Forskning: Tosprogede skolebørn lærer mindre når de fjernes fra lokalområdet

MULTIKULTUR: Tosprogede børn med danskproblemer lærer og trives ikke lige så godt, når de køres til andre skoler frem for at blive på deres lokale skole, viser en ny undersøgelse.

Hver dag bliver hundredvis af tosprogede børn kørt i busser fra især vestbyen til andre dele af Aarhus i bestræbelserne på at gøre dem bedre til dansk. Siden 2006 har Aarhus Kommune op til skolestart sprogtestet alle tosprogede børn. For at sikre at børnene har de bedste muligheder for at udvikle deres danske sprog, må der kun være 20 pct. elever med danskproblemer på hvert klassetrin, mens øvrige henvises til andre skoler.

Men de børn, der bliver kørt væk, klarer sig dårligere fagligt og mistrives i højere grad end, hvis de var blevet på deres lokale skole. Det fastslår et storstilet forskningsprojekt, som TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet har lavet for at evaluere effekten af Aarhus Kommunes særlige fordelingspolitik af tosprogede folkeskolebørn.

Det er første gang, at ordningen er blevet undersøgt, så de henviste elever kan sammenlignes med de elever med danskproblemer, som bliver på den lokale skole.

Forskningen, der bliver offentliggjort fredag og omfatter 954 tosprogede, viser, at de børn, der bliver fordelt på andre skoler, klarer sig dårligere end de 20 pct. på den lokale skole i bl.a. læsning i 8. klasse og matematik i 3. klasse. Desuden oplever de såkaldte busbørn også en større mistrivsel i form af ensomhed, hoved- og mavepine.

»Vores resultater viser, at de ekstra ressourcer til skolerne i områder med den svageste elevsammensætning er mere effektivt end flere dansksprogede kammerater,« siger projektleder Anna Piil Damm, professor i økonomi, Aarhus Universitet.

Hun kan dog ikke konkludere, at busordningen kan skrottes for at kanalisere de sparede millioner til transport over på skolerne med mange tosprogede børn, da det vil ændre elevsammensætningen på disse skoler markant og givetvis få danske forældre til at fravælge skolen.

Lignende toner lyder fra børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF). Han mener, at resultaterne skal tages alvorligt og vil søsætte en række initiativer.

I forskningsprojektet indgår også et feltstudie, som viser, at integrationen halter på modtagerskolerne.

Asbjørn Nielsen, medlem i Den Nordiske Modstandsbevægelse, siger at, disse resultater ikke overrasker ham. “Disse racefremmede børn, der bliver kørt ud til skoler med mange danskere, oplever mere ensomhed og mistrivsel. Det er helt forståeligt, da der er meget stor forskel på os danskere og de racefremmede, hvilket betyder det er svære at blive venner. Og det samme gør sig helt sikkert også gældende for danskere i områder med mange racefremmede.”

Han forsætter om formålet med disse integrationsprojekter, “Dette studie har vist, at de racefremmede klarer sig dårligere og er mere ensomme. Erfaring, som Anna Piil Damm også nævner, viser at danskere ikke ønsker, at deres børn går på skoler med mange racefremmede, og de flytter hvis det bliver tilfældet. Ingen ønsker at være en del af disse eksperimenter, hverken dem eller os, men “integrationen” bliver mere allestedsværende dag for dag. Hvordan hænger det sammen? Vores politiske elite tvinger os ind i et multikulturelt samfund, om vi vil det eller ej. Det handler ikke om, hvad der er bedst for os eller de racefremmede, det her er et koordineret forsøg på, at gøre os til atomiserede individer uden nogen særlig tilknytning til hinanden, uden nogle stærke fællesskaber, eller en stærk fælles kultur og dermed uden nogen som helst chance for at udfordre deres magt. Denne integrationsproces handler ikke om at få det multietniske samfund til at fungere, det er derimod et angreb på os som et folk, hvilket ses så tydeligt her, hvor de stadig ikke vil stoppe projektet, fordi de er bange for, at det vil føre til mere segregation mellem os danskere og de racefremmede.”

Han afslutter med at opfordre til handling, “De mange hundredetusindevis af racefremmede, der er blevet hentet til Danmark og de sidste årtier, er ikke dem der tager disse beslutninger. De er bare brikker i et større spil, som bliver spillet imod os. Lad os stoppe dette problem ved sin rod, lad os ikke gå efter brikkerne, som bliver brugt imod os, men efter selve spilleren. Lad os ændre systemet og blive frie af den internationale jødiske magt, som har skubbet dette vanvid på os!”

KILDE:
Jyllands-Posten


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //