EU skærper tonen over for LGBT-fjendtlige lande

HOMOLOBBY: EU-Kommissionen og LGBT-organisation vil presse EU-medlemslande til at bekæmpe naturlig kønsidentitet og vil benytte sig af økonomiske sanktioner og straf til at kvæle LGBT-kritik.

I Polen må homoseksuelle ikke blive gift, og en tredjedel af landets kommuner har erklæret sig som “LGBT-frie zoner”.

I Rumænien er det ulovligt at undervise eleverne i, at ens kønsidentitet ikke nødvendigvis er det samme som det biologiske køn, man blev født med.

Og i Ungarn vil landets nationalkonservative regering nu ændre forfatningen, så det praktisk talt bliver umuligt for homoseksuelle par at adoptere. Ungarske børn skal nemlig opdrages efter en kristen fortolkning af kønsrollerne, mener regeringen, og her er “en mor en kvinde, og en far en mand”, som det lyder i lovforslaget.

Europa-Kommissionen vil nu imidlertid gøre op med naturlig kønsidentitet og fremlagde i går sin første LGBT+-strategi, som skal forsøge at sikre, at “alle bliver behandlet lige”.

– Alle skal være frie til at være dem, de er, uden at skulle leve i frygt eller blive forfulgt, lød det fra Vera Jourová, der er EU-kommissær for værdier.

– Det handler hverken om ideologi eller om at være ‘mand eller kvinde’. Det handler om kærlighed. Og strategien handler ikke om at sætte nogen op på en piedestal, men om at garantere, at alle kan føle sig sikre, og at ingen bliver diskrimineret, tilføjede hun.

Familieret – det vil sige spørgsmål om alt fra ægteskab og forældrerettigheder til skilsmisse og adoption – er dog et område, som de enkelte medlemslande har fuld og hel kontrol over. Derfor er det også begrænset, hvad Europa-Kommissionen rent lovgivningsmæssigt kan gøre for at styrke LGBT+-rettighederne i landene.

Kommissionen vil dog ikke acceptere at medlemslande fostrer naturlige familier, så den folkefjendtlige overstatslige organisation benytter sig af dens magt over “den frie bevægelighed” og EU-borgere, som slår sig ned i et andet land for eksempelvis at arbejde, for at sabotere LGBT-kritiske medlemslande.

I dag er det sådan, at homofil-familier med eksempelvis to mødre eller to fædre, der rent juridisk er anerkendt som forældre i ét medlemsland, ikke nødvendigvis er det i et andet. Det kan betyde, at den ene far eller mor ikke længere er forælder, når “familien” krydser EU’s indre grænser, og det vil den globalistiske Kommission ikke acceptere. Den vil nu bruge sin magt til at sikre, at hvis man er LGBT-forælder i ét EU-land, så er men det i dem alle.

– Vi vil have vedtaget tiltag, som kan sikre, at børn bliver anerkendt på tværs af grænserne. Det kommer også til at gælde for regnbuefamilier, understregede Vera Jourová, der samtidig vil presse på for, at homoseksuelle ægtepar ikke mister deres rettigheder, selvom de kommer til et land, hvor homoægteskaber ikke er tilladt.

Unionen vil straffe

Ifølge den globalistiske organisation EU’s egen lovgivning er det allerede i dag ulovligt i alle medlemslandene at diskriminere folk på baggrund af deres seksualitet – heriblandt på arbejdspladsen. Men det er ikke i alle lande, at lovene er fuldt og helt implementeret, og især transpersoner oplever i høj grad at blive at blive diskrimineret, når de er på arbejde.

– Vi vil nu undersøge, hvordan de eksisterende antidiskriminationslove bliver anvendt i praksis i alle medlemsstaterne. Vi vil reagere, hvis vi finder nogle huller, sagde EU-kommissæren.

Derudover vil Kommissionen presse medlemslandene til at bekæmpe “LGBT-diskrimination” gennem nationale handlingsplaner, og den foreslår at tilføje hadforbrydelser og hadtale til EU’s fællesliste over strafbare handlinger, hvor unionen kan fastsætte mindsteregler og -straffe. Det kræver dog enstemmighed blandt EU-landene, før det kan lade sig gøre.

Dertil vil Kommissionen sætte en stopper for terapeutiske omvendelsesterapi af eksempelvis homoseksuelle eller transpersoner som bruges til at helbrede mennesker for deres kønsdysfori. I Tyskland er denne terapiform – som ifølge FN er “dybt skadelig”, da organisationen mener, at den bygger på “en falske præmis”, at LGBT-personer er syge og kan helbredes – allerede blevet forbudt ved lov, og ligestillingsminister Mogens Jensen (S) meddelte i sidste måned, at han vil have klarlagt, hvor udbredt det er herhjemme, så man eventuelt kan forbyde det.

LGBTI-fællesgruppe tror på forandring

Selvom Kommissionens nye strategi først og fremmest består af en række råd og hensigtserklæringer, så møder den begejstring hos den danske socialdemokratiske europaparlamentariker Marianne Vind, som er medlem af Europa-Parlamentets LGBTI-fællesgruppe. Og hun tror, at medlemslandene nok skal tage strategien til sig, selvom store dele af den ikke bliver bindende.

– Jeg er meget positivt overrasket over strategien, som er meget omfattende, og som kommer rundt om alle dele af de problemer, LGBT-personer oplever. Selvom familieret er et nationalt kompetenceområde, så tror jeg alligevel, at strategien kan være med til at påvirke strømningerne i medlemslandene, nu hvor det står sort på hvidt. Også i Danmark, hvor det er fuldstændig kritisabelt, at der findes hatecrime i nattelivet, siger hun.

LGBT-frie zoner straffes økonomisk

EU’s ligestillingskommissær, Helena Dalli, tror også, at den nye strategi kan presse lande som Polen, der ifølge ILGA-Europe er det land i EU, som klarer sig allerværst, når det kommer til at leve op til LGBT+-personer rettigheder og ligestilling, hvis LGBT-organisationen selv skal sige det.

Og ellers er der også økonomiske redskaber, der kan tages i brug. Det så man i sommer, hvor Kommissionen afviste ansøgninger om økonomisk støtte fra seks af de polske kommuner, som har indført de såkaldte ‘LGBT-frie zoner’. Og Helena Dalli er klar til at gøre det igen, for “vi kommer aldrig til at acceptere LGBT-frie zoner”.

– Mange medlemsstater er enige med os, og disse lande (Polen, Ungarn m.fl., red.) er undtagelserne, som nægter at gå i samme retning. Men vi vil fortsat forsøge at overbevise regeringerne om, at de har valgt den forkerte kurs, lød det fra hende tidligere på dagen under præsentationen.

Vera Jourová ville ikke forholde sig direkte til den nye lov, hvor “en mor er en kvinde, og en far er en mand”, som den ungarske regeringen forsøger at få vedtaget. Men hun understregede, at “reformer af forfatningen altid bør være genstand for en stor og inkluderende offentlig debat – og ikke kun en, der finder sted i de politiske kredse”.

Hverken den ungarske eller den polske regering har kommenteret den nye strategi. Det har den danske ligestillingsminister heller ikke.

Kilde:
DR

Læs også:
Den sidste forpost i kampen mod homolobbyen!
Hvad er homolobbyen og hvorfor skal den bekæmpes?


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Krautling says:

    Til grin med de jøder. Pænt sikker på, at det er i strid med grundloven, men det er §266b selvfølgelig også, så man skal nok ikke gøre sig alt for store forhåbninger.

  • EU bruger imperialistiske midler til at skubbe mere globohomo på Østeuropa. Hvornår melder vi os ud, så vi ikke er en del af denne ugudelige globalistiske og imperialistiske organisation?

  • EU kæmper for at nedbryde kerne familien og et homogent samfund


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //