Gør det rette – frygt intet!

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Nordfront publicerer hermed forordet til Modstandsbevægelsens håndbog for aktivister.

Norden og den nordiske race er i dag i akut fare. Folkeforrædere, storfinansen og fjendemedia har i en årrække gennem deres magt- og indflydelsespositioner sikret, at Nordens porte har stået på vid gab, og dermed muliggjort den igangværende racefremmede invasion af vores landområder. Den hastigt voksende ikke-europæiske befolkning, som befinder sig indenfor Nordens grænser, i kombination med raceblanding og lave nordiske fødselsrater – vil effektivt resultere i den nordiske races sikre død, hvis intet bliver gjort.

Ud over de mest akutte biologiske trusler er vores fjenders kontrol og indflydelse over det nordiske menneskes intellektuelle liv den mest skæbnesvangre. Gennem deres ejerskab af (eller ekstrem indflydelse på) blandt andet massemedierne, bankvæsenet, underholdningsindustrien, den akademiske verden og politik – er deres indflydelse på vort folk både omfattende og fatal. At det nordiske folk frivilligt accepterer en racefremmed invasion og besættelse af deres lande er blot et af mange eksempler på den ødelæggende indflydelse vores fjender har på os. Den voksende popularitet af den folke- og familiefjendtlige homolobbys dekadente såkaldte Pride-parader, er et andet eksempel.

Den Nordiske Modstandsbevægelse er gået til kamp mod Nordens fjender, og kæmper konstant for det nordiske folks frihed og overlevelse – i et fremtidigt frit og forenet nationalsocialistisk Norden.

Du, der læser dette og er aktivist i Den Nordiske Modstandsbevægelse, har forstået alvoren i den nuværende situation, og at racens fremtid hviler på vores skuldre. Du har forstået, at Modstandsbevægelsen og nationalsocialismen er det eneste, som vil bekæmpe vores fjender og føre vort folk til sejr. Du har valgt uselvisk at ofre alt, for at vinde alt, og det er til dig, denne håndbog er skrevet.

Håndbog for aktivister i Modstandsbevægelsen er en håndbog til dem, der har viet deres liv til den nationalsocialistiske frihedskamp. En vejledende og oplysende, samt inspirerende og motiverende udgivelse for den fanatiske nationalsocialist og dedikerede aktivist i Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Hvis du, der læser dette, har forstået alvoren, men indtil videre af forskellige årsager ikke har valgt at engagere dig i Modstandsbevægelsen, så forstå dette: Den nationalsocialistiske frihedskamp er ikke en tilskuersport. Det er en kamp på liv og død, med racens overlevelse som indsats. Det er på tide at tage springet og trække sværdet ud af stenen. Skæbnekampen er her og nu!

Gør det rette – frygt intet!

 

Resten af bogen kan læses ved at søge om optagelse i Den Nordiske Modstandsbevægelse.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Torben Have says:

    Fint forord, som passende kunne udvides med følgende citat:” Den, der ikke tør påkalde sig sine fjenders had og fordømmelse-han er heller intet værd som ven!”


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //