Inger Støjberg idømt 60 dages fængsel

INDLAND: Forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er skyldig i sagen om adskillelse af asylpar. Det har Rigsretten afgjort.

Inger Støjberg. Foto: Arno Mikkor (CC BY 2.0).

Inger Støjberg er skyldig i forsætlig overtrædelse af ministeransvarsloven og idømmes 60 dages ubetinget fængsel.

Sådan lyder Rigsrettens vurdering af sagen mod Inger Støjberg, som netop er blevet afsagt af rigsretsformanden, højesteretspræsident Thomas Rørdam.

Dermed er der nu sat punktum for den sjette rigsretssag nogensinde i Danmark.

Blot én af Rigsrettens 26 dommere mente, at hun skulle frifindes.

 

18 par blev adskilt

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg var tiltalt for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven i 2016, da hun besluttede, at ingen mindreårige (15-17 år) måtte indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever på danske asylcentre, og fastholdt ordningen.

Adskillelserne var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8, der siger, at »enhver har ret til respekt for sit familieliv«, og den tilsidesatte almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Anklagerne krævede mindst fire måneders fængsel, ligesom Erik Ninn-Hansens dom for Tamilsagen i 1995, mens forsvarerne forlangte frifindelse.

Rigsretten dømte hende for perioden fra udsendelsen af pressemeddelelsen om adskillelsen af asylpar 10. februar 2016 frem til 18. marts samme år, hvor en kontorchef i ministeriet, Jesper Gori, sendte en mail til Udlændingestyrelsen om, at der skulle administreres i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser og dansk ret i øvrigt.

I den periode blev 18 par adskilt. Mindst tre af dem kunne ikke adskilles lovligt, mener Rigsretten.

Flertallet af rigsretsdommerne finder det bevist, at Inger Støjberg besluttede, at der skulle gælde en indkvarteringsordning uden undtagelser, som det også kom til at fremgå af den pressemeddelelse, der blev udsendt, og som siden er blevet omtalt som »Støjbergs instruks«.

Dommerne tilsidesatte Inger Støjbergs forklaring om, at hun kun meldte stramt ud udadtil, men at der internt i systemet blev administreret med undtagelser, hvilket hun havde godkendt i et notat 9. februar.

 

Seks tungtvejende argumenter

Dommerne lagde særlig vægt på seks argumenter, der overdøvede alle de andre beviser og vidneudsagn:

1. Pressemeddelelsen nævnte ikke et ord om undtagelser. Og det var også den besked, der blev sendt videre ud i systemet til Udlændingestyrelsen.

2. Pressemeddelelsen blev fulgt op af en telefonsamtale om eftermiddagen 10. februar mellem Line Skytte Mørk Hansen, afdelingschef i ministeriet, og Lene Vejrum, daværende vicedirektør for Udlændingestyrelsen. Ligesom Instrukskommissionen vælger Rigsretten at tro på embedsmændene i Udlændingestyrelsen, der har forklaret, at de fik besked på at gøre, som der blev sagt i pressemeddelelsen – og det var at adskille alle par, uden undtagelser, også selvom de havde børn.

3. Udlændingestyrelsen gav efter telefonsamtalen beskeden videre til asylcenteroperatørerne. De fik at vide, at ingen mindreårige måtte indkvarteres med en samlever, uanset om de havde børn. Mailen blev også sendt til Line Skytte Mørk Hansen i ministeriet, og hun videresendte den til en bred kreds i ministeriet, blandt andet den daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen. Ingen i ministeriet reagerede.

4. Under et interview med TV 2s Peter Lautrup-Larsen om eftermiddagen 10. februar udtalte Inger Støjberg flere gange, at alle par ville blive adskilt. Også hvis de havde børn. Og uanset om aldersforskellen var lille eller stor. Hun gentog altså budskabet fra pressemeddelelsen.

5. Da Inger Støjberg 24. februar besvarede et folketingsspørgsmål fra de konservatives daværende udlændingeordfører, Naser Khader, gentog hun også budskabet om, at alle par skulle adskilles, over for Folketinget.

6. Det var først under et samråd 15. marts, at Inger Støjberg – efter betydeligt pres fra sine embedsmænd – nævnte, at der kunne ske undtagelser.

Støjberg fastholder sit standpunkt

Inger Støjberg så chokeret ud, da dommen blev afsagt. Og da hun efter et stykke tid kom udenfor til den ventende presse, sagde hun også, at fængselsdommen var det eneste scenarie, hun ikke rigtigt havde forberedt sig på, fordi hun anså det for helt usandsynligt.

Jeg tager min straf, og det gør jeg uden at bøje nakken.
– Inger Støjberg

– Jeg er meget, meget overrasket, det må jeg sige, sagde hun og erklærede, at »det er de danske værdier, der har tabt i dag«.

Hun gentog flere gange, at »der er noget helt galt, når man ikke kan beskytte piger mod det ækle fænomen, som barnebrude er«.

Hun fortryder intet.

– Jeg tager min straf, og det gør jeg uden at bøje nakken, lød det.

Dommen kan ikke ankes.

Kilde:
TV2 Nyheder


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Så mangler vi bare de resterende 178 medlemmer af Folketinget 🙂

  • Og en kran.

  • Og noget reb… og en retfærdig dommer.

  • Og straksdomme ude foran.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //