Hvad er den tredje vej?

VERDENSANSKUELSE: Selve navnet kommer af hverken at være højre- eller venstreorienteret, men at den er noget helt andet. I denne video forklarer Keith Woods tankegangen i en kort og letforståelig video.

Den tredje vej er alternativet til liberal kapitalisme og marxistisk kommunisme. Der er mange forskellige grene af den tredje vej, såsom fascisme og falangism. Hvad der forbinder alle disse filosofier, er en stærk modstand til individualismen og materialismen, som ellers prises under både kapitalismen og kommunismen og ønsket om at forene folket omkring et højere ideal. Dette forenende princip kan være race, kulturel nationalisme eller religion, men idealet er det samme – en organisk stat, hvor alle delene af samfundet arbejder i harmoni for at tjene samfundet, præcist som alle dele af kroppen arbejder sammen i harmoni for kroppen.

På den måde ser den tredje vej materialisme, manglet på et forenende ideal og individualisme, manglen på pligtfølelsen, som former for fordærv og degeneration. En sund krop kan ikke have sine enkelte dele jagte deres egne interesser til skade for alle andre, da dette i sidste ende vil lede til kroppens død. Ej heller kan mennesker jagte deres egne individuelle eller klasse interesser på bekostning af samfundet. Derfor er tilhængere af den tredje vej både modstandere af parasitisme gennem velfærd, givet uden nogen sans for medfølgende pligt overfor samfundet, og parasitisme fra en kapitalistisk klasse, som lever i luksus gennem udnyttelsen af resten af samfundet.

I stedet for marxismens klassekamp og den atomiserende individualisme i kapitalismen ønsker tilhængere af den tredje vej, klassesamarbejde. Hvis et organisk samfund kan opnås, vil individer og klasser arbejde sammen i harmoni. Arbejdere vil få retfærdige lønninger og vilkår for deres arbejdskraft, og entrepantører vil blive belønnet for deres opfindelser, så længe de opretholder deres pligt til at respektere deres arbejdere og sociale forpligtelser. Staten bør tjene som en mellemmand for at sikre klassesamarbejde, hvilket er i alles interesse.

Læs også
Gottfried Feder og renteslaveriet
Hvad er fascisme?
Nationalsocialismen – Den Biologiske Verdensanskuelse
Vores politiske synspunkter


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Vel sagt!

  Den tredje vej – Naturens vej.

  Hvis jeg kan tillade mig at citere Hr. Povl Heinrich Riis-Knudsen – ”Ethvert træ er national socialistisk”

  Sådan er det også med mennesker, fra fødslen.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //