Derfor findes der ingen afrikanske hippier

KOMMENTAR: Svenske Marcus Hansson skriver i denne kommentar om hvordan et højere konfliktniveau betyder, at afrikanere gør sig bedre gældende i tilfælde af fysisk vold. Det savner vi, fordi liberalismen fokuserer på fred og harmoni, løsningen er igen mere nationalsocialisme.

Skærmbillede: Youtube

Hippier er et meget vestligt fænomen, som kun kan være opstået, fordi mennesker er voksede op i et så konfliktfri miljø, at deres hjerner er degenererede. Hippien behøver ikke at bekymre sig om samfundet, fordi samfundet er så godt opbygget, at hippien ikke går sulten i seng, selvom personen ikke vælger at arbejde. For at kompensere for dette har hippie udviklet ideer om fred på jorden og kærlighed til alle. Noget de kan lide at prædike under påvirkning af stoffer.

Men vi kan vel alle blive enige om, at fred på jorden og en masse kærlighed til medmennesker er gode ting? Forkert, jo flere mennesker, der adopterer sådanne ideer, jo større er chancen for, at dit folk eller din race bliver ført til udryddelse. Årsagen er egentlig ret simpel, der er ingen pacifistiske samfund i hele verden, hvor mennesker lever i fred og kærlig harmoni. Hvis det har eksisteret, er de blevet udkonkurreret af samfund, der bruger voldsmetoder. Sverige er også styret af magt, enten af ​​politistyrken, der håndhæver Rigsdagens love, eller af militærdrab på statens vegne.

Grunden til, at vi ikke ser afrikanske hippier, er, at afrikanere selv er den bedste kur mod sådanne ideer. Dels fordi de har et mere naturligt syn, forvilder de sig ikke ind i abstrakte idealer, men også fordi der hele tiden er konflikter på kontinentet. Hippier fulde af fred og kærlighed bliver »helbredt« ret hurtigt, når de er i afrikanske konflikter. De bliver normalt voldtaget først og hvis de ikke bliver skudt ihjel på stedet, vil HIV-infektionen for altid minde dem om, at pacifistiske samfund ikke fungerer.

Det er hårdt at leve i Afrikas konflikthotspots, og dette konfliktniveau river deres samfund fra hinanden. De har et stort konfliktniveau, men dette gør dem også meget svære at dominere fysisk i modsætning til svenskerne, der nu er fysisk dominerede. På den anden side kan de domineres pengemæssigt, men det bliver svenskerne også i dag af bankeliten, der kontrollerer finanserne.

Ideerne om fred og kærlighed har i stigende grad slået rod i det svenske folks bevidsthed, vores evne til at begå eller ligefrem kræve fysisk modstand mod den igangværende invasion af racefremmede viser dette. Det er ikke kun invasionen. Svenskerne handler heller ikke, når de bliver udsat for meget umoralske overgreb fra disse racefremmede.

Nationalsocialismens udgangspunkt er, at racen skal overleve, det svenske liberale demokratis udgangspunkt er, at folk skal leve i et fredeligt demokratisk samfund, hvor fysiske konflikter skal minimeres. Dette er en rød tråd, hvor magtoverførslen altid skal foregå så fredeligt som muligt, dette er med til at gøre folket passiviserede, folk tænker ikke i fysiske konflikter og dermed bliver de ofte passive tilskuere, der mest er kede af det, når de føler sig utilfredse. De er ude af stand til at handle.

Liberalismen bygger således et samfund op efter en model, hvor befolkningens overlevelse i landet ikke prioriteres. Ironisk nok på grund af troen på, at man kan løse alt på en fredelig måde, hvor man overfører penge fra nordboere til ikke-europæere. Hvor der bygges fritidshjem i stedet for bortvisningsfaciliteter. Det har i stedet ført til, at freden i landet er faldet og konflikterne er stigende.

Konflikter vil altid opstå, så du skal forberede dig

Konflikter er naturlige, de eksisterer uanset om vi kan lide det eller ej. At gå imod naturens love betyder, at du til sidst vil tabe. At bygge krop og knop før konflikt, er som alt andet i livet, jo mere du øver dig, jo bedre bliver du. Derfor spørger du sikkert din hooligan-ven eller hvis du har en ven i militæret om hjælp, når der opstår en konflikt. Man går ikke til den 155 centimeter høje kvinde, der bruger sin fritid på at hækle.

Mange mennesker kan spontant føle, at det, som hooligans gør, er dårligt, men er det virkelig sådan? Hooliganerne lærer at tage tæsk enten gennem andre hooligans eller politiet. Politiet skal for det meste lære at uddele tæsk til større grupper. Denne konfliktøvelse forbereder begge parter til scenarier, når det virkelig er nødvendigt. Måske forsøger en større gruppe at angribe, men takket være træningen formår du at klare situationen. Det samme kan være tilfældet for hooliganen, der kan blive overfaldet i byen, træningen betyder, at personen ikke bliver et offer.

Hvis du ser ud fra et større perspektiv, jo mere prøvet et helt folk er, jo sværere er det at erobre dem. Forskellen på svenskere og ukrainere er enorm, jeg er overbevist om, at nutidens svenskere ville blive knust, hvis Rusland angreb os militært. Ser vi nøgternt på det i dag, er svenskerne ikke engang herrer i deres eget land, vi lever af nådegaver fra andre folkeslag som jøder og arabere.

Et folk, der er hårdt presset, har også større chance for at gøre oprør mod en dårlig statsmagt, der gør livet surt for befolkningen. Derfor er konflikter i samfundet gode, også ved magtoverdragelse, så længe de holdes på et niveau, der ikke fører til borgerkrig eller splittelse. Hvis vi ikke har andre at kæmpe med, så må vi kæmpe mod os selv. Ligesom de unge mænd gjorde, da de kæmpede landsby til landsby. 

Det store spørgsmål efter min mening er at pege på og følge det niveau, der skal til for at fastholde, at folk frem for alt forstår konflikter og kan handle med fysisk magt, hvis det er nødvendigt i alt fra klapperslanger til guerillakrig. Det, svenskeren skal gøre, er altså at afvise nutidens liberale idealer, hvor fred prioriteres frem for overlevelse. For livet er en kamp for enhver organisme på denne jord, startende fra det første åndedrag til det sidste.

Den der kun vælger at være tilskuer, de lever på andres nåde.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //