Den Nordiske Modstandsbevægelse er den sande arbejderbevægelse!

1. MAJ: Nordfront bringer her en gennemgang af, hvordan masseindvandringen er skadelig for arbejderne, hvordan arbejderbevægelsen forrådte arbejderne, og hvorfor Den Nordiske Modstandsbevægelse er den sande arbejderbevægelse.

Gennem de sidste mange årtier har den såkaldte “arbejderbevægelse”, bestående af LO, Socialdemokraterne, SF og en række mindre organisationer, direkte modarbejdet de danske arbejderes interesser, blandt andet ved deres støtte af masseindvandringen. Dette er en gennemgang af, hvordan masseindvandringen er skadelig for arbejderne, hvordan arbejderbevægelsen forrådte arbejderne, og hvorfor Den Nordiske Modstandsbevægelse er den sande arbejderbevægelse.

I Danmark såvel som resten af Norden, bliver der på ingen måde taget hånd om den arbejdende del af folket, nærmere det modsatte. Arbejderne betaler enorme summer penge i skat, som blandt andet bliver brugt til import af tusindvis af racefremmede, der driver lønnen ned og huslejen op.

De danske arbejdere har set en minimal fremgang i deres levestandard det sidste årti, dette blandt andet pga. masseindvandringen, blandt andet pga. globaliseringen og blandt andet pga. en forringelse i velfærden. De partier og fagbevægelser der hævder, at de er på arbejdernes side kæmper i virkeligheden for mere indvandring, mere globalisering og mindre velfærd.

Indvandringens betydning for den arbejdende dansker

Finansministeriet vurderer ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere til at indebære en nettoudgift på 33 mia. kr. hvert år.

Dvs. at indvandring fører til højere skatter og dårligere velfærd for danskerne, men hvad får arbejderne for pengene?

Lavere løn: Ren logik fortæller os, at en stigning i udbuddet af arbejdskraft uden en tilsvarende stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft, vil resultere i lavere løn for arbejderne. Der er også lavet en lang række studier på dette område og nogle påstår, at indvandring øger lønnen for befolkningen, men det er under antagelsen, at indvandrere og den oprindelige befolkning hovedsagligt ikke er i konkurrence om de samme arbejdspladser. Se dig om i hverdagen. Er dette sandt? Mange indvandrere konkurrerer med danskere om de samme arbejdspladser, hvilket fører til lavere løn for danskerne med arbejde i sektorer, hvor der også er mange indvandrere. Dette er primært ufaglært og faglært arbejde i fabrikker, såsom tømrer, murer, mekanikere, landmænd, arbejdere i restaurationsbranchen, butiksarbejdere osv.

Et studie af George Borjas, økonom fra Harvard Universitet, vurderede, at indvandringen til USA over de sidste 20 år havde sænket den gennemsnitlige løn med 3%, men for ufaglærte var lønnen faldet med 9% pga. indvandringen.

Studier af effekten af indvandring på lønnen i Storbritannien viste, at indvandringen ingen betydning har for den gennemsnitlige løn, men for lavt betalte arbejdere var der et fald i lønnen på 0,6%, hvis mængden af migranter i forhold til den oprindelige befolkning steg med 1%. Dvs. at der er en lineære sammenhæng mellem antallet af migranter, og faldet i lønningerne for lavt betalte arbejdere.

Der er ingen grund til at tro, at den overordnede effekt vil være anderledes i Danmark. Indvandringens effekt på lønnen går hårdest ud over de arbejdere, der i forvejen har nogle af de laveste lønninger.

Huslejen stiger: Ren logik fortæller os, at en stigning i efterspørgslen på huse uden en tilsvarende stigning i udbuddet af huse, vil føre til højere husleje. En stigning i antallet af mennesker i et givent område, vil også øge efterspørgslen på huse, hvilket vil øge huslejen indtil en tilsvarende mængde huse er blevet bygget. Dette er også noget, der er lavet mange studier på. Et studie af indvandrings påvirkning på huspriserne i en række italienske provinser mellem 1996 og 2007 viste, at en stigning i antallet af indvandrer i de italienske provinser fik den gennemsnitlige huspris til at stige, jo højere koncentrationen af indvandrer blev, jo højere blev priserne, men stigningen i priserne var aftagende jo højere koncentrationen af indvandrer var.

Der er ingen grund til at tro, at denne effekt ikke også er gældende i Danmark.

Vi ser altså, at indvandringen sænker lønnen for arbejderne, især lavindkomstarbejdere, og øger huspriserne og dermed huslejen. Som arbejder får du dermed højere skatter, lavere velfærd, lavere løn og højere husleje pga. indvandringen, og det er slet ikke for at tale om alle de sociale og kulturelle problemer masseindvandringen har bragt med sig.

Arbejderbevægelsernes forræderi

Socialdemokraterne, der kalder sig selv for et arbejderparti, har været en af hovedarkitekterne bag indvandringen til Danmark, stigningen i pensionsalderen, deltagelsen i EU-projektet og en forringelse af uddannelsessystemet, plejehjemmene og hospitalerne. Spørg dig selv, hvornår efterspurgte arbejderne denne politik? Hvornår begyndte arbejderne, at ønske lavere løn, men højere husleje, højere skatter men lavere velfærd? Hvornår begyndte arbejderne, at efterspørge tusindvis af racefremmede på deres arbejdspladser, i deres lokalsamfund og på deres skoler? Hvornår begyndte arbejderne, at efterspørge kapitalens frie bevægelighed, så de internationale firmaer kunne sende produktionen til Kina? Det gjorde de ikke, men det er det Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og alle fagbevægelserne der støtter dem kæmper for.

3F, Danmarks største fagforening, arbejder aktivt for, at få flere indvandrer ud i danske virksomheder, og er dermed med til at pressen lønnen i bund for danske arbejdere.

3F og andre fagforeninger, der aktivt støtter masseindvandringen eller partier, der har ansvaret for den førte politik, forråder dermed de danske arbejdere, der har lagt deres tillid og penge i fagforeningernes hænder, så de kunne kæmpe deres kamp.

Den Nordiske Modstandsbevægelse er den sande arbejderbevægelse!

Vi, i Den Nordiske Modstandsbevægelse, kæmper for vores eget folks fremtidige eksistens og velfærd.

Det betyder blandt andet, at vi vil stoppe masseindvandringen og sende de racefremmede hjem, hvor de hører til. Dette er for at sikre vort folks fremtidige eksistens, men også for at sikre, at vores arbejdere sikres ordentlige arbejdsforhold, lønninger, rimelige skatter, en husleje der er til at betale og stærke fællesskaber. I modsætningen til disse globalistlakajer, som vi ser styre den såkaldte “arbejderbevægelse” i LO og Socialdemokratiet, så vil vi aldrig sælge vort folk ud, for den internationale storfinans´ skyld. Vi vil arbejde for et retfærdigt og nationalsocialistisk Norden, hvor alle kan leve et værdigt liv.

Meld dig ind i de sande arbejdernes alternativ – Den Nordiske Modstandsbevægelse – i dag!


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • чистый 666 says:

    de racefremmede skal slet ikke være her, REMIGRATION NU


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //