Hvem skal så beskytte os?

NATIONALSOCIALISME: Nordfront bringer her en samtale mellem en nationalsocialist og hans gamle mor om folk, fjenden og verdensanskuelse.

“Når jødiske magtnetværk forsøger at få omverdenen til at indføre love og regler, som skal beskytte jøder mod kritiske røster og angreb, den såkaldte antisemitisme; Hvem skal så beskytte os hvide mennesker mod lignende angreb?”

Dette spørgsmål blev stillet i forbindelse med en snak i familien mellem min gamle mor og mig.

Mine forældre er ikke interesseret i politik. De er ikke nationalistiske og slet ikke nationalsocialister – hvis de selv skal sige det. De er et par ældre mennesker, som ikke skænker politik mange tanker, ej heller til ideologi eller race. Men når snakken alligevel falder på disse emner, er de grundlæggende enig i, at de tilhører et folk, og at et samfund skal arbejde sammen mod et fælles mål, holde hånden om dets svage, mens de virksomme kan stræbe, og at samfundets goder fordeles for det fælles bedste. De ser, at generationer af hårdt arbejdes udvikling, innovation og fremdrift nu overtages af fremmede, at staten får flere og flere udgifter til mennesker, som ikke er af samme folk, som de der bidragede til dette lands velstand.

Mine forældre vil aldrig kalde sig nationalsocialister; i kraft af deres alder har de jo trods alt gennemlevet hele den over 70 år lange indoktrinering. Men de er grundlæggende, som de nordboere de er, enig i den biologiske verdensanskuelse, som nationalsocialismen er.

Min gamle mor nåede i dag til denne indsigt; at hun tilhører et folk; og at noget også burde beskytte hendes folk, når nu jøderne vil indføre diverse tiltag som beskyttelse af deres. Hun havde svært ved at sætte ord på, hvad hendes folks fjende var. Jødernes fjender er de såkaldte antisemitter. Dette ord kender hun, men truslen mod hendes folk havde ikke en oplagt betegnelse i hendes sind.

Jeg fortalte hende, at truslen mod vort folk, som en unik og særlig gruppe mennesker i den store vide verden, er den kraft, som vil gøre alle individer til verdensborgere i en kulturløs verden, hvor alle lokale særpræg er slebet bort, til fordel for kapitalisme og blind tiltro til det liberale demokrati som de ypperste fællestræk. Det som vort folk skal beskyttes mod, er de internationale globalister.

Dette kom ikke som nogen overraskelse for min gamle mor, som gennem hendes liv har set lokale traditioner forgå og blive erstattet af internationale modefænomener, hørt sproget forandre sig, og oplevet den generelle ensretning hen imod den internationale verden, og hvordan medierne forsøger at tilvende folket det amerikaniserede, og ignorere det gamle danske. Men hvem skal beskytte os mod ”det”, spurgte hun. Hvem beskytter os mod globalisterne?

Nationalsocialismen, svarede jeg. Det er nationalsocialismen som skal beskytte vort folk. Hun smilte og sagde, at det var lige lovlig højreorienteret. Mine forældre er fra en tid, hvor man enten stemte højre eller venstre; En opdeling som er en folkefjendtlig fabrikation, der splitter folket og skaber en illusion af det politiske billede, som et der ændrer sig, når man går ned og stemmer hvert 4. år. I realiteten er alle partierne i det nuværende politiske system alle aktører i det samme diktatur, og de styres af de samme magtfulde internationale kræfter. Og det fortalte jeg hende.

Nationalsocialismen omfavner derimod hele folket, og sigter mod at skabe en fælleskabsfølelse i folket. Nationalsocialismen er mere end et parti og en politisk retning, det er en komplet verdensanskuelse. Man kan sige, at når et folk omsider gennemskuer, at det liberale demokrati ikke har noget som helst at gøre med et reelt folkestyre, og man indser, at dets politikere ikke arbejder for folkets interesse, og når det går op for en, at man rent faktisk er en del af noget ægte og noget smukt – et folk – så venter nationalsocialismen, som et helt andet niveau over venstre/højre-drejninger, politiske floskler, valgslogans og liberal filosofi.

Mine forældre er ikke interesseret i politik. De er ikke nationalistiske og slet ikke nationalsocialister. De ved det i hvert fald ikke selv. Men som langt de fleste naturlige, intelligente og fornuftige nordiske mennesker, er de helt grundlæggende enige i den nationalsocialistiske verdensanskuelse, når man guider dem gennem den i en helt almindelig snak hen over aftensmaden.

//Søren Kristensen


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Tror mine forældre er på samme måde.

  • Smukt skrevet.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //