Demokraturet slår til mod ytringsfriheden

YTRINGSFRIHED: Folketinget har vedtaget en ny hastelov, der gør det muligt at lukke hjemmesider samt idømme bøde- og fængselsdomme til personer, der kommunikerer information om COVID-19, som ikke stemmer overens med demokraturets udmeldinger.

Det har længe været tilfældet i Danmark, at folket lever under et meningsdiktatur, hvor den statslige indoktrinering har gjort meningsvagter og holdningsdommere af befolkningen, som straks tager affære, hvis en skulle benytte sin frihed til at tænke eller tale på en måde, der ikke harmonerer med stemningen i meningskorridoren. Så vidt har der kun været behov for bødeblokke og domsafsigelser ved tilfælde af trusler og såkaldt racisme, men nu strammer det demokratiske diktatur skruen om ytringsfriheden og presser strafferammerne i vejret ved informationsspredning om COVID-19, som ikke stemmer overens med myndighedernes egne udmeldinger.

Per Brændgaard har studeret den nye hastelov og skriver, at der er særlige sektioner, der er bemærkelsesværdige for alle der deltager i den offentlige debat om foranstaltninger og håndtering af COVID-19 i Danmark. Han vil gå så vidt som at sige, at ytringsfriheden effektivt er sat ud af kraft.

Da man nu kan risikere fængselsstraf i op til 8 mdr for at ytre sig kritisk om COVID-19 (og om myndighederne i det hele taget i forbindelse med corona), så vælger jeg at trække mig fra den offentlige oplysning og debat fra nu af, skriver Per Brændgaard på sin ernærings- og sundhedsside. 

Loven L-157

I lovforslaget står der til “Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven” blandt andet, at hjemmesider kan blokeres “hvis der er grund til at antage, at der fra hjemmesiden begås en overtrædelse af straffelovens § 161, 163, 171 eller 189, § 263, stk. 1, eller §§263 a, 276, 278-283, 289-290 a, 300 a, 301 eller 303, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemieni Danmark.”

Desuden fremgår det, at straffene fordobles ved overtrædelse af disse paragraffer i Straffeloven: “Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§119-122, 133-134 b, 135, 144, 161 og 163, § 172, jf. § 171,stk. 1, § 189, § 247, stk. 2, § 263, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, §263 a, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280,281, 282 og 283, § 286, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a,280, 281, 282 og 283, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278,279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, samt §§ 288-290, 290 aog 293, § 299, stk. 2, og §§ 300 a, 301 og 303, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.”

Blandt de henviste paragraffer fra Straffeloven er i forbindelse med ytringsfriheden disse interessante:

 • § 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
 • § 189. Den, som stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt som lægemidler eller forebyggelsesmidler mod sygdomme ting, om hvilke han ved, at de er uegnede til det angivne formål, og at deres benyttelse hertil udsætter menneskers liv eller sundhed for fare, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
 • § 189 Stk. 2. Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

I § 163 og 189 er det i høj grad subjektivt, hvornår en person “ikke har viden”, og hvornår lægemidler og forebyggelsesmidler er “uegnede”.

Ytringsfriheden sat ud af spillet

Per Brændgaard skriver, at det handler om at sende et politisk signal og han konkluderer, at ytringsfriheden,når det kommer til COVID-19, nu effektivt er sat ud af spillet. De instanser som man fra d. 2. april 2020 ikke længere må sige imod er Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Politiet, Sundhedsministeriet og Statsministeren.

Læs loven her.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Krautling says:

  Har aldrig forstået hvordan straffeloven formår at trumfe selveste grundloven. Det må vel betyde, at grundloven i bund og grund er så værdiløs, at man kan tørre røv i den?

 • Odin and Frigga
  We chant your holy names
  Wonderful Denmark is in trouble now
  The new world order makes its move
  The worse it gets materially
  The better it gets spiritually
  The Odin temple is in our mind
  The Odin temple is in our heart
  We see and feel the light from your thrones
  We live and fight for Odin and Frigga
  We live and fight for Denmark
  Something spiritual will happen in Denmark
  Something great will happen in Denmark
  A divine intervention comes
  Odin and Frigga will come to Denmark

 • Myndighederne kan også hvis der er mistanke om at du har coronavirus, bryde ind i dit hjem og tvangs teste dig. I følge dem gælder hasteloven dog ikke efter 1. marts 2021.

  • Krautling says:

   Jeg er ret sikker på, at det punkt blev taget ud af hastelovgivningen, Anders. Men ja, det var ellers deres indledningsvise plan.

 • Har du beviser på det? Hvad jeg har læst kan de også tvinge dig til at blive vaccineret. At lave en ny vaccine tager normalt 2-5 år men de er snart færdigt med en i Israel.

 • Nordahl says:

  <Ytringsfriheden sat ud af spillet<

  Det har den været i lang tid. Bare kig på facebook, der sletter løs, når man nævner Tommy Robinson.

 • XLviking says:

  Skræmmende, men forventet.
  Hvornår vågner den kulturmarxisme dopede sløve dansker op igen?


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //