Den uhyggelige sammenhæng mellem pædofili og antifascisme

HOMOLOBBYEN: Hermed publiceres en ældre artikel hvori Eric Striker udforsker den historiske sammenhæng mellem antifascisme og agendaen om at normalisere pædofili.

Wilhelm Reich, en af antifascismens mere ukendte stamfædre. Foto: Public Domain.

I de senere år er jøder og vestlige eliter ofte blevet beskyldt for at bære på en hemmelig trang til at misbruge og skade børn.

Q-Anon-bevægelsen – hovedsageligt bestående af ældre konservative – er den største legemliggørelse af denne tendens. Q-Anon er ikke »antisemitisk«, og den er tilsyneladende heller ikke en trussel mod den faktiske magtstruktur, men fremtrædende jødiske organisationer som Anti-Defamation League har prioriteret dens undertrykkelse på internettet.

På trods af at Q-tilhængere ofte bruger deres tid på det forkerte spor og styrer uden om konfrontationer med jødisk magt, udtalte præsidenten for den jødisk-finansierede Genocide Watch-organisation på CNN, at Q-bevægelsen er en form for nazisme og antisemitisme – en anklage som konspirationsteoretikere mødte med forvirring og vrede.

Med undtagelse af generiske og individualiserede forsøg på at implicere George Soros og Rothschild-familien, findes der ingen grund for det jødiske samfund til at betragte Q-Anon som en potentiel trussel.

Men en dybere undersøgelse af efterkrigstidens jødiske konsensus (indenrigs liberal maksimalisme, undertrykkelse af hvid autoritærisme), såvel som hvad der ser ud til at være jødisk-ledede institutionelle forberedelser på at gøre pædofili til den næste barriere at nedbryde i den igangværende seksuelle revolution, kan forklare denne jødiske bekymring.

 

Autoritære, jøder og pædofile

En række studier har påvist en stærk sammenhæng mellem personligheder, der scorer højt på den »autoritære« skala (modvilje mod forandring, en forkærlighed for stabilitet og orden, anti-kosmopolitiske holdninger) og behovet for at slå ned på børnemishandling.

Jødiske intellektuelle har specifikt udpeget »autoritære« segmenter af en given befolkning som legemliggørelsen af ​​en slumrende fascisme – en ubevidst og potentielt antisemitisk kraft, der hurtigt kan vækkes og mobiliseres i en række forskellige socio-historiske sammenhænge.

Frankfurtskolen, Wilhelm Reich og en række andre jødiske sociologer har den dag i dag dedikeret meget af deres professionelle karriere til at finde måder at identificere og dekonstruere sociale kræfter, der skaber autoritære kollektiver og deres ønske om at bekæmpe multikulturalisme, seksuel afvigelse, hyperindividualisme og til og med økonomisk ulighed. Behovet hos jøderne for at forhindre en ny Hitler understreger den »anti-fascistiske« tro, som bøger som R. R. Reno’s »Return of the Strong Gods« har vist at danne grundlaget for den fremherskende ideologi i efterkrigstidens USA.

»Undertrykkelsen« af infantil seksualitet er ifølge jøder, der studerede fascismens fremkomst, den stærkeste forudsigelse for autoritære tendenser. Gennem brugen af ​​Freuds ødipus-kompleks (i dag generelt latterliggjort i seriøse akademiske kredse) hævdede historiske antifascister, at udsættelse af små børn for seksualitet er nøglen til at immunisere dem mod fascistisk ideologi i voksenlivet.

Wilhelm Reichs mest indflydelsesrige angreb på både tysk nationalsocialisme og Sovjetunionen under Josef Stalin fra 1933 udtrykte det ligeud:

Undertrykkelsen af ​​barnets naturlige seksualitet, især dets genitale seksualitet, gør barnet ængsteligt, genert, lydigt, bange for autoriteter, »god« og »veltilpasset« til den autoritære opfattelse; det lammer oprørske kræfter, fordi ethvert oprør er fyldt med angst; det frembringer, ved at hæmme seksuel nysgerrighed og seksuel tænkning hos barnet, en generel hæmning af tænkning og kritiske evner. Kort sagt er målet med seksuel undertrykkelse at producere et individ, der er tilpasset den autoritære orden, og som vil underkaste sig på trods af al elendighed og ydmygelse. I begyndelsen skal barnet tilpasse sig strukturen i den autoritære stat i miniature, familien; dette gør det muligt senere at underkaste sig det almindelige autoritære system. Dannelsen af ​​den autoritære struktur sker gennem forankring af seksuel hæmning og seksuel angst.

Reichs bog, i ikke-ideologiske termer, observerer, at en stærk og forenet heteroseksuel familieenhed, der indgyder moral i sine børn og beskytter dem mod præpubertale seksuelle oplevelser, skaber byggestenene til et organisk samfund og social harmoni, som populister senere kan »udnytte«.

Seksuel undertrykkelse og antisemitisme – populistisk modstand mod uretfærdig og destruktiv koncentration af jødisk magt – går således hånd i hånd.

Reichs kommunistiske fortid og tilsyneladende støtte til seksuel omgang med børn muliggjort af ødelæggelsen af ​​familien blev ikke godt modtaget på hans tid. Selvom historien om Reichs fordrivelse fra Det Tredje Rige og afbrændingen af ​​hans bøger ofte omtales i »Holocaust«-myten og liberale fortællinger, er det mindre kendt, at han var under konstant forfølgelse af den amerikanske regering i 1950’erne, hvilket kulminerede i, at en føderal domstol beordrede hans bøger brændt igen.

En noget udvandet og opdateret version af Reichs teorier blev senere udviklet uforstyrret af den Amerikanske Jødiske Komité – »The Authoritarian Personality« af Theodore Adorno, Else Frenkel, Daniel Levinson m.fl.

Adorno et al. hentede inspiration fra Freuds teori om infantil seksualitet, men gik ikke så langt som til at støtte seksuelt misbrug af børn for at forhindre fascisme. I stedet blev der indgået et kompromis for at reducere antallet af individer med en høj »F-score« (fascisme) ved at arbejde på at underminere det traditionelle vestlige familiekoncept (via feminisme), stigmatisere brugen af ​​korporlig afstraffelse og aggressiv fremme af seksuel fordærv (homoseksualitet, trans-kønnethed osv.).

Teorierne fra Adorno (og gennem ham Reich) forbliver blandt den brede konsensus blandt vestlige akademikere i dag. Fremkomsten af ​​populisme i vestlige (og visse ikke-vestlige) lande i de senere år er i høj grad blevet hæmmet af jødiske organisationer, men har også skabt en ny interesse for ikke kun at studere fænomenet ud fra det perspektiv, at det er en perverteret »trussel mod demokratiet«, som Yascha Mounks »The People vs. Democracy« hævder, men også i at accelerere liberale sociale holdninger og asociale tendenser før tidsplanen.

 

1960’erne: Homoseksuelle rettigheder og pædofili

Støtte til legalisering af pædofili er ikke et nyt fænomen i efterkrigstidens vestlige nationer. Indflydelsesrige jøder og homoseksuelle intellektuelle og kultfigurer som Allen Ginsbrug, Jacques Derrida, Michel Foucault, Hakim Bey, Daniel Cohn-Bendit, Gabriel Matzneff og andre – drevet af jødisk antifascistisk hysteri og teorierne fra Reich, Adorno og Freud – talte åbent for at have seksuel omgang med børn som en frigørelseshandling – umuligt at forestille sig i 2020.

Grupper som NAMBLA (North American Man Boy Love Association) blev stort set betragtet som fælles rejsende i datidens »LGBT«-bevægelse og var medlemmer af konventionelle homoseksuelle rettighedsorganisationer såsom International Gay and Lesbian Alliance (ILGA). I Storbritannien blev Pedophile Informational Exchange også involveret i aktivisme. Holland, Frankrig, Tyskland og andre liberale stater havde også parallelle grupper, der opererede offentligt dedikeret til at sænke eller afskaffe den seksuelle lavalder, nogle gange endda omfavnet af konventionelle politiske partier såsom det tyske parti De Grønne (som i flere år havde Daniel-Cohn Bendit som repræsentant i Europa-Parlamentet).

Modreaktionen blev forsinket, men kom til sidst. I 1980’erne skyllede en konservativ bølge hen over USA, udtrykt gennem Ronald Reagan og hans kristne støtters valgskred, delvist hjulpet af AIDS-epidemien og utilfredshed med den seksuelle revolution i 1960’erne og 1970’erne.

I 1990’erne begyndte LGBT-bevægelsen strategisk at tage afstand fra pædofile med den forståelse, at under deres første fremstød for »queer befrielse«, betragtede samtidens afgørende videnskab en sammenhæng mellem homoseksualitet og pædofili og anden asocial adfærd (såsom parafili), hvilket var fodlænken som holdt dem tilbage – takket være grupper som Anita Bryants Save Our Children-bevægelse grundlagt i 1977 – lige så meget som AIDS.

 

Genoplivningen af pro-pædofili

Ligesom andre tidligere mistænkeliggjorte bevægelser, der nu er dominerende i det amerikanske liv (kritisk raceteori, LGBT osv.), sås frøene til pædofiliaktivisme nu af homoseksuelle og jødiske figurer.

Selvom »autoritære« ved første øjekast kan virke paranoide og hysteriske i deres jagt på pædofile, er deres bekymringer langt fra ubegrundede.

Den nylige 6 mod 3-domfældelse fra en amerikansk højesteret med et konservativt flertal om at tilføje »transkønnede« som en føderalt beskyttet minoritet var en massiv sejr for den velfinansierede, men upopulære transkønnede bevægelse. Nu hvor figurer som Lady MAGA kan forvente en plads på den røde løber i »respektable« konservative kredse, er det klart, at USA’s institutionelle, individualistiske højre-liberale nu ikke kun fuldstændig opgiver sin modstand mod den barbariske praksis med kirurgisk og kemiske indgreb for at forsøge at ændre et barns køn, de besad ikke engang de moralske og intellektuelle kategorier, der er nødvendige for at bekæmpe denne tendens i første omgang.

Det er ikke tilfældigt, at bekymringerne for normaliseringen af ​​pædofili nu har nået et crescendo i kølvandet på den almindelige kristne bevægelse og det republikanske partis fiasko i kampen mod den jødisk-finansierede trans-bevægelse.

Genoplivningen af ​​pædofili-accept-bevægelsen ledes i øjeblikket af organisationer som B4U-ACT.

B4U-ACT, grundlagt i 2003 af jøden Michael F. Melsheimer, siger på sin egen hjemmeside, at deres mål er at levere mentale sundhedsydelser til personer, der udtrykker seksuel tiltrækning til børn.

I praksis har B4U-ACT været i spidsen for at slette sociale normer og stigmatiseringer omkring pædofili via et topstyret kup.

American Psychological Association (APA)’s fjernelse af homoseksualitet fra sin liste over psykiske lidelser i 1973 under pres fra aktivister ses i dag som vendepunktet for normaliseringen af ​​homoseksualitet.

B4U-ACT bruger i øjeblikket en lignende strategi. En konference arrangeret af organisationen i 2011 talte for øget pres på APA for at omklassificere pædofili som en ikke-kriminel »seksuel orientering« og begynde at bruge det politisk korrekte udtryk Minor Attracted Person (MAP) i tolerancens interesse. Deltagerne bemærkede, at det virkede som om, at konferencen bevidst forsøgte at sløre spørgsmålet om rigtigt og forkert med hensyn til seksuelt misbrug af børn.

Konferencedeltagerne og tilhængerne var næsten udelukkende jøder. Talere omfattede B4U-ACT-direktør Dr. Richard Kramer, direktør for konsulentenheden for seksuel adfærd ved John Hopkins University, Fredrick Saul Berlin og professor i køn og seksualitet Jacob Breslow fra London School of Economics.

B4U-ACT var i første omgang en stor succes. I 2013-versionen af ​​APA’s »Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders« (DSM-5) blev pædofili omklassificeret som blot en seksuel orientering. Da en række kristne grupper ledet af The American Family Association protesterede i raseri, trak APA omklassificeringen tilbage og hævdede, at der var begået en fejl.

Andre forsøg på at bruge »memetik« til at skabe et mainstream-koncept om en »dydig pædofil« – et koncept opfundet og pioneret af pro-pædofili-gruppen The Global Prevention Project – for ikke at nævne Todd Nickersons artikler og »dokumentarer« som »I Pedophile« er heller ikke blevet mødt med velvilje.

Men på trods af alle disse tilbageslag vandt den pædofile bevægelse en jordskredssejr i 2018, da den canadiske jøde og LGBT-aktivist Dr. James Cantor skrev et brev til Twitters Trust & Safety Department og krævede, at virksomheden tillader, at dens platform bliver et hjem for »MAPs«, som ønskede at netværke med hinanden uden at få adgangsforbud. I dag er det almindeligt at se selverklærede pædofile på Twitter, ofte med deres egen version af pride-flaget.

Pædofili-fortalere på venstrefløjen – specielt i anarkistiske og »queer-frigørelse«-kredse – har også oplevet fremgang i de senere år. Den radikale venstreorienterede intellektuelle Derrick Jensens bog fra 2019, »Anarchism and the Politics of Violation«, som fremhævede det faktum, at grundlæggerne af »queer teori« og transkønnethed (som omfatter jøder som Judith Butler og Gayle Rubin) også gik ind for normalisering af pædofili, blev stoppet, før den kunne publiceres.

Jensens »aflysning«, som omfattede et forbud fra Youtube, var den reaktion, hans kritik blev mødt af fra den skærpede konsensus om støtte til pædofile blandt venstreorienterede og akademikere.

Hakim Bey, en gang miskrediteret af venstrefløjskredse for sit medlemskab i NAMBLA og støtte til børnevoldtægt, er nu genopstået i de senere år som hovedinspirationen for CHAZ (den tidligere anarkistiske autonome zone i Seattle).

Forskellige »hipster«-venstre-liberale publikationer promoverer nu aggressivt Sophie Lewis, en jødisk venstrefløjsaktivist, der går ind for tvungen afskaffelse af familien på vegne af »queer-børn«. Den velhavende Brooklyn-samfundsperson og Jacobin Magazine-skribent Liza Featherstone er flere gange blevet kritiseret for, hvad mange har fortolket som et undskyldende sprogbrug, når det kommer til pædofili.

Det er nu klart for mange, at dette er ved at blive et problem. Selvom mange kæmper for at italesætte det, kan den kollektive ubevidsthed mærke det.

Q-Anon og andre Trump-støttende bevægelser tjener som den perfekte forvirrede modstand i et forsøg på at vende den nu universelle moralske modstand mod seksuelt misbrug af børn til endnu en kontrolleret kulturkamp, ​​som højrefløjen i sidste ende vil tabe.

Den jødiske kalkulering er, at traume-induceret mistillid til voksne autoritetspersoner vil bekæmpe fascisme og andre former for hvid autoritarisme for al fremtid.

Da vi nu sejler ind i ukendt farvand, vil deres teori blive sat på prøve.

/ Eric Striker 

 

Oprindeligt publiceret på National Justice


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //