Højesteret: I orden at dansk politi tvang mistænktes iPhone op med fingeraftryk

INDLAND: Indgrebet svarer til, at betjentene havde frataget mistænktes husnøgler, lyder det fra dommerne. Den anholdtes advokat er bekymret for afgørelsens konsekvenser.

Dansk politi handlede, som de havde ret til, da en gruppe betjente tvang en mistænkt til at åbne sin iPhone med et fingeraftryk.

Sådan lyder konklusionen fra Højesteret, der har truffet en principiel afgørelse i sagen, som er den første af sin slags i Danmark.

Betjentene skaffede sig adgang til telefonen ved at tvinge mistænktes tommelfinger ned på scanneren til vedkommendes iPhone.

Inden indgrebet havde mistænkte flere gange indtastet en forkert kode på telefonen, da han skulle åbne den.

Ifølge dommen var der juridisk set tale om en ransagning. Indgrebet blev udført, før politiet havde fået en ransagningskendelse fra en dommer, men det var ifølge Højesteret en nødvendighed, fordi der var risiko for, at data på telefonen ellers ville gå tabt.

De fem dommere, der har deltaget i afgørelsen fra Højesteret, mener, at brugen af tvang – altså fysiske magtanvendelse i form af at anbringe den mistænktes finger på den pågældendes mobiltelefon for at låse den op – var i orden som følge af sagens karakter.

»I den foreliggende sag, der angår grov kriminalitet, som typisk indebærer brug af mobilkommunikation, finder Højesteret, at proportionalitetskravet utvivlsomt er opfyldt,« fremgår det af kendelsen.

Mistanken gjaldt blandt andet skattesvig og hæleri for mange millioner i den såkaldte »Operation Greed«-sag.

Åbner for nye metoder

Advokat Kåre Traberg Smidt, der har repræsenteret den anholdte, har under sagen påstået, at ransagningen var ulovlig, og at politiet har handlet uden klar lovhjemmel. Han er bekymret for afgørelsens konsekvenser.

»Kendelsen åbner for en ladeport af nye værktøjer for politiet, herunder ved visitation af tilfældige borgere,« siger Kåre Traberg Smidt og tilføjer, at afgørelsen truer princippet om, at en borger ikke har pligt til at inkriminere sig selv.

Forsvarsadvokaten pointerer, at ingen myndigheder andre steder i verden har krævet, at producenter af mobiltelefoner skal give adgang til brugernes pinkoder. Derfor er det ifølge ham problematisk, at politiet kan bruge magt til at tvinge en mistænkt til at bruge en scanner til fingeraftryk

I kendelsen skriver dommerne, at indgrebet svarer til, at »politiet under en ransagning af en mistænkts bolig midlertidigt fratager den mistænkte nøglen til boligen med magt for at skaffe sig adgang hertil.«

Betjentene kritiseres dog for, at de ikke havde sørget for at få et vidne til stede. Derudover skulle den anholdte også være blevet vejledt om, at han kunne gå i retten for at få prøvet lovligheden af indgrebet, lyder det i afgørelsen fra Højesteret.

Kilde:
Politiets brug af magt til at åbne mobil får o.k. af Højesteret


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Krisitan Niss says:

    Ville ikke blive chokeret hvis vi inden for de næste 10 år så en amerikanisering af ordensmagten. I takt med at Danmark bliver mere og mere demografisk udfordret vil vi se en militarisering af politiet. Morgendagen hedder politistat. Kun i et homogent samfund med social kapital kan betjente patruljere ubevæbnede og i skjorter. Også overvågning vil tage til. Politikerne tror i deres hybris at den teknologiske udvikling vil være nok til at få befolkningen til at bøje nakken.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //