Hvordan opererer den zionistiske elite?

KRONIK: Nordfront bringer her Magnus Perssons kronik, hvori han redegør for hvordan han mener den zionistiske elite opererer og påvirker verdenspolitikken.

Jeg vil ikke en gang forsøge at give et udtømmende svar, hvilket ligger uden for min kapacitet, men jeg håber, at det der fremlægges i artiklen er tankevækkende og at den, i det mindste i store træk, besvarer problematikken. Dele af indholdet er sandsynligvis kendt af mange, men det er en fordel at have alt samlet i én artikel.

Vi oplever en øget bevidstgørelse omkring at vi, frem for alt i vesten, bliver styret af en elite med internationale zionistiske ambitioner som modarbejder nationale interesser. En gruppe som dominerer bankverdenen, medier og politik, og som stræber efter omfattende magt. Rothschild, Warburg, Rockefeller og lignende bankfamilier udgør selve kernen i dette. Beviserne er mange og har været tilgængelige i lang tid. Det bliver særligt tydeligt når man studerer magtforholdene ikke mindst i USA. Flere repræsentanter for bankeliten har talt for en ny verdensorden og en verdensregering, eksempelvis James Warburg. Globaliseringen er en del af dette. Det kan være svært at forstå, eller rettere sagt, ubehageligt at blive konfronteret med den kendsgerning, at en så ondsindet kraft har verden i sin magt og styrer den i en farlig retning.

Det omhandler en afgrænset minoritet som længe har stræbt efter global magt. Magtambitioner som har vokset sig stærke på grund af deres indflydelse over det monetære (penge) system og som tog fart i slutningen af 1700-tallet. Wienkongressen 1814-15 skulle grundlægge et folkeforbund og i forlængelse en sammenlægning af verdens nationer. Ruslands daværende zar Alexander I satte dog en stopper for denne plan, som Amschel Mayer Rothschild m.fl. havde i tankerne.

Folkeforbundet blev dog en kendsgerning i 1920 efter den sidste zar Nicholas II blev styrtet og fjendtlige monarker var neutraliserede. Siden da er der som bekendt dannet mange flere unioner, som f.eks. den Europæiske Union (EU), den økonomiske og monetære union (ØMU) og den Afrikanske union (AU). Den uundgåelige effekt af disse internationale unioner er den efterfølgende udslettelse af nationale grænser, multietnicitet (eller raceadskillelse) og kulturel ødelæggelse.

Bankeliten er fuldstændig hjerteløs og gør alt for at nå deres mål. Derfor har de heller ingen skrupler når de skaber kriser efter den hegelianske devise; problem-reaktion-løsning. En løsning udtænkes på forhånd (f.eks. kraftigt øget overvågning) for at bøde på et selvskabt problem (eksempelvis terrorisme) og befolkningens reaktion påvirkes af mediernes manipulation, som leder til den forud-bestemte løsning. En opblandet og splittet befolkning er denne elites mål efter devisen, «del og hersk». Alle kollektive og organiserede kræfter (alene står man ikke stærkt) er potentielle trusler mod den zionistiske elite, det er derfor ikke underligt, at de gør alt for at sætte så mange grupper som muligt op imod hinanden. Kvinder sættes op imod mænd via feminisme, som angriber den naturlige balance og gør mænd ynkelige og kvinder til kunstige mænd. Det er ikke underligt, at så mange er forvirrede og ulykkelige på nuværende tidspunkt.

En anden negativ effekt af feminismen er tendensen til at spille på følelsesmæssige argumenter, som dermed er årsag til mange dårlige beslutninger, ikke mindst hvad gælder indvandringen. For feminine danske mænd er indvandringen fra patriarkalske lande en katastrofe eftersom kvinder generelt er tiltrukket af mere eller mindre dominerende mænd. Under sådanne omstændigheder kan mænd fra den 3. verden, med ellers dårlige forudsætninger, alligevel tiltrække visse kvinder. Der har altid været et segment af kvinder som har fået børn med fjender i forbindelse med en invasion, og set ud fra et overlevelsesperspektiv kan det være logisk for kvinden at sikre sig selv og sit afkom. Derfor er et overskud af mænd, bestående af udlændinge, særligt problematisk for en nation som vil beholde sin identitet og kultur.

Verden er i bund og grund brutal, der er ikke plads til irrationelle og følelsesmæssige beslutninger, som kan påvirke mange mennesker. På feminismens minuskonto ligger også bankelitens øgede skattebase, da de fleste kvinder i dag er erhvervsaktive. Der er blevet mindre tid til familiemæssige værdier som udgør en vigtig tryghed, og et feminiseret samfund har rigtig mange enlige husholdninger.

Princippet «del og hersk» bruges også til at eliminere især hvide menneskers racebevidsthed, som i det lange løb kan blive en trussel for den zionistiske elite, hvis den ikke bekæmpes. Der er ingen logik i at prioritere sine familiemedlemmer samtidig med at man helt afstår fra at prioritere andre fra samme etniske gruppe, som mange gør i dag. Det leder uundgåeligt til en hurtig fortrængning af ens egenart eftersom alle andre folkeslag prioriterer sig selv i første række, da de ikke udsættes for samme niveau af omfattende hjernevask. Hvorfor være i en fagforening, men samtidig bortprioritere andre af samme etnicitet? Der findes ingen “fagforening” bedre end ens eget folk.

Liberalismen der i Protocols of the Elders of Zion, beskrives som gift for nationer, er udover feminismen endnu en vigtig bestanddel i den psykologiske krigsførelse, som frem for alt føres imod hvide. Den liberale kritik undergraver vore normer og vort værdigrundlag, som ethvert velfungerende vestligt land har hvilet på i umindelige tider. Næsten alle lederskribenter i medierne har liberale værdier og agerer mere eller mindre som nyttige idioter for bankeliten. Det er ikke sandsynligt at majoriteten af dem har nogen anelse om hvad de har underkastet sig. Bankeliten arbejder hovedsageligt gennem agenter som har skabt et miljø styret af liberale og feministiske værdier og dermed skabt grobund for, at sådanne mennesker popper op som svampe. Det kan f.eks. opnås gennem liberal tænkning/manipulation og økonomisk støtte til degenererede miljøer. Men uanset hvor indflydelsesrig bankmanden er, skal han stadig narre verdens folk til en slags forræderisk tankegang. Det er op til hver enkelt at bidrage til samling og oplysning på denne front for at undgå dette. Hver lille indsats tæller, og som det skildres i protokollen frygter de private initiativer fra intelligente og kreative mennesker mere end noget andet.

Næsten alle de ideologier, som den zionistiske elite har skabt (eller tilpasset til deres eget formål) er baseret på lighed. Uanset om det drejer sig om kommunisme, feminisme, socialisme, demokrati eller menneskerettigheder. Den franske revolution (som blev udført af frimurerne) var et stort gennembrud for den slags værdier: “Frihed, Ligestilling og Broderskab”. For jøder har dette ført til et stort løft, da de tidligere havde begrænsede rettigheder i de lande, hvor de boede. I kombination med deres internationale netværk har det medført store fordele for dem, som de hjemmehørende i landet ikke har været i nærheden af. En konsekvens af dette har været, at de mere eller mindre har overtaget de lande, de har arbejdet med. Malaysias tidligere premierminister Mahathir Mohamed holdt en tale i 2003 og sagde blandt andet:

I dag styrer jøderne verden i det skjulte. De får andre til at kæmpe og dø for dem. De lagde grunden til socialisme, kommunisme, menneskerettigheder og demokrati, så forfølgelsen af dem skulle betragtes som forkert, så de kunne nyde lige rettigheder som alle andre. Med disse har de nu fået kontrol over de mest magtfulde lande, og denne lille klike er blevet en verdensmagt.

Den vestlige verdens ideologiske hjernevask er omfattende, men bankeliten anvender også andre metoder for at styre mennesker. Den såkaldte krig mod terror er intet andet end en sort komedie, hvor terrorisme i verden stiger næsten i takt med det amerikanske militærbudget. For virkelig at kontrollere en befolkning er det nødvendigt at skræmme livet af dem, fordi stærk frygt minimerer rationel tænkning. En skræmt befolkning gør hvad som helst for øget «sikkerhed» og overvågning. I den sammenhæng betyder det ikke noget, at faren for at drukne i deres eget badekar statistisk set er en større trussel end terrorisme. Theodor Engström beskriver i sin fremragende artikel «Zionistiske planer for Mellemøsten» i detaljer, hvordan USA og deres allierede skabte Islamisk Stat (IS) for at nå deres magtambitioner i den del af verden, og skabe terror- og flygtningestrømme. Angrebene den 11. september 2001 blev arrangeret af den samme zionistiske elite og var mulige på grund af deres enorme magt over medierne. Fortællingen om nyresyge Bin Laden og de 40 røvere, der kaprede fire fly, og sneg sig ubemærket forbi snesevis af sikkerhedstjenester og NORAD, holder ikke vand. På trods af at det var en stor løgn, gennemtrænger den i dag hele udenrigspolitikken til USA, og i praksis har ingen været upåvirket. Krigen, der er motiveret af 9/11, er således fuldstændig ulovlig, og derfor er 9/11 stadig relevant. Derfor holder aktivister som Christopher Bollyn stadig foredrag om emnet.

Ud over den ideologiske hjernevask og terrorisme udgør den økonomiske kontrol over menneskeheden en meget kraftig kontrolmekanisme. Denne bankelite har allerede store økonomiske muskler, men gør stadig alt for at sikre, at befolkningen bliver skubbet ned og ind i gældsslaveri. Gennem deres kontrol over mange af verdens banker kan de manipulere pengemængden efter eget skøn og skabe økonomiske kriser. Engang blev finansgiganten J. P. Morgan spurgt, hvad der ville ske med økonomien. Svaret var: «Sir, it will fluctuate.» Disse kunstige «boom-bust» -cyklusser gør det muligt for bankeliten at skovle store summer til sig på bekostning af almindelige borgere. Det er udelukkende deres uvidenhed, der forhindrer dem i at demonstrere i gaderne. Og hvis nogen bank risikerer at gå under, er offentligheden stadig tvunget til at betale regningen. En anden dimension er, at hovedparten af ​​pengemængden er skabt af intet, gennem lån fra almindelige forretningsbanker (Michael Kumhof ved Bank of England har forelagt om emnet).

Kapitaldækningskravet varierer fra land til land, men udgør kun en lille del af, hvor meget en bank rent faktisk kan udlåne. Årsagen til dette er, at pengesedlerne tidligere tjente som kvittering for mængden af ​​guld som privatpersoner deponerede. Men bankejere begyndte at snyde og udlåne mange flere pengesedler end hvad de havde dækning for, hvilket var muligt, da de fleste havde deponeret deres penge gennem længere tid. Som vi ved, har vi ingen mulighed for at få udbetalt beløb i guld overhovedet, og snart kan alle penge blive digitale. Sidstnævnte er bankernes drøm over alle drømme, da omkostningerne kan minimeres, samtidig med at kontrollen over ​​befolkningen styrkes. Men digitale penge ville ikke have været et problem, hvis pengemængden blev reguleret af velmenende stater, som ikke konsoliderede bankeliten, men det er ikke tilfældet i dag.

Sammenfattet styrer zionisterne ideologisk indoktrinering, rædsel (terrorisme og endda klimatrusler) og frem for alt økonomisk kontrol. Derudover er der andre kontrolmekanismer. For eksempel ved at give os skyldfølelser for «holocaust og vores påståede indblanding i slaveri.

Med artiklen vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er med en oplyst befolkning, for at den overhovedet skal være i stand til at forstå begivenhederne. Massemedierne arbejder i højeste grad som en indoktrineringskanal, og derfor er intelligente mennesker ikke i stand til at forstå, hvad der udfolder sig foran dem. Udviklingen i de kommende år bliver garanteret spændende og svær at forudsige. Det kan hænde, at vi kan blive trukket ind i en større krig, men den er ikke hugget i granit. Det der er sikkert og vist er, at verden har brug for en ny begyndelse, og de zionistiske kræfter skal fratages al deres magt for at det kan ske.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • I en normal og sund verden ville en artikel som denne være at finde i danske dagblade.

  Endnu engang tak til Nordfront.dk for det store og modige
  arbejde i gør.

  • I en normal og sund verden, ville sådan en artikel slet ikke være nødvendig, da zionisme ikke ville eksistere.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //