Permanent undtagelsestilstand: Hastelovgivningen bliver IKKE rullet tilbage

DANMARK: Den hastelov der blev vedtaget i forbindelse med corona-epidemien og taget i brug den 17. marts, bliver ikke rullet tilbage efter solnedgangsklausulens ophør. Det bekræfter Sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke, i et åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget.

Den 17. marts trådte den første coronahastelov i kraft. Regeringen fik med coronahasteloven vidtgående beføjelser til at håndtere coronasmitten i Danmark.

Den nye lovgivning skulle gælde frem til 1. marts næste år, da lovgivningen er omfattet af en såkaldt solnedgangsklausul, som betyder, at loven automatisk bortfalder efter 1 år.

Konstruktionen af hasteloven er dog blevet konstrueret på en sådan måde, som gør, at loven aldrig kan rulles tilbage til det gamle, lyder det fra Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke ved et åbent samråd.

Det betyder at forsamlingsforbud, tvangsvaccinering og ekspropriation af privat ejendom, for at nævne nogle af hastelovens nye beføjelser, sandsynligvis er kommet for at blive.

Lyt til Magnus Heunicke nedenfor:

Her er en liste over de nye beføjelser, som trådte i kraft d. 17 marts:

 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand til at bruge beføjelserne i stk. 1 og 2. Det betyder i praksis, at politiet med en retskendelse kan træde ind i private hjem, hvis de mistænker, at der bor en, som er smittet med coronavirus. De stedlige politi-, havne-, lods-, luftfarts-, miljø-, sygehus- og fødevaremyndigheder, told- og skatteforvaltningen, redningsberedskabet og Forsvaret er forpligtet til at bistå sundheds- og ældreministeren i udøvelsen af dennes pligter og beføjelser ifølge denne lov.
 • Private kan i særlige tilfælde efter sundheds- og ældreministerens nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til denne lov.
  Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan:

  • 1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson
  • 2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet
  • 3) At lade sig isolere i en egnet facilitet.
 • Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom som nævnt, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen af beføjelserne, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan anvende den fornødne magt for at sikre, at regler fastsat i loven overholdes.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v.
 • Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem med personer i land.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.
 • Efter anmodning fra sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, skal den ansvarshavende for et transportmiddel, herunder luftfartøjer, skibe, tog og busser, eller dennes befuldmægtigede udlevere passagerlisteoplysninger, i det omfang sådanne foreligger, hvis en person ombord er smittet eller må formodes at kunne være smittet med smitsomme og andre overførbare sygdomme omfattet.
 • Ved et skibs ankomst skal føreren og en eventuel skibslæge meddele sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, oplysninger om sundhedstilstanden om bord såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet. Ved et luftfartøjs ankomst påhviler denne oplysningspligt luftfartøjets fører eller dennes befuldmægtigede.
 • Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger, herunder nødpasning.
 • Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Er folkestyret ikke ved at udvikle sig i en uheldig retning. Den lov er uhyggelig i de forkerte hænder.
  Den indeholder motiverne til Frygt, Tvivl og Had, og er blottet for alt der har noget med næstekærlighed at gøre.
  Loven er en vigtig brik i et totalitært fascistisk styre.
  Er det det vi ønsker i Danmark ?

 • Mr Bob says:

  Det virker ikke som om danskerne har set det her nogen steder. Jeg har først set det her på siden, selvom jeg ellers har gennemsøgt diverse mainstream og mindre mainstream medier løbende hele dagen.
  Men Jesus det er sygt og satanisk det her, og at det er noget der allerede er gennemført uden folks viden, er svært at begribe. Det er sådan noget der normalt medfører totalt oprør. Folk..? Nogen derude…??

 • Mr Bob: Den “almindelige” dansker virker ligeglad. Mange er ligeglade med, at vores DNA bliver opsamlet og gemt i biobanker, og der er stadig – generelt – rimelig “tillid” til vores regering om, at de vil os det bedste. Folk kan muligvis tænke “arh, men de politikere tænker også kun på dem selv” men de har desværre IKKE fantasi til at tænke sig til og undersøge det højforædderi og den dybt landsskadelige virksomhed som regeringen er i gang med at udføre for, at aflevere os lige lukt ind i NWO – og implementere agenda 21/2030/50.

  Det er gået op for mig hvor meget magt vores medier har i denne corona hoax-tid. Jeg er dog stadig forbløffet over hvor lidt kritisk tankegang folk kan mønstre! Er det de vacciner vi har fået som barn der gør at vi ikke kan tænke selv? Eller er det bare fordi vi har for travlt med at arbejde, betale skat og se vild med dans og udvise “samfundssind”? Hvad helvede sker der?

  Norden (eller vesteuropa?) bør om NOGEN stå sammen for at forsvare os mod den gigantiske luciferianske magtelite som med biologiske våben, totalovervågning via 5G og infiltreren i vores retssamfund vil SMADRE vores kultur, vores værdier og vores unikke nordiske folk. Vi har i øvrigt rigelig diversitet blandt vores eget folk!


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //