Gaskamre med trædøre

HOLOCAUST: Vedrørende manglen på fysisk bevis for døre til påståede gaskamre.

Et ægte gaskammer præsenteret som en kontrast. Foto: Cowtools, via flickr.com, (CC BY-NC 2.0 DEED).

 

Gaskamre med døre af træ er en velkendt del af holocaustrevisionismen. Her adresserer Jewish Virtual Library (JVL) problemstillingen:

2.06 Døre til gaskamre for svage til at forhindre flugt

Holocaustbenægtere hævder, at dørene til de “angivelige” gaskamre var for svage til at modstå trykket fra folk, der forsøgte at undslippe døden indefra kamrene.

Da ingen af krematorierne forblev i deres oprindelige tilstand (Bunker I & II og Kremas II, III, IV og V ødelagte, og Krema I modificeret), findes der intet fysisk bevis for, hvordan dørene til udryddelsesgaskamrene så ud. Dog blev en dør, der sandsynligvis tilhørte et udryddelsesgaskammer, opdaget på lejrens byggeplads; den er massiv og forstærket med jernstænger. Desuden er det lille kighul beskyttet på indersiden med et stærkt metalgitter, sandsynligvis installeret så ofrene ikke skulle knuse glasset i kighullet.

Dem, der fremsætter denne påstand, præsenterer billeder af døre til aflusningskamrer, som ikke var forstærket, sandsynligvis under antagelsen af, at seerne er for uvidende til at lægge mærke til udskiftningen. For et fotografi af en dør, der sandsynligvis blev brugt i et udryddelsesgaskammer, se Pressac (486). (Se billede Door.gif). Pressac inkluderer også fotografier af en dør, der blev opdaget blandt ruinerne af Krema IV.

Jewish Virtual Library: Holocaust Denial & The Big Lie.

Bemærk frasen “der er ingen fysisk bevis for, hvordan døren til udryddelsesgaskamrene så ud.” De indrømmer, at de ikke ved, hvordan dørene så ud, men siden de fandt en dør, der måske kunne have fungeret til et mordgaskammer, er det godt nok for dem.

En sidebemærkning: JVL indrømmer, at ingen af de påståede udryddelsesfaciliteter er i original tilstand. Dette er en ny erkendelse, da de tidligere præsenterede Krema I som i original tilstand. For en grundig gennemgang af dette, se Germar Rudolfs Curated Lies—The Auschwitz Museum’s Misrepresentations, Distortions and Deceptions“.

Tilbage til trædørene. JVL henviser til bogen AUSCHWITZ: Teknik og drift af gaskamrene af Jean-Claude Pressac. Wikipedia hævder, at Pressacs bog “demonstrerede den tekniske mulighed for masseudryddelse ved gaskamre under Holocaust og afviste dermed mange falske påstande fremsat af holocaustbenægtere.” På trods af at denne bog er så vigtig for at afvise “holocaust”-benægtere, havde den et begrænset oplag og er yderst sjælden. Kopier kan sælges for over $1000. Heldigvis er der en online version tilgængelig. For mere om Pressacs bog og hvor lidt videnskabelig den er, se denne artikel, som jeg skrev.

I modsætning til JVL kommer Pressac ikke med nogen indrømmelse af usikkerheden omkring de anvendte døre. Han siger, at døren, der blev fundet på Bauhof, eller byggepladsen, definitivt var en påstået dør til et mordgaskammer. Han siger, at beviset er kighullet med gitteret, der beskytter kighullet indefra. Følgende er fotografiet, som JVL henviser til:

 

Photograph of the interior of a gas-tight door [Warsaw Central Commission Archives, ref. 17], via phdn.org.

 

Germar Rudolfs bog, The Chemistry of Auschwitz, har et bedre fotografi af, hvordan dørene til de påståede mordgaskamre sandsynligvis så ud ifølge ortodokse “holocaust”-historikere:

 

Foto: “The Chemistry of Auschwitz”, side 123.

 

Hvad angår kighullet, tillad mig at citere Rudolf: “Kighuller var faktisk påkrævet for alle aflusningsdøre, fordi alle, der gik ind i et aflusningskammer, skulle observeres af en anden person udefra, så hjælp kunne gives øjeblikkeligt i tilfælde af en ulykke” (side 123). Der er mange grunde til, at kighullet skal beskyttes på indersiden, som ikke er ondskabsfulde. For eksempel, hvis tøjet blev desinficeret på stativer, er der en mulighed for, at stativet kunne beskadige kighullet. Det der ikke giver mening, er at have et kighul til at observere påståede gasninger, da ifølge den officielle historie ville rummet have været så fyldt, at en udenforstående observatør ikke ville have kunnet se forbi personen ved døren.

Her er Pressacs detaljerede beskrivelse af døren:

Fra korridoren gik de gennem døren på højre side [1a] ind i gaskammeret. Det var en trædør, lavet af to lag af korte træstykker arrangeret som parket. Mellem disse lag var der en enkelt plade, der forseglede kanterne af døren [3], og falsene i rammen var også udstyret med tætningslister af filt. Cirka i hovedhøjde for en gennemsnitlig mand havde denne dør et rundt glaskighul [se Dokument 11]. På den anden side af døren, dvs. på gaskammersiden, blev denne åbning beskyttet af et halvkugleformet gitter [se Dokumenter 12 og 13]. Dette gitter var monteret, fordi folkene i gaskammeret, som følte, at de skulle dø, plejede at knuse glasset på kighullet. Men gitteret gav stadig ikke tilstrækkelig beskyttelse, og lignende hændelser gentog sig. Åbningen blev blokeret med en bit metal eller træ. De, der skulle gasses, og de i gaskammeret, ødelagde elektrisk udstyr, rev kabler ud og beskadigede ventilationsudstyret. Døren blev lufttæt lukket fra korridorsiden ved hjælp af [to] jernstænger (se Dokument 11), der blev skruet fast [ved hjælp af to vinklede bolte, der skruede gennem låsene på stængerne, som i sig selv var udstyret med håndtag].

“AUSCHWITZ: Technique and operation of the gas chambers” af Jean-Claude Pressac, side 483.

Det er interessant at bemærke, at Pressac beskriver, hvordan alt i det påståede gaskammer blev ødelagt, med undtagelse af døren. Kunne denne dør have holdt til to tusind eller flere mennesker, der blev opslugt af panik? Kunne den have forblevet tæt, mens en masse mennesker pressede på den? Uden mulighed for eksperimentering er der ingen måde at vide det sikkert, og ortodokse “holocaust”-historikere er imod sådanne videnskabelige undersøgelse. Til syvende og sidst spiller det egentlig ingen rolle, da det ikke er kendt med sikkerhed, hvilke døre der blev brugt til de påståede mordgaskamre.

Takket være denne artikel er jeg blevet opmærksom på endnu et bedrag fra Holocaust-museet. I begyndelsen af 90’erne udstillede det nyligt åbnede US Holocaust Memorial Museum i Washington, DC, uærligt denne replika som døren til det påståede mordgaskammer, selvom det var kendt, at det faktisk var døren til et aflusningskammer. Uærligheden blandt “holocaust”-forsvarere kender ingen grænser.

 

Journal of Historical Review, vol 13 (1993), no. 5. Gas Chamber Door Fraudulently Portrayed at U.S. Holocaust Museum.

 

Oprindelig publiceret af Holocaust.claims.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Søren kam says:

    Elsker de her artikler der udstiller holohoax for det det er. Nemlig én stor løgn.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //