Folketingsvalg 2019:
Total kollaps eller revolution

REVOLUTIONÆR KAMP: Modstandsbevægelsen benytter her lejligheden efter valgkampens afslutning til at minde læserne om, hvad det liberale demokrati er, samt at opfordre alle til revolutionær kamp!

Folketingsvalget 2019 er nu overstået. Nogle nationalistiske håbede på et godt valg til partierne Stram Kurs og Nye Borgerlige, men faktum er, at det ikke er så let at komme over spærregrænsen, og slet ikke at få nogen som helst form for indflydelse i det etablerede folkefjendtlige liberale demokrati.

Lad os slå det fast; de to nye indvandringskritiske partier, Stram Kurs og Nye Borgerlige, som har fået blodet til at bruse i både tilhængere og modstandere, er ikke reelle kræfter til den nødvendige forandring i Danmark. Begge partier er kritiske over for muslimer i det danske samfund, men er positivt stemt over for den endnu farligere fremmede i vort land, jøden.

I følge Rasmus Paludan fra Stram Kurs indbefatter etniske danskere såkaldte “danske jøder”, om hvilke han har udtalt, at han altid har beskyttet, ligesom han beskytter de homoseksuelle.

Pernille Vermund og Nye Borgerlige gjorde sig tidligt bemærket som jødernes ven, da de ved deres sommergruppemøde i 2018 bød på kagebord dekoreret med danske og israelske flag.

Til Nye Borgerliges sommergruppemøde i 2018 bekendte partiet kulør.

Man kan som nationalistisk parti, som ønsker at værne om sit land og sit folk, ikke undgå begrebet race, uden at bedrage sine potentielle vælgere. Stram Kurs krøb bekvemt udenom begrebet ved primært at lade en fremmed religion, islam, stå for skud. Troende muslimer og fjender af Danmark, i kraft af hvorvidt de praktiserer islam eller laver ballade, er dermed ikke velkommen i Danmark. På denne måde fejler Paludan fuldstændigt at værne om sit folk, ved at racefremmede, som enten er kristne eller blot er dydigt integreret, skulle få lov at blive, hvorved denne gruppe af helt fremmed oprindelse frit kan bo, leve og sprede deres gener i vores nordiske befolkning og for altid udvande vores genetiske arv.

På samme måde prædikede Nye Borgerlige en form for kapitalistisk nationalisme, hvor danskheden i høj grad afhænger af, om man har et dansk pas og fast arbejde. Kun kriminelle racefremmede skulle ifølge Vermund repatrieres prompte efter første dom, hvilket skaber samme problem, hvor ikke-kriminelle racefremmede har mulighed for at raceblande.

Nye Borgerlige kravlede i aftes over spærregrænsen – Stram Kurs gjorde ikke.

Pernille Vermund må nu sande, at hun bliver en del af en forsamling, som i stedet for at udrette noget enestående, må bøje sig ind mod hinanden, som det flere gange blev beskrevet på valgaftenen, og desuden bukker og skraber for globalisterne og diverse konventioner.

Rasmus Paludan, som den højtråbende entertainer, ville have været et humoristisk indspark i cirkusparlamentet, og hans angreb på pressen og udstilling af den herskende meningskorridor i både dansk politik og generelt i samfundet, var i valgkampen dog et kærkommen frisk pust.

Set med mine øjne ville det have være bedre, skønt Paludan ikke tør opdele mennesker i racer, værner om homofili og ikke, enten af fejhed eller på grund af uvidenhed, kritiserer jødisk påvirkning af Danmark, om han var kommet over spærregrænsen og fik en plads i Folketinget. Fordi da det modsatte nu er en realitet, er der risiko for at gruppen af vælgere der stemte på Stram Kurs, nu ser 4 år frem til den nye valgkamp, hvor de forventer et bedre valg, i stedet for at indse, efter en betydelig korte tid i scenariet med Paludan på taburetten, at det etablerede liberale repræsentative demokrati ikke fungerer.

Medierne – partiernes dirigentstok

Det ene valg afløses af det andet. 4 år med én regering, så 4 år med en anden, måske 2 regeringsperioder med samme regering; og så er der gået 16 år – hvor kompromisser og småjusteringer for at føje folkets ønsker i virkeligheden ikke har forandret noget som helst.

Folkefjendtlige medier styrer den politiske debat, og bestemmer dermed hvad vælgerne får lov at bedømme de opstillede partier på. Det gør de ved at blæse udvalgte historier op, som de popularitetshungrende politikere så taler om. Talen bliver til mærkesager, og den folkefjendtlige presses mærkesager dækker effektivt over alt andet, som etablissementet ikke ønsker bliver til emner i en valgkamp.

Temaet i valgkampen bliver således sat ved en sensationsreportage, som ved dette valg, da optagelserne fra københavnske daginstitutioner, som for alvor skabte sympati og fokus på minimumsnomineringerne, blev bragt lige som valgkampen blev skudt i gang. Dette til trods for, at medierne havde haft optagelserne i deres varetægt i et halvt år. Den store opdagelse bringes, og gentagelserne i de forskellige medier, og politikernes iver for at have den bedste løsning på dette nye problem, hypnotiserer vælgerne og fylder deres bevidsthed. Herfra kan vælgerne, det lydige stemmekvæg, så heppe på det parti, som er mest villig til at bruge flest penge på en sag, som taler mest til deres følelser. Partierne er enige om alt hvad der skal kunne løse disse aktuelle problemer blæst op af sensationspressen for at høste stemmer – og for at give vælgerne indtryk af, at partierne faktisk er forskellige, hævder de at have forskellige ideologiske grundlag.

Det folkesplittende “demokrati”

Partiernes forskellighed og variation i deres ideologiske fundament er dog intet andet end spil for galleriet. Fundamentet for samtlige partier er det liberale demokrati, hvis grundlag blev lagt under Den Franske Revolution, og hvad gælder de store skæbnespørgsmål, er de 100% enige.

De er for globalisme, for zionisme, masseindvandring, homolobbyen, raceblanding, opløsning af kernefamilien, «feminisme», «antiracisme», forfalsket historieskrivning og så videre. Alt som er positivt for folket forsøger de at bekæmpe og det modarbejdes med næb og klør. Det folkesplittende, destruktive, passiviserende og dekadente – hyldes og promoveres.

Valgets vindere blev i aftes den røde blok og vi kan nu se frem til 4 år med rød politik. Umiddelbart burde dette få mig til at se mod den nærmeste fremtid med harme, skam, bekymring, ja sågar frygt for mit land og mit folk. Men som revolutionær nationalsocialist katalyserer en rød politik, som bringer flere racefremmede til mit land, flere homofilparader i min gade, mere politisk korrekthed og højere hegn i meningskorridoren, blot min kampglæde og min tiltro til, at netop denne politik og den hverdag den skaber for mit stadigt slumrende folk, er dråben som får bærret til at flyde over. Det som vækker den sovende dansker til et samfund på randen af total kollaps. Egentligt er vi jo ikke engang på randen af kollapset, vi er midt i et pågående kollaps. Et kollaps som ikke kun styrter økonomien i grus, destruerer vores nordiske kultur og bærer frem unaturlige og fordærvede tendenser, men som ultimativt udsletter os som et folk, hvis vi ikke vågner op og trækker en grænse og slår tilbage. Med det herskende system er der ingen vej udenom et fuldstændigt kollaps og en endegyldig udslettelse. Derfor er det heldigt at systemet “vandt” denne runde, så de røde partier nu kan forværre tilstanden i samfundet, da dette accelerer det folkelige overlevelsesinstinkt. Kun når et folk ser ud i horisonten og kun ser deres egen undergang, vil et folk samle sig under revolutionens fane, for at kæmpe og dø for en sag.

Kun én vej frem

Som nationalsocialist er der efter min opfattelse ikke noget andet rigtigt valg, end at boykotte alle fremtidige valg i protest mod forrædersystemet og folkeforræderne, som sidder ved magten. I hvert fald så længe Den Nordiske Modstandsbevægelse ikke stiller op til valg.

Symbolet for en fremtidig parlamentarisk gren af Den Nordiske Modstandsbevægelse i Danmark.

Et total protestboykot af alle fremtidige valg bør følges op med et engagement i Den Nordiske Modstandsbevægelse, hvor den organiserede modstandskamp også føres på de andre 364 dage af året. Organisationens arbejde i Danmark handler primært om propagandaspredning, for at påvirke folket i den rigtige retning, samt rekruttering af dem, der har tilstrækkelig rygrad til at være en aktiv del af modstanden.

Ud over at arbejde med propaganda og oplysning stræber vi også efter at kunne erstatte samfundets funktioner, hvor forbryderpolitikerne svigter sit eget folk. Eksempler på dette er maduddelinger, miljøaktioner eller gadepatruljer. Internt arrangerer vi også en række arrangementer, som hæver medlemmernes kvalitet og styrker fællesskabet, såsom studiekredse, træning, friluftsaktiviteter, foredrag og forskellige kurser.

Tag del i kampen, læs Vores Vej og søg om medlemskab!


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Daniel says:

  Et par kritiske spørgsmål til artiklen

  1. Jeg er helt enig i jeres problemer med Stram Kurs omkring Jøde og LGBTQPspørgsmållet. Men jeg mener ikke at SK har fejlet på racespørgsmållet af flere grunde. Den ene grund er at Paludan fik Helmuth Nyborg til at stille op for hans parti, den anden er at hovedkandidaten på Fyn og Paludan siger at antallet af etniske danskere altid skal være over 90%. Den politik er en lite-udgave af punkt 1 men det er en politik der vil stoppe folkemordet. SK anerkender at der skal massehjemsendelser til.
  https://www.fyens.dk/fyn/Stram-Kurs-vil-deportere-de-fleste-i-Vollsmose-Vi-har-kun-et-hjemland-og-det-skal-vi-vaerne-om/artikel/3355129

  2. Stram Kurs er pro jødisk (fordi at muslimer ond, jøder god i normies øjne) Men når det gælder realpolitikken så er Paludans politik meget antijødisk. Han kender til Kalergi-planen (dog ikke overraskende uden at personen er jøde) han er modstander af (((angrebskrigene))) som Irak, Afghanistan og Syrien som var startet af (((nykonservative))) SK vil fjerne censurloven 266b, SK vil fjerne mediestøtten og tvanglicensen helt til løgnepressen. At sige at hans politik ikke er anti-jødisk inddirekte ville være løgn. Befolkningsudskiftningen er i sig selv meget jødisk, det er SK stor modstander af.

  3. Jeg er meget skeptisk overfor accelertionisme. Hvor Den Nordiske Modstandsbevægelse mener at det er positivt at det totalt kollaps kommer tættere på. I skriver det selv her:

  Derfor er det heldigt at systemet “vandt” denne runde, så de røde partier nu kan forværre tilstanden i samfundet, da dette accelerer det folkelige overlevelsesinstinkt.

  Spørgsmållet er om det er sandt. I Sverige hvor der er langt mere folkefjendtligt propaganda, langt flere anti ytringsfrihedslove, langt flere racefremmede fik Den Nordiske Modstandsbevægelse 0,04%. AfS som har en politik der minder meget om Stram Kurs fik 0,31%. Hvor meget værre skal de blive i jeres øjne for at i tror at lige pludselig så kommer alle til at støtte en nationalsocialisk revolution? For at nævne et endnu værre eksmpel så kan jeg nævne Sydafrika hvor AWB ikke lige frem er ved med at tage magten. Som Nordfront selv skriver her:

  https://www.nordfront.dk/farmlands-dokumentar-folkemordet-sydafrika/

  Efter den sorte majoritet overtog magten i Sydafrika i 1994 har den hvide minoritetsbefolkning blevet systematisk diskrimineret af regeringen i landet. Mange hvide sydafrikanere lever nu i ekstrem fattigdom helt uden retsbeskyttelse, og over 70.000 er blevet myrdet af sorte siden apartheids fald. Denne udvikling er blevet systematisk tiet ihjel af vestlige massemedier for at opretholde løgnen om Sydafrika som et vellykket flerkulturelt projekt, populært kaldet ”regnbuenationen”.

  Bag dokumentaren står den canadiske journalist Lauren Southern, som i fjor besøgte landet for at høre de tragiske og skræmmende historier, som aldrig kommer frem i løgnepressen. I tillæg til at skildre hverdagen for helt almindelige hvide Sydafrikanere, belyser dokumentaren baggrunden for det politiske magtskifte i landet, og hvordan hvide gik fra at være i en magtposition til at blive en hadet minoritet i løbet af nogle få år.
  https://www.nordfront.dk/farmlands-dokumentar-folkemordet-sydafrika/

  Så i Sydafrika hvor regeringen opforder sorte til at myrde hvide og tage deres land (peak accelertionisme i mine øjne) er AWB ikke ligefrem ved med at tage magten. Derfor tror jeg ikke på accelertionisme.

  • Daniel says:

   I skriver også dette:

   Et total protestboykot af alle fremtidige valg bør følges op med et engagement i Den Nordiske Modstandsbevægelse, hvor den organiserede modstandskamp også føres på de andre 364 dage af året. Organisationens arbejde i Danmark handler primært om propagandaspredning, for at påvirke folket i den rigtige retning, samt rekruttering af dem, der har tilstrækkelig rygrad til at være en aktiv del af modstanden.

   Meget kan man sige om Stram Kurs. Men det er en kæmpe løgn at påstå at de intet har gjort for at påvirke folket i den rigtige retning de andre 364 dage af året. Jeg er også overbevist om at SK vil kæmpe videre alle de andre dag selvom de ikke fik 2%. Her på det seneste dage har Paludan kæmpet hver dag om at få folk til at støtte et parti som vil et normalt Danmark (bortset fra LGBTQPdelen) i stedet for et KlovneDanmark. De positive ting som Stram Kurs går ind for opvejer stært de negative, derfor opforder jeg alle nationalister til at stemme taktisk på Stram Kurs fremover. Accelertionisme er en tabersag som aldrig vil virke og slet ikke i et land som Danmark. At tro andet er meget naivt.

  • 1. Det vil ikke stoppe folkemordet, vi vil stadig give køb på vores racemæssige ophav, der bare langsommere vil blive udvandet. Desuden definerer Paludan “etnisk dansker” som sprog og kultur, og afstamning har mindre betydning (hans egne ord.) Kun ved at hjemsende næsten alle racefremmede og indføre totalforbud mod raceblanding med de få der får lov at blive, kan vi standse folkemordet.

   2. Paludan danser om begrebet og er meget glad for jøder. Han siger selv han tager total afstand fra nazisme og at jøderne er en del af det danske folk. At han er imod masseindvandring gør ham ikke mere anti-jøde, end det gør venstreorienterede til anti-jøder fordi de er pro-Palæstina og anti-“den fascistiske onde apartheidstat Israel”

   3. Din analyse fejler, når du bruger afgivede stemmer som metric for, om accelerationisme virker eller ej. Det er totalt ligegyldigt hvor mange stemmer de får. Faktum er, at Den Nordiske Modstandsbevægelse er kæmpestor i Sverige, og dette skyldes utvivlsomt de krisetilstande de står i. Som det er nu, peger udviklingen i en retning. Og vi kan enten tilskynde udviklingen i håbet om at det smider en del af vippen der radikaliserer, eller trække udviklingen ud således at folk bliver graduerligt mere resistente overfor folkemordet og tolererer de sværere og sværere tilstande. Jeg tror på det første. Jo mere og mere de “indvandrerkritiske” partier fejler, jo flere og flere vil indse at systemet ikke virker og vil komme over til os. Hvis bare 5-10% af Paludans 60.000 stemmer gik over til os ville vi få 3000-6000 flere medlemmer og aktivister. Og nej, Paludans følgere kæmper ikke hver dag på samme måde som vi gør. 99% finder det nok bare at synes godt om ham på facebook og gå ned og stemme hvert fjerde år.

 • Vi står ved en skillevej. Enten får Modstandsbevægelsen magten og vender udviklingen før der er for sent, eller også fortsætter vi med fuld fart mod afgrunden med kollaps og borgerkrig.

 • Viktor says:

  Der findes ikke en politisk løsning.

 • Jeg forstår ikke at nogen overhovedet overvejer at støtte Paludan. Han er homo og zionist og har en helt anden dagsorden. At skulle bruge ham som spydspids til noget som helst, ødelægger da enhver seriøsitet.

 • Krautling says:

  Rigtig god artikel. Jeg forstår bare stadigvæk ikke hvorfor I ikke stiller op til valg? Jeg ved godt, at I ikke tror på demokrati, men Hitler brugte jo også demokratiet som et redskab til at komme til magten, selvom han heller ikke troede på demokrati.

  Demokratiet kan afskaffes via det selv.

  • Anders says:

   Det har vi også gjort i Sverige sidste år, og vil nok også gøre det i Danmark på et tidspunkt.

 • Henrik says:

  https://danmarksfrihedsraad.com/2019/05/06/reaktionen/

  Bliv nu seriøse. Støt danernes lys. Drop jeres egoer og ja, manden har skønhedsfejl og kan kritiseres på visse punkter, men han er en ægte, seriøs og enormt begavet dansk nationalist.

  • Ved første øjekast er Danmarks Frihedsraad en frikadelle-side. Deres coverbillede er et armbind der blev båret af de danske jødelakajer under 2. verdenskrig og de opkalder sig selv efter den folkeforræderiske “modstandsbevægelse” organisation under 2. verdenskrig, hvori også kommunisterne indgik. Allerede der vil enhver sand nationalsocialist forkaste hjemmesiden.

   Vi er dybt seriøse. Derfor er vi aktivister i Den Nordiske Modstandsbevægelse. Folk der bakker op om latterlige lappeløsninger som pro-homofile zionister som Rasmus Paludan er derimod dybt useriøse. Vi støtter også danernes lys, hvilket igen er Den Nordiske Modstandsbevægelse. Så længe folk som Paludan findes, så giver det folk falsk håb om, at der findes en nem løsning. Det gør der ikke. Man er enormt naiv, hvis man tror, man kan stemme sig ud af et planlagt folkemord. Vi befinder os i en krisetilstand, og denne krisetilstand kan kun løses med radikale løsninger.

   Og igen, Paludan er ikke dansk nationalist. På forsiden skriver Stram Kurs:
   “Forskellige mindretal i Danmark – f.eks. homoseksuelle og jøder – kan ikke længere færdes i fred. Den massive tilstedeværelse af muslimer, har gjort livet ubærligt for grupper som disse.”

   Deres definition på etnisk dansker: “Om etniske danskere: Det er personer, som har kulturelt, religiøst, sprogligt og normativt fællesskab.

   Etniske danskere har dansk slægt og dansk modersmål. Herudover er en dansker karakteriseret ved, at han eller hun har haft dansk statsborgerskab fra sin fødsel og ikke har noget andet statsborgerskab. En dansker er en del af og omfavner den danske kultur og er præget af oplysningstiden og af vesteuropæisk og nordisk civilisation. En del af den danske kultur er det kulturkristne livssyn og anerkendelsen af det verdslige samfund. Fundamental anerkendelse og dyrkelse af frihedsrettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er af afgørende betydning for en dansker. Grundlæggende er også kønnenes ligestilling og friheden til at være forskellige inden for loven.

   Hvis en person ikke omfattes af denne definition, så er personen ikke etnisk dansker.”

   Eftersom jeg hverken er kulturkristen eller tror mænd og kvinder har de samme roller (dog lige meget værd), så er jeg altså IKKE en etnisk dansker. Og mine forfædre for 200 år og tilbage, der ikke anede hvad demokrati var, de var altså heller ikke etniske danskere ifølge Paludan. Paludan har også før udtalt at AFSTAMNING er mindre vigtigt ift. at definere etnicitet og så mener han heller ikke, at mennesker kan inddeles i racer. Manden er skør i hovedet, og jo hurtigere hans projekt fejler, jo bedre. Ikke bare fordi det er en gang vås, men også fordi det vil radikaliserer flere. Nationalsocialister går IKKE på kompromis!

   • Henrik says:

    Jeg er helt enig med dig, synes også man skal melde sig ind i Modstandsbevægelsen. Men kan ikke se idéen i ikke at bruge sin stemme. Tingene ser da langt bedre ud for nationalsocialister, hvis vi undgår at den yderste venstrefløj kommer til magten. Så undgår kommer vi fx at komme i koncentrationslejre.

 • Har lige et spørgsmål om religion til modstandsbevægelsen.

  Det er om den Nordiske modstandsbevægelse tror på en bestemt religion??

  • Jacob Vullum Andersen says:

   Den Nordiske Modstandsbevægelse er ikke fortaler for nogen religion. Du kan læse i Punkt 4 af Vores Vej, at der vil være religionsfrihed i det nye Norden.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //