alvorlig trussel dukket op; den lovlige »bedøvelse« af vor befolkning. Med det såkaldte lægemiddel mod psykiske lidelser, som bl.a. kaldes »lykkepiller.« Lykkepiller producerer ikke bare viljeløse og mere tolerante mennesker, men også voldspsykopater. Disse lægemidler gives til og med til små børn, og lægemiddelindustrien tjener enorme beløb på dette. Systemet får bedøvede og føjelige medborgere som på kemisk vis holdes »fornøjede og tilfredsstillede.« Modstandsbevægelsen tillader naturligvis ikke brugen af såkaldte lykkepiller blandt sine aktivister.

 

EN SUND SJÆL I EN SUND KROP

Et unaturligt liv leder til sygdomme, både fysiske og psykiske. Man kan faktisk sige, at hele systemet som vi lever i er sygt, og at alle mennesker i det er mere eller mindre syge, både fysisk og psykisk.

De kommende generationer, vore rekrutter, er forgiftede i både krop og ånd. I lighed med vores helhedssyn, indser vi, at åndelig og kropslig fornyelse er afhængig af hinanden. Det er ikke nok kun at tænke nationalsocialismen; den må udføres rent fysisk – nationalsocialismen må leves. Er revolutionen mulig uden en åndelig og kropslig fornyelse? Nej. Eftersom et fysisk og åndelig svagt folk ikke kan befri sig selv, uanset hvor »rigtig« en sag de end har.
I dag forsøger mange unge mænd at »kompensere« for kropslige svaghed gennem de metoder systemet tilbyder. En sådan metode er den såkaldte bodybuilding, med tilhørende subkultur, unaturlige kosttilskud og andre vidundermidler. Resultatet bliver dog ikke et sundt menneske. Tanken bag dette er syg og resultatet bliver det samme.

I naturen findes det ingen genveje. Alt har en pris. Man kan få større muskler på kort sigt og nå »bedre« resultater gennem brugen af anabolske steroider, men prisen for dette er for høj. Naturen, har gennem evolutionær udvikling gennem millioner af år, formet mennesket. Et rask og sundt menneske, af god race, er perfekt tilpasset til at kunne håndtere alle typer situationer, og har til dette formål en god tilpasset fysik og en stabil psyke. Der findes ingen af disse vidundermidler der ikke ødelægger den naturlige balance i menneskekroppen. Vi har f.eks. ingen midler som kan få os til at undgå søvn, men kun midler som kan holde os vågne længere, dog igen med bivirkninger. Der findes heller ingen vidundermidler som kan få os til at leve længere, end hvad vi ville have gjort, ved at leve et sundt liv. At anvende steroider for at få store muskler, følger samme princip som en bonde, som bruger giftig gødning og giftige sprøjtemidler, for at »forbedre« sit udbytte. Dette vanvid begrundes med den jødisk-kristne kapitalistiske vrangforestilling om, at vi mennesker ikke på nogen måde er en del af naturen (eller at naturen er magisk), at der ikke findes en naturlig balance og at vi mennesker kan bryde naturens love når det passer os. Det er en parasitisk måde at tænke på, og til slut kommer vi til at betale en høj pris for disse brud på den naturlige orden.

Brug af anabolske steroider giver bivirkninger. Det er ikke bare kroppen der tager skade, men også psyken i form af personlighedsforandringer, hvilke ofte er varige. Disse personlighedsforandringer er af en sådan art, at vi absolut ikke vil have dem blandt vore aktivister. Vi vil desuden ikke opmuntre vore aktivister til at dyrke en så ekstremt materialistisk og selvoptaget »idræt« som f.eks. bodybuilding.

Hvad skal man da træne? Et menneske skal ikke bare være udholdende, stærk, smidig og rask. Man må også kunne forsvare sig selv, sin familie og sine kammerater. Kun en balance mellem alle disse egenskaber er sund. Træning bør handle om at skabe denne balance. Den sportsgren man udøver, bør også have et praktisk formål i livet. Fodbold, tennis og lignende sportsgrene er ikke specielt egnende (med undtagelse af f.eks. rugby). Realistisk kampsport, vandring i skove og bjerge samt parkour (uden subkultur) anbefales. Naturligvis findes der flere egnede idrætsgrene end dem som nævnes her. Endelig bør det påpeges, at det naturligvis er bedre at dyrke en sport som fodbold og tennis, end slet ikke nogen!

 

LIVET SOM AKTIVIST

Man må som aktivist forstå, at det bliver vanskelig at kombinere et normalt »borgerligt« liv med kampen. Det ene udelukker det andet. Man kan helt enkelt ikke være en succes i det system man bekæmper. Det bør præciseres: Man kan ikke leve et liv som en integreret del af dette samfund og samtidig arbejde effektivt som en nationalsocialistisk aktivist. Karriere udenfor kampen er derfor utænkelig, og hvis personen fortsat klamrer sig fast til tanken om at det er muligt, er dette et bevis på en splittet personlighed, som ikke kan bestemme sig for hvilket ben han skal stå på.

Før eller senere bestemmer man sig. Oftest ender dette med, at den svagere side af personligheden vinder; dvs. den side som tilpasser sig, og personen bliver en afhopper. Man bør derfor som aktivist forsøge at tilpasse sig efter denne realitet allerede fra begyndelsen, og ikke lade som om eller håbe, at man kan leve et dobbeltliv. Trods dette, må de allerfleste aktivister forsørge sig på den måde der passer dem bedst, og mange aktivister skal også forsørge deres familier. Fjenden ved at dette er et svagt punkt hos aktivisten, og nøler ikke med at sætte ind med sine angreb netop der. Modstandsbevægelsen vil ikke have splittede personer som aktivister. Det siger sig selv, at eventuelle ambitioner om udvikling og avancement bør gælde kampen og Modstandsbevægelsen. Dette indebærer, at man som aktivist må acceptere en lavere levestandard, end den som mange af dem som lydig tjener systemet har. Men da dette er fuldstændig i tråd med det nye liv som en sund og spartansk nationalsocialist lever, bør dette ikke være noget problem.

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //